! Baza wiedzy iText Wyobraź sobie, że masz duży plik PDF, który obejmuje wiele sekcji i chcesz udostępnić tylko określone sekcje tego dużego pliku PDF z członkami zespołu. Ponieważ nie możesz podzielić się z nimi tym całym PDF, będziesz chciał podzielić ten pdf na części, aby udostępnić określone sekcje tylko z odpowiednimi członkami zespołu. Rozdzielenie dużego pliku PDF ma wiele zalet, takich jak zarządzanie wielkością plików, organizacja treści, ulepszona współpraca i optymalizacja wydajności. Jako twórca aplikacji .NET możesz dodać funkcjonalność podziału plików PDF w aplikacji C#.

Wprowadzenie ITEXTPDF i jego funkcjonalność podziału

Przed zanurzeniem się w szczegóły podziału dużych plików PDF, krótko wprowadzajmy ITEXTPDF. Jest to potężna biblioteka typu open source, która pozwala programistom tworzyć, manipulować i wyodrębniać treść z dokumentów PDF. ITEXTPDF zapewnia szeroki zakres funkcji, w tym możliwość podzielenia plików PDF na wiele części w oparciu o określone kryteria.

Jak podzielić pliki PDF w C#?

Aby zilustrować proces podziału dużych plików PDF za pomocą ITEXTPDF, rzućmy okiem na przykład C# Kod kodowy:

// Add necessary using statements
using iText.Kernel.Pdf;
using iText.Layout;
using iText.Kernel.Utils;
// Load the input PDF file
PdfDocument inputPdf = new PdfDocument(new PdfReader("input.pdf"));
// Define the number of pages per split
int pageSize = 10;
// Split the PDF into multiple parts
int pageCount = inputPdf.GetNumberOfPages();
for (int i = 1; i <= pageCount; i += pageSize)
{
  // Create a new output PDF document
  PdfDocument outputPdf = new PdfDocument(new PdfWriter($"output_{i}.pdf"));
  // Copy pages from the input PDF to the output PDF
  inputPdf.CopyPagesTo(i, Math.Min(i + pageSize - 1, pageCount), outputPdf);
  // Close the output PDF document
  outputPdf.Close();
}
// Close the input PDF document
inputPdf.Close();

Recenzja kodu-podzielona pdf c#

Rozbijmy fragment kodu, aby zrozumieć wywołania interfejsu API ITEXTPDF zaangażowane w podział dużych plików PDF:

 • Najpierw ładujemy plik wejściowy PDF za pomocą klasy PDFDocument i konstruktora PDFreader.
 • Następnie definiujemy pożądaną liczbę stron na podział za pomocą zmiennej Strok. Możesz dostosować tę wartość zgodnie ze swoimi wymaganiami.
 • Iternujemy nad stronami wejściowego PDF za pomocą pętli A, zaczynając od pierwszej strony (1) i zwiększając wartość stron w każdej iteracji.
 • W pętli tworzymy nowy dokument wyjściowy PDF za pomocą klasy PDFDOCUME i konstruktora PDFWriter. Plik wyjściowy nazywa się przy użyciu bieżącej wartości iteracji.
 • Następnie używamy metody CopyPagesto do skopiowania pożądanego zakresu stron od wejścia PDF do wyjściowego PDF. Metoda Copypagesto przyjmuje wskaźniki strony początkowej i końcowej jako parametry.
 • Na koniec zamykamy dokument wyjściowy PDF, aby go zapisać i powtarzać proces, dopóki wszystkie strony nie zostaną przetworzone.

Wniosek

W tym poście na blogu zbadaliśmy, jak podzielić duże pliki PDF za pomocą biblioteki ITEXTPDF w .NET. Zaczęliśmy od zwięzłego wprowadzenia, podkreślając znaczenie podziału plików PDF dla lepszego zarządzania dokumentami. Następnie wprowadziliśmy ITEXTPDF i jego potężną funkcjonalność podziału. Podaliśmy próbkę kodu**C#, która wykazała, jak podzielić plik PDF na wiele części w oparciu o pożądaną liczbę stron. Ponadto wyjaśniliśmy kluczowe wywołania API i metody zaangażowane w fragment kodu. Wykorzystując możliwości podziału ITEXTPDF, możesz łatwo wyodrębnić i udostępniać określone sekcje dużych plików PDF, co powoduje lepszą wydajność i ulepszoną organizację dokumentów. Bądź na bieżąco, aby uzyskać więcej przykładów korzystania z interfejsu API ITEXTPDF w .NET do pracy z dokumentami PDF.