فارسی

2024 4

مهٔ 1

7 بهترین ابزار برای باز کردن یا استخراج فایل های RAR

مهٔ 2, 2024 · 4 دقیقه · Shakeel Faiz

آوریل 3

درک فرمت فایل 7z - راهنمای جامع و سوالات متداول

آوریل 24, 2024 · 6 دقیقه · Shakeel Faiz

اکسل چیست؟ اطلاعات کلیدی که باید بدانید

آوریل 17, 2024 · 8 دقیقه · Shakeel Faiz

فرمت فایل MP4 چیست و هر آنچه که باید بدانید

آوریل 2, 2024 · 6 دقیقه · Shakeel Faiz

2023 59

سپتامبر 3

درج تصویر در ارائه پاورپوینت در جاوا با Apache POI API

سپتامبر 28, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

ایجاد پاورپوینت در جاوا با Apache Poi API ایجاد کنید

سپتامبر 8, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

نحوه ادغام سلولهای جدول در اسناد کلمه

سپتامبر 7, 2023 · 8 دقیقه · Muhammad Mustafa

اوت 13

Java API برای دسترسی به فرمت های فایل پاورپوینت

اوت 30, 2023 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

کار با Excel XLSX به صورت برنامه ای | fileformat.cells

اوت 29, 2023 · 4 دقیقه · Muhammad Mustafa

نحوه ایجاد صفحه گسترده اکسل در C# با استفاده از FileFormat.Cells

اوت 25, 2023 · 3 دقیقه · Fahad Adeel

کار با سلولهای اکسل در جاوا با استفاده از APACH POI API

اوت 22, 2023 · 9 دقیقه · Kashif Iqbal

هدر و پاورقی را در اکسل با استفاده از Apache Poi برای جاوا وارد کنید

اوت 19, 2023 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

نحوه قرار دادن هدرهای جدول در اسناد کلمه

اوت 18, 2023 · 7 دقیقه · Muhammad Mustafa

با فرمول های اکسل در برنامه های جاوا با کتابخانه Apache POI کار کنید

اوت 17, 2023 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

تصویر را در سلول اکسل با جاوا POI اضافه کنید

اوت 11, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

پرونده اکسل را در جاوا با Apache Poi بخوانید

اوت 8, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

نحوه جابجایی جدول در اسناد Word به صورت برنامه ای

اوت 4, 2023 · 4 دقیقه · Muhammad Mustafa

با استفاده از Apache Poi ، کتاب کار اکسل را در جاوا ایجاد کنید

اوت 2, 2023 · 5 دقیقه · Kashif Iqbal

Apache Poi-کتابخانه جاوا منبع باز برای قالب های پرونده Microsoft Office

اوت 1, 2023 · 5 دقیقه · Kashif Iqbal

نحوه تراز کردن متن در اسناد کلمه به صورت برنامه ای

اوت 1, 2023 · 4 دقیقه · Fahad Adeel

ژوئیهٔ 17

متن را از اسناد کلمه در جاوا بخوانید و استخراج کنید

ژوئیهٔ 30, 2023 · 2 دقیقه · Kashif Iqbal

پرونده های Word Docx را در جاوا با API docx4j ایجاد کنید

ژوئیهٔ 29, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

docx4j - یک API جاوا برای Microsoft Open XML Files

ژوئیهٔ 26, 2023 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

نحوه قالب بندی اسناد کلمه به صورت برنامه ای

ژوئیهٔ 25, 2023 · 4 دقیقه · Fahad Adeel

نحوه وارد کردن پاراگراف در اسناد کلمه

ژوئیهٔ 21, 2023 · 4 دقیقه · Muhammad Mustafa

تبدیل تصاویر به PDF در C# با ItextPDF

ژوئیهٔ 21, 2023 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

رمز عبور از فایلهای PDF با استفاده از C# محافظت می کند

ژوئیهٔ 19, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

نحوه انجام یافتن و جایگزینی در جداول MS Word با استفاده از C#

ژوئیهٔ 18, 2023 · 5 دقیقه · Muhammad Mustafa

فایل PDF را در C# با استفاده از itextpdf بچرخانید

ژوئیهٔ 17, 2023 · 6 دقیقه · Kashif Iqbal

صفحات را از پرونده های PDF با استفاده از C# حذف کنید

ژوئیهٔ 15, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

چگونه می توان یک فایل docx را در C# با استفاده از FileFormat.words باز کرد؟

ژوئیهٔ 14, 2023 · 6 دقیقه · Muhammad Mustafa

فایلهای PDF را با استفاده از C# ادغام کنید

ژوئیهٔ 13, 2023 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

PDF را با استفاده از C# به قطعات تقسیم کنید

ژوئیهٔ 13, 2023 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

چگونه می توان با استفاده از FileFormat.Words یک تصویر را در Docx تغییر داد؟

ژوئیهٔ 12, 2023 · 4 دقیقه · Fahad Adeel

چگونه می توان با استفاده از FileFormat.Words یک تصویر را در Docx چرخید؟

ژوئیهٔ 7, 2023 · 4 دقیقه · Fahad Adeel

فایلهای PDF را با استفاده از itextpdf در .NET ایجاد و دستکاری کنید

ژوئیهٔ 5, 2023 · 6 دقیقه · Kashif Iqbal

نحوه تهیه جدول در پرونده های Word با استفاده از FileFormat.Words

ژوئیهٔ 4, 2023 · 8 دقیقه · Muhammad Mustafa

ژوئن 11

