Polish

5 najlepszych formatów plików GIS dla map Google

Google Maps jest jednym z powszechnie używanych systemów informacji geograficznej (GIS) na świecie do nawigacji. Od komputerów stacjonarnych po nowoczesne telefony komórkowe i tablety z Androidem i iOS, Google Maps to wybór użycia do poruszania się po mieście i praktycznie odkrywania miejsc na Ziemi. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaki typ formatów plików GIS można użyć z Mapami Google? Jeśli nie, przejdźmy do 5 najlepszych formatów plików GIS, które można zaimportować do Map Google w celu wyświetlania.
września 25, 2021 · 2 min · Kashif Iqbal

Formaty plików GIS na FileFormat.com

Geographic Information Systems (GIS) find their applications in countless areas relevant to our daily life. These include application areas such as planning, surveying, agriculture, land usage, community development, and countless others. GIS applications save geospatial data in well-defined formats for understanding and usage by other applications. Such a file format is a standard of encoding geographical information into a computer file. Formaty plików GIS Kategoria formatu plików GIS]2 na FileFormat.
stycznia 18, 2019 · 3 min · Kashif Iqbal