Jeśli chodzi o pracę z plikami PowerPoint przy użyciu biblioteki Apache Poi, jego dwa potężne komponenty HSLF i XSLF są tutaj, aby Ci pomóc. Komponenty te zapewniają programistom narzędzia, których potrzebują do manipulowania i tworzenie prezentacji PowerPoint, niezależnie od tego, czy mają do czynienia ze starszym formatem PPT, czy bardziej nowoczesnym formatem pptx.

hslf (format układu okropnego slajdów)

HSLF jest dostosowany do obsługi klasycznego formatu PPT, który był szeroko stosowany przed wprowadzeniem PPTX. Ten element Apache POI umożliwia dostęp i manipulowanie różnymi elementami prezentacji PowerPoint, takich jak slajdy, tekst, kształty, obrazy i wiele innych. Pozwala odczytać i modyfikować te elementy, dzięki czemu jest to cenne narzędzie do zadań, takich jak wyodrębnienie treści, modyfikowanie układów slajdów i generowanie raportów. HSLF jest idealny dla tych, którzy nadal muszą pracować ze starszymi plikami PPT, jednocześnie ciesząc się możliwościami Apache Poi Library.

xslf (format układu slajdu xml)

Z drugiej strony XSLF koncentruje się na bardziej współczesnym formacie pptx. Pliki PPTX są zasadniczo zbiorami dokumentów XML, w których „format układu slajdu XML” otrzymuje swoją nazwę. Dzięki XSLF programiści mogą zagłębić się w strukturę plików PPTX, uzyskując dostęp do slajdów, tekstu, kształtów, obrazów, animacji i innych za pomocą xml manipulacji. Ten komponent umożliwia nie tylko odczyt i modyfikowanie plików PPTX, ale także tworzyć od zera zupełnie nowe prezentacje. XSLF umożliwia programistom wykorzystanie pełnych możliwości współczesnego formatu PowerPoint, umożliwiając bogatsze i bardziej dynamiczne prezentacje.

Funkcje manipulacji PowerPoint w Apache POI dla Java

HSLF i XSLF Apache Poi oferują różne funkcje do pracy z plikami PPT i PPTX. Możesz użyć tej biblioteki Java, aby zapewnić pełne prezentacje PowerPoint z aplikacji Java. Niektóre z istotnych funkcji oferowanych przez bibliotekę Java Apache PowerPoint są następujące:

 • Utwórz nowe prezentacje
 • Przeczytaj istniejące prezentacje
 • Utwórz slajd z predefiniowanym układem
 • Usuń slajd
 • Ponownie zamów slajdy
 • Zmień rozmiar slajdu
 • Przeczytaj kształty
 • Dodaj obraz
 • Przeczytaj obrazy zawarte w prezentacji
 • Format tekst
 • Hiperłącze
 • Konwertuj .PPTX wsuwa się na obrazy
 • Połącz wiele prezentacji razem To tylko niektóre z funkcji oferowanych przez API do pracy z plikami PowerPoint w aplikacjach Java. Istnieje wiele innych funkcji API, które są pomocne w tworzeniu i pracy z plikami PowerPoint.

Pierwsze kroki z HSLF/XSLF dla Java

Oto przewodnik krok po kroku po rozpoczęciu pracy z Apache HSLF/XSLF:

Skonfiguruj swoje środowisko programistyczne

Zanim zaczniesz, upewnij się, że Java zainstalował w swoim systemie. Możesz pobrać najnowszą wersję z oficjalnej witryny Oracle lub skorzystać z preferowanego menedżera pakietów. Będziesz także potrzebował środowiska programistycznego Java, takiego jak Eclipse, IntelliJ Idea lub jakakolwiek inna IDE, z którą się komfortowo.

Dodaj zależność apache POI

Aby użyć Apache HSLF/XSLF, musisz dołączyć odpowiednie zależności Apache Poi w swoim projekcie. Możesz pobrać pliki JAR z oficjalnej witryny Apache Poi lub użyć narzędzia kompilacji, takiego jak Maven lub Gradle, aby zarządzać swoimi zależnościami. W przypadku Maven możesz dodać następującą zależność do pom.xml:

<dependency>
  <groupId>org.apache.poi</groupId>
  <artifactId>poi</artifactId>
  <version>5.0.0</version>
</dependency>

Podstawowe użycie Apache HSLF i XSLF

Oto prosty przykład używania Apache HSLF/XSLF do utworzenia nowej prezentacji PowerPoint i dodania slajdu:

import org.apache.poi.hslf.usermodel.*;
import org.apache.poi.xslf.usermodel.*;

public class PowerPointExample {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    // For HSLF (.ppt) format
    HSLFSlideShow ppt = new HSLFSlideShow();
    HSLFSlide slide = ppt.createSlide();

    // For XSLF (.pptx) format
    XMLSlideShow pptx = new XMLSlideShow();
    XSLFSlide slideX = pptx.createSlide();

    // Add content to the slide
    // ...

    // Save the presentation to a file
    // For HSLF
    try (FileOutputStream out = new FileOutputStream("example.ppt")) {
      ppt.write(out);
    }

    // For XSLF
    try (FileOutputStream out = new FileOutputStream("example.pptx")) {
      pptx.write(out);
    }
  }
}

Apache POI HSLF/XLSF Zasoby

Niektóre przydatne linki referencyjne do pracy z plikami HSLF i XLSF za pomocą Apache POI dla Java są następujące: