فارسی

درک قالب های پرونده پاورپوینت

Microsoft PowerPoint سالهاست که برای ایجاد اسلایدهای قدرتمند ارائه شده استفاده می شود. این برنامه نرم افزاری بسیار آسان است و بسیاری از ویژگی های راحت را در اختیار کاربران قرار می دهد. بنابراین کاربران به سادگی طراحی و ارائه را ایجاد می کنند بدون اینکه از آنچه فرمت فایل ارائه برای ذخیره ارائه آنها استفاده می شود ، ایجاد کنند. آنها به سادگی بر روی پرونده دو بار کلیک کرده و پاورپوینت با هوشمندی قالب پرونده را به رسمیت می شناسد و با ایجاد محیط لازم آن را باز می کند.
اوت 13, 2021 · 4 دقیقه · Muhammad Umar