Polish

Wstaw obraz do prezentacji programu PowerPoint w języku Java za pomocą interfejsu API Apache POI

W naszym wcześniejszym poście na blogu omawialiśmy interfejs API Apache POI XSLF do tworzenia i aktualizowania pliku PPTX programu Microsoft PowerPoint w języku Java. Apache POI for Java umożliwia pracę z plikami PPT i PPTX z poziomu aplikacji Java bez konieczności wchodzenia w szczegóły ich wewnętrznego formatu plików. W tym artykule omówimy szczegółowo, w jaki sposób można wykorzystać interfejs API Apache POI do wstawienia obrazu do PPTX za pomocą języka Java.
września 28, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Utwórz prezentację PowerPoint w Javie z Apache POI API

W naszym poprzednim artykule wprowadziliśmy [komponenty APACHE POI] 1 do pracy z plikami prezentacji PowerPoint. Przyjrzeliśmy się HSLF (okropny format układu slajdu) i xslf (format układu slajdu xml) API oferowane przez Apache Poi. W tym artykule zobaczymy, jak tworzyć prezentacje w Javie i zapisać je jako [pliki pptx] 2. Wymagania systemowe Zanim zaczniesz, upewnij się, że system spełnia następujące wymagania. *JDK - Java SE 2 JDK 1.5 lub więcej *Pamięć - 1 GB RAM *System operacyjny - Windows/ Linux/ Mac OS
września 8, 2023 · 2 min · Kashif Iqbal

Jak scalić komórki tabeli w dokumentach słów

Wykonaj poziome scalanie lub scalanie pionowe jednej lub więcej komórek tabeli w plikach DOC/DOCX. FileFormat.Words zapewnia metody pracy z tabelami w plikach Word. Przegląd Nowsza wersja [FileFormat.Words] 2 oferuje dalsze metody pracy z tabelami w dokumentach [Word] 3. Poprzednia [wersja] 4 zawiera metody tworzenia, edytowania i odczytania właściwości tabeli, podczas gdy najnowsza wersja pozwala użytkownikom programowo łączyć komórki tabeli w plikach DOC/DOCX. Ponadto możesz zrobić **poziome scalanie lub scalanie pionowe **komórek tabeli za pomocą tego otwartego źródła .
września 7, 2023 · 7 min · Muhammad Mustafa

Java API w celu uzyskania dostępu do formatów plików PowerPoint

Jeśli chodzi o pracę z plikami PowerPoint przy użyciu biblioteki Apache Poi, jego dwa potężne komponenty HSLF i XSLF są tutaj, aby Ci pomóc. Komponenty te zapewniają programistom narzędzia, których potrzebują do manipulowania i tworzenie prezentacji PowerPoint, niezależnie od tego, czy mają do czynienia ze starszym formatem PPT, czy bardziej nowoczesnym formatem pptx. hslf (format układu okropnego slajdów) HSLF jest dostosowany do obsługi klasycznego formatu PPT, który był szeroko stosowany przed wprowadzeniem PPTX.
sierpnia 30, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Praca z programem Excel XLSX programowo | FileFormat.Cells

Wprowadzenie do FileFormat.Cells-API Open-Source C# Excel, który pozwala użytkownikom tworzyć, przeglądać i edytować arkusze kalkulacyjne bezproblemowo i programowo. Przegląd Do widzenia powtarzających się zadań i witamy w FileFormat.Cells, aby osiągnąć automatyzację arkusza kalkulacyjnego. Upoważnij aplikację .NET w API C# Excel, który jest łatwy w użyciu i oferuje funkcje do tworzenia, wyświetlania i edytowania programów programowych XLSX. Przede wszystkim FileFormat.Cells opiera się na OpenXML i jest zasilany przez Microsoft. Ponadto pliki XLSX/XLS są szeroko używanymi formatami plików do przechowywania danych i reprezentacji.
sierpnia 29, 2023 · 3 min · Muhammad Mustafa

