Polish

Pracuj z formułami Excel w aplikacjach Java z biblioteką Apache Poi

Potężne możliwości formuły Microsoft Excel są niezbędne do wykonywania złożonych obliczeń, analizy danych i tworzenia dynamicznych raportów. Ale co, jeśli możesz zautomatyzować te operacje formalne za pomocą biblioteki Java? Właśnie tam wchodzi Apache Poi. W tym poście na blogu pokażemy, jak używać biblioteki Apache Poi do obliczania formuł Excel z aplikacji Java i zapisywania skoroszytu jako plik XLSX. Zrozumienie formuł i obliczeń Formuły leżą u podstaw funkcjonalności Excel. Pozwalają ci wykonywać operacje matematyczne, manipulować danymi i tworzyć relacje między różnymi komórkami.
sierpnia 17, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Utwórz skoroszyt Excel w Javie za pomocą Apache Poi

W naszym poprzednim artykule przeszliśmy przez szczegóły Apache Poi, interfejsu API Java z open source do pracy z formatami plików Microsoft. W tym artykule przejdziemy do komponentu Apache Poi do pracy z skoroszytami Excel. Pokażmy również, jak używać Apache POI do utworzenia pliku Excel i dodawania do niego arkuszy za pomocą tej biblioteki Java. Apache Poi Java API do dostępu do formatów plików Excel Apache Poi Java API zapewnia osobne komponenty do pracy z dwoma różnymi formatami plików Excel.
sierpnia 2, 2023 · 4 min · Kashif Iqbal