programowy formatowanie dokumentów Word uczyniło proste. Dowiedz się, jak sformatować dokumenty w programie Word Programmatycznie za pomocą potężnego interfejsu API open source, FileFormat.Words.

Jak sformatować programy dokumentów słów

Przegląd

Witamy w innym samouczku, w którym nurkowamy w świecie .NET z FileFormat.Words. W tym artykule skoncentrujemy się na programowym sformatowaniu dokumentów Word za pomocą możliwości FileFormat.Words. Dzięki tej kompleksowej bibliotece możesz skutecznie dostosować strukturę i styl dokumentów bezpośrednio z aplikacji .NET. Zacznijmy naszą podróż do programowania dokumentów programowych! W tym artykule obejmuje następujące tematy:

Instalowanie API FileFormat.Words

Pierwszym krokiem w kierunku programowego formatowania dokumentów jest zainstalowanie FileFormat.Words w swoim projekcie. Możesz łatwo dodać tę bibliotekę open source za pośrednictwem menedżera pakietu NuGet:

Install-Package FileFormat.Words

Dzięki temu poleceniu będziesz mieć do dyspozycji potężną bibliotekę .NET do formatowania dokumentów słów.

Jak programowo sformatować dokument słów za pomocą plikuFormat.Words

FileFormat.Words Nie tylko pozwala tworzyć i manipulować dokumentami słów, ale także zapewnia zaawansowane opcje formatowania tekstu w tych dokumentach. W kolejnych sekcjach zagłębimy się w sposób, w jaki możemy wykorzystać te możliwości, aby poprawić prezentację naszych plików DOCX. Oto podział procesu wraz z odpowiednim fragmentem kodu:

 • Użyj właściwości BOLD i ustaw ją na True, aby ośmielić tekst.
 • Ustaw wartość właściwości 7, aby True, aby kursywać swój tekst.
 • Zastosuj właściwość Fontfamily, aby zmienić czcionkę tekstu.
 • Dostosuj rozmiar tekstu za pomocą właściwości FontSize.
 • Aby podkreślić tekst, po prostu ustaw właściwość Podkreśl na true.
 • Zmień kolor tekstu, manipulując właściwością kolor.

using FileFormat.Words;

namespace Example
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Initialize an instance of the Document class and load an existing Word document.
      using (Document doc = new Document("testDocument.docx"))
      {
        // Instantiate the 'Body' class with the 'Document' class object.
        Body documentBody = new Body(doc);
        
        // Instantiate an object of the 'Paragraph' class.
        Paragraph documentParagraph = new Paragraph();

        // Instantiate an instance of the 'Run' class. It represents a run of characters in a Word document.
        Run characterRun = new Run();

        // Set the 'Text' property of the 'Run' class.
        characterRun.Text = "This is a sample text.";

        // Apply bold formatting to the text.
        characterRun.Bold = true;

        // Apply italic formatting to the text.
        characterRun.Italic = true;

        // Set the font of the text.
        characterRun.FontFamily = "Algerian";

        // Set the font size.
        characterRun.FontSize = 40;

        // Apply underline formatting to the text.
        characterRun.Underline = true;

        // Set the color of the text.
        characterRun.Color = "FF0000";

        // Use AppendChild() method to add the 'Run' class object to the 'Paragraph' class object.
        documentParagraph.AppendChild(characterRun);

        // Append the 'Paragraph' object to the 'Body' object.
        documentBody.AppendChild(documentParagraph);

        // Use 'Save' method to persist the Word document on the disk.
        doc.Save("./testDocument.docx"); 
      }
    }
  }
}

Ten przykład pokazuje, jak programować formatowanie tekstu w dokumencie.

Wniosek

W tym artykule przeszliśmy przez proces programistycznego formatowania dokumentów słów za pomocą biblioteki open source, FileFormat.words dla .NET. Wykorzystując ten potężny interfejs API, możemy skutecznie dostosować wygląd naszych dokumentów bezpośrednio z naszych aplikacji, poprawiając wydajność i spójność w naszych przepływach pracy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące używania FileFormat.Words, sprawdź dostępną dostępną dokumentację. Pozostań w kontakcie z nami, ponieważ nadal badamy możliwości FileFormat.Words w naszych przyszłych artykułach. Śledź nas na platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn i Twitter, aby uzyskać najnowsze aktualizacje i spostrzeżenia.

Brać w czymś udział

Ponieważ FileFormat.Words dla .NET to projekt open source hostowany na Github, bardzo zachęcamy i doceniamy wkład społeczności. Dołącz do nas w naszej misji, aby uprościć formatowanie dokumentów!

Pytania?

Możesz publikować wszelkie pytania lub zapytania na naszym forum.

Zobacz też