Jak utworzyć arkusz kalkulacyjny Excel w C# za pomocą plikuFormat.Cells

Zapomnij o MS Excel i użyj FileFormat.Cells, aby tworzyć arkusze kalkulacyjne MS Excel. To oprogramowanie do automatyzacji arkusza kalkulacyjnego oferuje funkcje przyjazne dla użytkownika. Przegląd Po niezwykłym sukcesie FileFormat.Words cieszymy się, że możemy wprowadzić FileFormat.Cells dla .NET. Ten Open-Source C# API umożliwia programistom .NET do programistycznego tworzenia, projektowania i ulepszania arkuszy kalkulacyjnych MS Excel. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy ekspertem, integracja FileFormat.Cells z aplikacją .NET jest łatwa. Znaczenie i wszechstronność MS Excel w biznesie są niezaprzeczalne.
sierpnia 25, 2023 · 2 min · Fahad Adeel

Praca z komórkami Excel w Javie za pomocą API API APACHES POI

Jeśli jesteś programistą aplikacji Java, pracującym z Excel z aplikacji Java, byłbyś zainteresowany zapewnieniem funkcjonalności danych Excel w aplikacji. Excel pozwala sformatować styl komórki, ustawić typ komórki na różne typy danych, wypełnić komórkę różnymi kolorami i tak dalej. Apache POI służy jako pomost między Java i Excel, oferując narzędzia do manipulowania programem Excel pliki XLSX. W tej serii blogów zaprezentujemy sztukę manipulacji Cell Excel za pomocą Apache Poi w Javie. Zanurzmy się i odkryjmy synergię kodu i arkuszy kalkulacyjnych!
sierpnia 22, 2023 · 7 min · Kashif Iqbal

Włóż nagłówek i stopkę w Excel za pomocą Apache POI dla Java

Apache Poi to popularna biblioteka Java, która pozwala pracować z formatami Microsoft Office, w tym arkuszami kalkulacyjnymi Excel. Moduł XSSF (format arkusza kalkulacyjnego XML) Apache PII działa z plikami Excel w nowszym formacie opartym na XML, powszechnie znanym jako . XLSX . Nagłówki i stopki w programie Excel to obszary na górze i dolnej stronie każdej strony w arkuszu, w którym można umieścić treści, takie jak tytuły, numery stron, daty i inne istotne informacje.
sierpnia 19, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Jak wstawić nagłówki tabeli w dokumentach Word

Śledź ten post na blogu, aby dowiedzieć się, jak programowo dodawać nagłówki tabeli w dokumentach Word. FileFormat.Words oferuje bogate metody tworzenia i manipulacji tabeli. Przegląd Tabele danych są elementami krytycznymi w dokumentach MS Word. Praca z tabelami jest rutynowym zadaniem, ale co, jeśli jest wiele dokumentów z wieloma tabelami danych? Oczywiście potrzebna będzie jakaś automatyzacja, aby zautomatyzować powtarzające się zadania, aby zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność. Dlatego FileFormat.Words to biblioteka .
sierpnia 18, 2023 · 6 min · Muhammad Mustafa

Pracuj z formułami Excel w aplikacjach Java z biblioteką Apache Poi

Potężne możliwości formuły Microsoft Excel są niezbędne do wykonywania złożonych obliczeń, analizy danych i tworzenia dynamicznych raportów. Ale co, jeśli możesz zautomatyzować te operacje formalne za pomocą biblioteki Java? Właśnie tam wchodzi Apache Poi. W tym poście na blogu pokażemy, jak używać biblioteki Apache Poi do obliczania formuł Excel z aplikacji Java i zapisywania skoroszytu jako plik XLSX. Zrozumienie formuł i obliczeń Formuły leżą u podstaw funkcjonalności Excel. Pozwalają ci wykonywać operacje matematyczne, manipulować danymi i tworzyć relacje między różnymi komórkami.
sierpnia 17, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal