Polish

Formaty modelu 3D - przydatne dla tworzonych

Modelowanie 3D jest powszechnie znane wszędzie i używane w niezliczonych mediach, od architektonicznych, ilustracji, gier wideo, inżynierii i reklamy. Ten termin techniczny jest również używany w Internecie, gdzie rendering zawiera modelowanie 3D wraz z tworzeniem stron internetowych. Istnieje kilka formatów plików 3D dostępnych dla modeli 3D, w tym osobne opcje używane jedynie w wyspecjalizowanych laboratoriach i dobrze znanych formatach dostępnych w większości urządzeń cyfrowych. Weźmy krótki przegląd następujących formatów plików 3D, które są istotne dla projektowania i renderowania modeli 3D:
września 10, 2021 · 3 min · Muhammad Umar

Formaty plików 3D na FileFormat.com

Typy plików 3D, takie jak 3DS, 3MF, GLTF, STL, OBJ, FBX, Collada, IgES, Step i Vrml/x3d, są powszechnie używane formaty plików 3D. Te formaty plików 3D przechowują informacje o modelu 3D. Te pliki 3D są używane przez kilka aplikacji renderujących 3D, takich jak 3D Studio Max, Blender, Maya i inne. Rzućmy okiem na niektóre z tych formatów plików 3D. 3D Formaty plików W tym artykule zawiera krótki opis formatów plików 3DS, 3MF i GLFT.
grudnia 23, 2018 · 3 min · Kashif Iqbal