فارسی

سه API .NET منبع باز برای اسناد پردازش کلمه

برای خودکارسازی دستکاری اسناد در برنامه های ما به برخی از API های قابل اعتماد نیاز داریم. بازار هم نرم افزار منبع باز (OSS) و هم نرم افزارهای منبع بسته (CSS) را برای کار با اسناد پردازش کلمه ارائه می دهد. API های منبع بسته اغلب پرهزینه هستند. یک دسته از API های رایگان با هر دو ویژگی اساسی و پیشرفته وجود دارد ، در زیر چند مورد از آنها وجود دارد:
ژانویهٔ 11, 2020 · 2 دقیقه · Ali Ahmad