فارسی

فرمت های پرونده اکسل: XLSX ، XLSM ، XLS ، XLTX ، XLTM

پرونده ای با xlsx ، xlsm ، xls ، xltx یا xltm پسوند یک فایل اکسل مایکروسافت است که از قالب فایل استاندارد خاصی استفاده می کند. از گزینه های پوشه می توانید پسوند فایل را در سیستم عامل ویندوز نمایش داده یا نمایش دهید. MS Excel به شما امکان می دهد تا با استفاده از گزینه ذخیره به عنوان ، پرونده ها را در هر یک از این قالب های پرونده ذخیره کنید.
ژوئن 18, 2019 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal