فارسی

قالبهای مدل سه بعدی - برای پیش نویس ها مفید است

مدل سازی سه بعدی به طور گسترده ای در همه جا شناخته شده است و در رسانه های بی شماری استفاده می شود ، از معماری ، تصاویر ، بازی های ویدیویی ، مهندسی و تبلیغات. این اصطلاح فنی همچنین در وب استفاده می شود ، جایی که ارائه دهنده شامل مدل سازی سه بعدی به همراه توسعه وب است. چندین فرمت پرونده سه بعدی برای مدل های سه بعدی وجود دارد ، از جمله گزینه های جداگانه ای که صرفاً در آزمایشگاه های تخصصی و قالب های مشهور موجود در اکثر دستگاه های دیجیتال استفاده می شوند.
سپتامبر 10, 2021 · 4 دقیقه · Muhammad Umar