NPOI یک API معادل .NET با منبع باز از پروژه POI Java است که برای خواندن/نوشتن قالب های پرونده Microsoft® Office استفاده می شود. این فضای xwpf فضای نام برای پردازش اسناد کلمه را دارد و از کار با فرمت پرونده word .docx پشتیبانی می کند. API در دسترس است تا در هر دو پروژه .NET و .NET Core با استفاده از C# و VB.NET استفاده شود. در این مقاله ، ما برای کار با docx پرونده ، از طریق NPOI برای API .NET می رویم.

npoi xwpf-یک راهنمای سریع

NPOI XWPF عملکرد کار با اسناد Word را در پروژه های دات نت خود با استفاده از C# فراهم می کند. با گذشت زمان بالغ شده است و توسط توسعه دهندگان .NET در سراسر جهان استفاده می شود تا عملکرد پردازش اسناد را در برنامه های خود ارائه دهند.

چه کاری می توانید با NPOI برای .NET انجام دهید؟

برای ارائه عملکرد پردازش اسناد در برنامه های خود می توانید از NPOI برای .NET/CORE استفاده کنید. به عنوان مثال ، برخی از ویژگی های دستکاری Docx که ارائه می دهد به شرح زیر است:

منابع مفید