Modelowanie 3D jest powszechnie znane wszędzie i używane w niezliczonych mediach, od architektonicznych, ilustracji, gier wideo, inżynierii i reklamy. Ten termin techniczny jest również używany w Internecie, gdzie rendering zawiera modelowanie 3D wraz z tworzeniem stron internetowych. Istnieje kilka formatów plików 3D dostępnych dla modeli 3D, w tym osobne opcje używane jedynie w wyspecjalizowanych laboratoriach i dobrze znanych formatach dostępnych w większości urządzeń cyfrowych. Weźmy krótki przegląd następujących formatów plików 3D, które są istotne dla projektowania i renderowania modeli 3D:

Formaty plików 3D do renderowania w czasie rzeczywistym

Istnieje wiele formatów plików 3D dla widzów w czasie rzeczywistym. Formaty te można łatwo udostępniać na różnych mediach i mogą być również używane z różnymi narzędziami modelowania 3D dostępne na rynku dla programistów. Niektóre z najczęściej używanych formatów plików do dostarczania aktywów 3D w czasie rzeczywistym obejmują USDZ i GLTF. Formaty USDZ są porównywalnie nowe na rynku i są opracowywane dla użytkowników iOS. Aby edytować plik USDZ, należy je wyodrębnić osobno, podobnie jak każdy inny plik zip. Format pokazuje 3D w połączeniu z informacjami AR i jest specyficzny dla platform iOS. Format GLTF obsługuje niektóre unikalne opcje dla użytkowników Androida. Ponieważ format jest tylko do odczytu, nie można ich edytować bez korzystania z oprogramowania do modelowania 3D. Jest to specyfikacja bezlejenia do renderowania sceny 3D w czasie rzeczywistym. Zmniejsza proces wykonawczy potrzebny do rozpakowywania i wykorzystywania zasobów, co czyni go egzekwującym wyborem do renderowania 3D w czasie rzeczywistym.

3D Formaty plików dla aplikacji internetowych

Rendering 3D obejmuje zarówno 3D wraz z siecią. Ten proces tworzy obrazy 2D z obiektu lub modelu 3D, przy użyciu typowych danych, które określają teksturę, kolor i materiał w obiekcie. Renderowanie 3D zostało po raz pierwszy przedstawione w symulacji, w której zastosowano 3-wymiarowe obrazy do przedstawienia pilota w kokpicie samolotu. Sketchpad był pierwszym oprogramowaniem do modelowania 3D, wprowadzonego w 1963 roku i od tego czasu świat modelowania i renderowania 3D szybko ewoluował. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci graficy opracowali kilka technik renderowania 3D. Niektóre z popularnych metod obejmują równania promieniowe, rasteryzację, obsługę promieni i renderowanie. Każda technika ma charakterystyczne zalety i braki. 3DS, FBX, OBJ, i 3DM są typowymi formatami renderowania 3D dla aplikacji internetowych.

Formaty plików 3D do wizualizacji architektonicznej

Wiele narzędzi pojawiło się ostatnio w branży gier i filmów. Wcześniej aplikacje renderowania 3D w zakresie tworzenia treści (DCC) przekroczyły przemysł architektoniczny, gdzie formaty, takie jak Max, FBX i 3DS, są podstawą. Formaty są proste do edycji i spójności na kilku stacjach roboczych. Narzędzia DCC są pakowane jako rodzime systemy operacyjne i wymagają umiejętności zawodowych. Oznaczają one złożone interfejsy, ale są również powszechnie stosowane do modelowania i renderowania 3D. Autodesk Revit i Sketchup to znane narzędzia DCC. Revit jest znany jako jedno z najbardziej zaawansowanych oprogramowania architektonicznego. RVT, RFA, RTE, RFT to jego natywne formaty plików. SketchUp oferuje różne wtyczki, co ułatwia programistom lub projektantom 3D do dostosowania oprogramowania do kilku celów. Formaty plików związane z szkicup to VRML, IGES, JT, i Step.

Wniosek

Istnieje wiele formatów plików modelowania 3D, ale możesz wybrać zgodnie ze swoimi potrzebami. Niektóre formaty są specyficzne dla narzędzia do modelowania, ograniczając spójność podczas udostępniania projektów z projektantami korzystającymi z różnych oprogramowania. Można jednak znaleźć neutralne formaty, takie jak STL, FBX, OBJ, Collada i IgES, między innymi. Formaty te mogą być używane w kilku narzędziach i pasują do prawie każdego przepływu pracy. Powinieneś znać zalety i wady każdego formatu przed rozpoczęciem renderowania modeli 3D.