اضافه کردن یک تصویر به سند Word در C# با FileFormat.Words

ژوئن 27, 2023 · 4 دقیقه · Fahad Adeel

نحوه ویرایش یک سند Word در C# با استفاده از FileFormat.Words

ژوئن 27, 2023 · 6 دقیقه · Muhammad Mustafa

itext-یک API. NET منبع باز برای اسناد PDF

ژوئن 27, 2023 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

نحوه اضافه کردن لینک های در اکسل با استفاده از C#

ژوئن 26, 2023 · 7 دقیقه · Kashif Iqbal

نحوه قرار دادن گلوله ها در سند Word با استفاده از C#

ژوئن 24, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

نحوه ایجاد یک سند Word در C# با استفاده از FileFormat.Words

ژوئن 21, 2023 · 5 دقیقه · Muhammad Mustafa

با استفاده از c#/vb.net ، نشانک را در سند Word اضافه کنید

ژوئن 21, 2023 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

با استفاده از C# علامت گذاری را در سند Word وارد کنید

ژوئن 13, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

با استفاده از C# جدول را در سند Word ایجاد کنید

ژوئن 12, 2023 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

اضافه کردن لینک به سند Word در C#

ژوئن 6, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

با استفاده از C# هدر و پاورقی را به Docx اضافه کنید

ژوئن 5, 2023 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

مهٔ 9

تصویر را در سند Word با استفاده از NPOI در C#/VB.NET وارد کنید

مهٔ 31, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

قالب بندی متن در سند Word با استفاده از NPOI در C#/vb.net

مهٔ 29, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

با استفاده از API NPOI در C#/VB.NET سند خالی Word ایجاد کنید

مهٔ 26, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

NPOI API برای پردازش اسناد کلمه در .NET - یک مرور کلی

مهٔ 26, 2023 · 2 دقیقه · Kashif Iqbal

تنظیم سبک سلول در اکسل با استفاده از API NPOI در C#

مهٔ 20, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

از برگه های اکسل با استفاده از NPOI در C# محافظت کنید

مهٔ 19, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

سلولها را در اکسل با استفاده از NPOI در C# ادغام کنید

مهٔ 13, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

تصویر را در اکسل با استفاده از NPOI در .NET وارد کنید

مهٔ 11, 2023 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

ایجاد لیست کشویی در اکسل با NPOI در C#

مهٔ 6, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

آوریل 2

صفحه کار را در اکسل با API NPOI با استفاده از C# کپی کنید

آوریل 15, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

هدر و پاورقی را در اکسل با استفاده از NPOI در .NET وارد کنید

آوریل 4, 2023 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

مارس 4

با استفاده از NPOI در .NET فرمول را در اکسل اضافه کنید

مارس 30, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

با استفاده از NPOI در .NET نظر خود را در اکسل اضافه کنید

مارس 24, 2023 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

استفاده از API NPOI برای صفحات گسترده در .NET: یک راهنمای جامع

مارس 9, 2023 · 5 دقیقه · Kashif Iqbal

NPOI-یک منبع باز. NET API برای قالب های پرونده Microsoft Office

مارس 7, 2023 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

2022 2

اوت 2

تفاوت بین PPT و PPTX

اوت 25, 2022 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

تفاوت بین Doc و Docx

اوت 11, 2022 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

2021 17

دسامبر 1

تفاوت بین BMP و PNG

دسامبر 23, 2021 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

اکتبر 3

XLSX در مقابل XLSB - چگونه می توان اندازه پرونده اکسل را کاهش داد؟

اکتبر 23, 2021 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

پرونده های PDF مخرب و چگونه از اینها محافظت کنیم؟

اکتبر 16, 2021 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

بمب های زیپ - منفجر کردن ذخیره سازی شما

اکتبر 9, 2021 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

سپتامبر 7

5 فرمت برتر پرونده GIS برای نقشه های Google

سپتامبر 25, 2021 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

5 قالب برتر پرونده برای کتاب الکترونیکی و نحوه پیدا کردن بهترین گزینه برای شما

سپتامبر 17, 2021 · 5 دقیقه · Samii Cheema

طبقه بندی فرمت های پرونده فونت - دانش جامع

سپتامبر 17, 2021 · 4 دقیقه · Muhammad Umar

جاوا یا PHP: کدام یک برای توسعه وب بهتر است؟

سپتامبر 10, 2021 · 5 دقیقه · Samii Cheema

قالبهای مدل سه بعدی - برای پیش نویس ها مفید است

سپتامبر 10, 2021 · 4 دقیقه · Muhammad Umar

خلاصه ای از این موضوع در مورد اینکه از طریق

سپتامبر 3, 2021 · 5 دقیقه · Samii Cheema

الگوریتم های فشرده سازی - یک مجموعه مختصر

سپتامبر 3, 2021 · 6 دقیقه · Muhammad Umar

اوت 4

MP2 در مقابل MP3: فرمت های قابل توجه پرونده صوتی

اوت 26, 2021 · 4 دقیقه · Samii Cheema

تصاویر Raster vs Vector: یک مقایسه مختصر

اوت 25, 2021 · 3 دقیقه · Muhammad Umar

APNG در مقابل BMP: کدام قالب پرونده تصویر بهتر است؟

اوت 19, 2021 · 4 دقیقه · Samii Cheema

درک قالب های پرونده پاورپوینت

اوت 13, 2021 · 4 دقیقه · Muhammad Umar

ژوئیهٔ 2

آیا M4A از MP3 بهتر است؟

ژوئیهٔ 10, 2021 · 3 دقیقه · Muhammad Umar

از چه انواع پرونده های اجرایی معمولاً استفاده می شود؟

ژوئیهٔ 3, 2021 · 3 دقیقه · Muhammad Umar

2020 2

اکتبر 1

طبقه بندی احساسات (تجزیه و تحلیل) در C#

اکتبر 21, 2020 · 6 دقیقه · Ivanmo Chalov

ژانویهٔ 1

سه API .NET منبع باز برای اسناد پردازش کلمه

ژانویهٔ 11, 2020 · 2 دقیقه · Ali Ahmad

2019 19

اکتبر 2

با استفاده از phpword یک سند کلمه ایجاد کنید

اکتبر 11, 2019 · 2 دقیقه · Ali Ahmad

شروع با Apache Poi - Java API برای اسناد

اکتبر 2, 2019 · 2 دقیقه · Ali Ahmad

سپتامبر 1

تفاوت بین XLS و XLSX

سپتامبر 10, 2019 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

ژوئن 1

فرمت های پرونده اکسل: XLSX ، XLSM ، XLS ، XLTX ، XLTM

ژوئن 18, 2019 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

مهٔ 1

قالب های فایل زبان Markup - یک نظرسنجی

مهٔ 17, 2019 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

آوریل 1

EPUB در مقابل PDF: قالب های فایل انتشار الکترونیکی

آوریل 8, 2019 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

مارس 2

Doc to docx - تغییری که ارزش در نظر گرفتن سوئیچ را دارد!

مارس 23, 2019 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

نظرسنجی: قالب های فایل تصویری برای وب

مارس 18, 2019 · 5 دقیقه · Kashif Iqbal

فوریهٔ 5

قالب های فایل PDF

فوریهٔ 28, 2019 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

فرمت های پرونده در FileFormat.com

فوریهٔ 24, 2019 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

فرمت های فایل وب در FileFormat.com

فوریهٔ 9, 2019 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

توضیحات صفحه فرمت های پرونده زبانها در FileFormat.com

فوریهٔ 3, 2019 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

اخبار ، به روزرسانی ها و اطلاعات مربوط به قالب های پرونده - خبرنامه FileFormat فوریه 2019

فوریهٔ 1, 2019 · ۱ دقیقه · Usman Sarfraz

ژانویهٔ 6

قالب های پرونده مدیریت پروژه در FileFormat.com

ژانویهٔ 28, 2019 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

فرمت های فایل فشرده سازی در FileFormat.com

ژانویهٔ 21, 2019 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

فرمت های پرونده GIS در FileFormat.com

ژانویهٔ 18, 2019 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

قالب های فایل تصویری

ژانویهٔ 9, 2019 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

فرمت های پرونده CAD در FileFormat.com

ژانویهٔ 4, 2019 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

اخبار ، به روزرسانی ها و اطلاعات مربوط به قالب های پرونده - خبرنامه FileFormat ژانویه 2019

ژانویهٔ 4, 2019 · ۱ دقیقه · Usman Sarfraz

2018 7

دسامبر 6

فرمت های فایل ایمیل در FileFormat.com

دسامبر 28, 2018 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

فرمت های پرونده سه بعدی در FileFormat.com

دسامبر 23, 2018 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal

فرمت های فایل ارائه در FileFormat.com

دسامبر 17, 2018 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

فرمت های فایل صفحه گسترده در FileFormat.com

دسامبر 11, 2018 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

فرمت های پرونده پردازش کلمه در FileFormat.com

دسامبر 6, 2018 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

FileFormat.com راه اندازی شده است!

دسامبر 1, 2018 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal

نوامبر 1

FileFormat.com به زودی راه اندازی می شود!

نوامبر 15, 2018 · 2 دقیقه · Kashif Iqbal