فارسی

تفاوت بین Doc و Docx

پسوندهای DOC و DOCX به قالب های محبوب پرونده Microsoft Word که مدت هاست بخشی از مجموعه اداری آن بوده اند ، اشاره دارند. DOC قدیمی ترین نوع پرونده است و قبل از معرفی قالب پرونده Docx به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. پرونده های Doc همچنین به عنوان پرونده های Word97-2003 شناخته شده اند. فرمت پرونده Docx با راه اندازی Word 2007 معرفی شد و فرمت فایل پیش فرض برای ذخیره اسناد Word است.
اوت 11, 2022 · 4 دقیقه · Kashif Iqbal