Polish

Java lub PHP: Który z nich jest lepszy do tworzenia stron internetowych?

Co to jest Java? James Arthur Gosling opracował James Arthur Goslinga na wysokim poziomie, obiektowym programowaniem, został opracowany przez klasę. Projekt tego języka jest utrzymywany tak mniej wdrażany, jak to możliwe. Prawie wszystkie platformy obsługują Java, która ma prostą i znaną składnię, która jest łatwiejsza do nauczenia dla początkujących i programistów, jej składnia jest łatwiejsza do dostosowania. Java to język ogólny, który jest zorientowany na obiekt, bezpieczny, dynamiczny, solidny i przenośny.
września 10, 2021 · 4 min · Samii Cheema