Powszechną operacją w Microsoft Excel jest scalanie dwóch lub więcej komórek. Daje to bardziej zorganizowany wygląd i odczuwa Twoje dane z poczuciem grupowania danych i informacji nagłówka. Możesz połączyć tyle komórek, a także wiersze i kolumny za pomocą programu Excel. Jako deweloper aplikacji .NET możesz być zainteresowany zapewnieniem funkcjonalności łączenia komórek w arkuszach kalkulacyjnych Excel z aplikacji. Możesz to osiągnąć za pomocą interfejsu API NPOI w aplikacji, która może połączyć komórki lub zakresy komórek za pomocą c# lub vb.net , jak pokazano w tym artykule. Ale zanim będziemy mogli wskoczyć do pisania aplikacji .NET w tym celu, spójrzmy, jak łączyć komórki za pomocą Microsoft Excel.

scalaj komórki za pomocą Microsoft Excel

Łączenie komórek za pomocą Microsoft Excel jest bardzo łatwe i jest powszechnym operacją. Możesz połączyć komórki, rzędy lub kolumny z Excel. Należy jednak pamiętać, że jeśli obie komórki zawierają dane, wówczas jeden z danych w tym procesie zostanie utracony.

kroki do scalania komórek z Microsoft Excel

Jeśli chcesz połączyć komórki za pomocą Microsoft Excel, możesz użyć następujących kroków.

  1. Otwórz Microsoft Excel i wypełnij arkusz kalkulacyjny danymi
  2. Wybierz komórki do scalania, przeciągając nad nimi mysz
  3. W wstążce zlokalizuj ikonę „Scal” w karcie „Home” i kliknij „Scal komórki” To połączy wybrane komórki w pojedynczą komórkę.

scal komórki w Excel za pomocą API NPOI w C#

Teraz, gdy widzieliśmy, jak łączyć komórki za pomocą Microsoft Excel, spójrzmy teraz, jak możemy zrobić to samo w naszej aplikacji .NET. Będziemy używać API API open source w naszej aplikacji .NET i napiszemy kod w C#, chociaż to samo można łatwo przekonwertować na VB.NET. Ale wcześniej musisz zainstalować NPOI w swoim projekcie .NET, aby rozpocząć. Możesz dowiedzieć się o tym w naszym szczegółowym przewodniku instrukcji instalacji NPOI dla .NET.

Scal komórki w arkuszu kalkulacyjnym Excel za pomocą C#

Teraz, gdy twoje środowisko programistyczne jest gotowe, utwórz aplikację konsoli i dodaj do niej następujący kod.

//Create workbook
IWorkbook wb = new XSSFWorkbook();
ISheet ws = wb.CreateSheet("MySheet");

//Set the value of the cell
ws.CreateRow(0).CreateCell(0).SetCellValue("FileFormat.com");

//Merge the cell
CellRangeAddress region = new CellRangeAddress(0, 1, 0, 1);
ws.AddMergedRegion(region);

//Save the file
FileStream file = File.Create("CellsMerge.xlsx");
wb.Write(file, false);
file.Close();

Wniosek

W tym artykule pokazaliśmy, jak łączyć komórki w skoroszycie Excel przy użyciu interfejsu API NPOI. Możesz dalej zbadać funkcjonalność API, badając dokumentację API. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pracy z skoroszytami Excel przy użyciu NPOI, bądź na bieżąco z kolejnymi przykładami w tej sekcji.