قالب بندی اسناد کلمه برنامه ای ساخته شده ساده است. بیاموزید که چگونه اسناد را با استفاده از API قدرتمند منبع باز ، FileFormat.Words به صورت برنامه ای قالب بندی کنید.

نحوه قالب بندی اسناد کلمه به صورت برنامه ای

بررسی اجمالی

به یک آموزش دیگر خوش آمدید که در آن ما با [FileFormat.Words] به دنیای .NET شیرجه می شویم 2. در این مقاله ، ما با استفاده از قابلیت های FileFormat.words به قالب بندی اسناد کلمه به صورت برنامه ای متمرکز خواهیم شد. با استفاده از این کتابخانه جامع ، می توانید ساختار و سبک اسناد خود را مستقیماً از برنامه های دات نت خود متناسب کنید. بیایید سفر خود را به قالب بندی اسناد برنامه نویسی شروع کنیم! این مقاله موضوعات زیر را در بر می گیرد:

 • نصب FileFormat.Words API
 • [چگونه می توان یک سند کلمه را با استفاده از FileFormat.words 5 قالب بندی کرد

نصب API FileFormat.Words

اولین قدم به سوی قالب بندی اسناد برنامه نویسی نصب FileFormat.Words در پروژه شما است. به راحتی می توانید این کتابخانه منبع باز را از طریق مدیر بسته Nuget اضافه کنید:

Install-Package FileFormat.Words

با استفاده از این دستور ، کتابخانه قدرتمند .NET را در اختیار خود قرار می دهید تا اسناد Word را قالب بندی کنید.

چگونه می توان با استفاده از FileFormat.words یک سند کلمه را به صورت برنامه ای قالب بندی کرد

FileFormat.Words نه تنها به شما امکان می دهد اسناد Word را ایجاد و دستکاری کنید ، بلکه گزینه های قالب بندی پیشرفته ای را برای متن در این اسناد فراهم می کند. در بخش های بعدی ، ما عمیق تر می کنیم که چگونه می توانیم از این قابلیت ها برای تقویت ارائه پرونده های DOCX خود استفاده کنیم. در اینجا تفکیک روند به همراه قطعه کد مربوطه آورده شده است:

 • از خاصیت bold استفاده کنید و آن را درست کنید تا متن خود را جسارت کنید.
 • ارزش خاصیت ITALIC را تنظیم کنید تا متن خود را درست کنید.
 • برای تغییر قلم متن خود از ویژگی Fontfamily استفاده کنید.
 • اندازه متن را با خاصیت FontSize تنظیم کنید.
 • برای تأکید بر متن خود ، به سادگی ویژگی زیر خط را روی True تنظیم کنید.
 • با دستکاری خاصیت رنگ رنگ متن خود را تغییر دهید.

using FileFormat.Words;

namespace Example
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Initialize an instance of the Document class and load an existing Word document.
      using (Document doc = new Document("testDocument.docx"))
      {
        // Instantiate the 'Body' class with the 'Document' class object.
        Body documentBody = new Body(doc);
        
        // Instantiate an object of the 'Paragraph' class.
        Paragraph documentParagraph = new Paragraph();

        // Instantiate an instance of the 'Run' class. It represents a run of characters in a Word document.
        Run characterRun = new Run();

        // Set the 'Text' property of the 'Run' class.
        characterRun.Text = "This is a sample text.";

        // Apply bold formatting to the text.
        characterRun.Bold = true;

        // Apply italic formatting to the text.
        characterRun.Italic = true;

        // Set the font of the text.
        characterRun.FontFamily = "Algerian";

        // Set the font size.
        characterRun.FontSize = 40;

        // Apply underline formatting to the text.
        characterRun.Underline = true;

        // Set the color of the text.
        characterRun.Color = "FF0000";

        // Use AppendChild() method to add the 'Run' class object to the 'Paragraph' class object.
        documentParagraph.AppendChild(characterRun);

        // Append the 'Paragraph' object to the 'Body' object.
        documentBody.AppendChild(documentParagraph);

        // Use 'Save' method to persist the Word document on the disk.
        doc.Save("./testDocument.docx"); 
      }
    }
  }
}

این مثال نحوه استفاده از قالب بندی متن را به صورت برنامه ای در سند خود نشان می دهد.

نتیجه

در این مقاله ، ما با استفاده از کتابخانه منبع باز ، FileFormat.Words for .NET ، روند کاربردی اسناد Word را با استفاده از کتابخانه منبع باز قدم زدیم. با استفاده از این API قدرتمند ، می توانیم ظاهر اسناد خود را مستقیماً از برنامه های خود سفارشی کنیم و باعث بهبود کارایی و سازگاری در گردش کار خود شویم. برای راهنمایی های بیشتر در مورد استفاده از FileFormat.Words ، به عنوان جامع مستندات موجود را بررسی کنید. با ما در ارتباط باشید زیرا ما همچنان به بررسی قابلیت های FileFormat.words در مقالات آینده خود می پردازیم. ما را در سیستم عامل های رسانه های اجتماعی مانند Facebook ، LinkedIn و Twitter دنبال کنید.

مشارکت

همانطور که FileFormat.Words for .NET یک پروژه منبع باز است که در GitHub میزبانی شده است ، ما به شدت از کمک های جامعه تشویق و قدردانی می کنیم. به ما در ماموریت ما بپیوندید تا قالب بندی اسناد را ساده کنیم!

س questions الات؟

شما می توانید هر گونه سؤال یا پرس و جو را در Forum ارسال کنید.

همچنین ببینید