Polish

Wstaw obraz do prezentacji programu PowerPoint w języku Java za pomocą interfejsu API Apache POI

W naszym wcześniejszym poście na blogu omawialiśmy interfejs API Apache POI XSLF do tworzenia i aktualizowania pliku PPTX programu Microsoft PowerPoint w języku Java. Apache POI for Java umożliwia pracę z plikami PPT i PPTX z poziomu aplikacji Java bez konieczności wchodzenia w szczegóły ich wewnętrznego formatu plików. W tym artykule omówimy szczegółowo, w jaki sposób można wykorzystać interfejs API Apache POI do wstawienia obrazu do PPTX za pomocą języka Java.
września 28, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Utwórz prezentację PowerPoint w Javie z Apache POI API

W naszym poprzednim artykule wprowadziliśmy [komponenty APACHE POI] 1 do pracy z plikami prezentacji PowerPoint. Przyjrzeliśmy się HSLF (okropny format układu slajdu) i xslf (format układu slajdu xml) API oferowane przez Apache Poi. W tym artykule zobaczymy, jak tworzyć prezentacje w Javie i zapisać je jako [pliki pptx] 2. Wymagania systemowe Zanim zaczniesz, upewnij się, że system spełnia następujące wymagania. *JDK - Java SE 2 JDK 1.5 lub więcej *Pamięć - 1 GB RAM *System operacyjny - Windows/ Linux/ Mac OS
września 8, 2023 · 2 min · Kashif Iqbal

Java API w celu uzyskania dostępu do formatów plików PowerPoint

Jeśli chodzi o pracę z plikami PowerPoint przy użyciu biblioteki Apache Poi, jego dwa potężne komponenty HSLF i XSLF są tutaj, aby Ci pomóc. Komponenty te zapewniają programistom narzędzia, których potrzebują do manipulowania i tworzenie prezentacji PowerPoint, niezależnie od tego, czy mają do czynienia ze starszym formatem PPT, czy bardziej nowoczesnym formatem pptx. hslf (format układu okropnego slajdów) HSLF jest dostosowany do obsługi klasycznego formatu PPT, który był szeroko stosowany przed wprowadzeniem PPTX.
sierpnia 30, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Praca z komórkami Excel w Javie za pomocą API API APACHES POI

Jeśli jesteś programistą aplikacji Java, pracującym z Excel z aplikacji Java, byłbyś zainteresowany zapewnieniem funkcjonalności danych Excel w aplikacji. Excel pozwala sformatować styl komórki, ustawić typ komórki na różne typy danych, wypełnić komórkę różnymi kolorami i tak dalej. Apache POI służy jako pomost między Java i Excel, oferując narzędzia do manipulowania programem Excel pliki XLSX. W tej serii blogów zaprezentujemy sztukę manipulacji Cell Excel za pomocą Apache Poi w Javie. Zanurzmy się i odkryjmy synergię kodu i arkuszy kalkulacyjnych!
sierpnia 22, 2023 · 7 min · Kashif Iqbal

Włóż nagłówek i stopkę w Excel za pomocą Apache POI dla Java

Apache Poi to popularna biblioteka Java, która pozwala pracować z formatami Microsoft Office, w tym arkuszami kalkulacyjnymi Excel. Moduł XSSF (format arkusza kalkulacyjnego XML) Apache PII działa z plikami Excel w nowszym formacie opartym na XML, powszechnie znanym jako . XLSX . Nagłówki i stopki w programie Excel to obszary na górze i dolnej stronie każdej strony w arkuszu, w którym można umieścić treści, takie jak tytuły, numery stron, daty i inne istotne informacje.
sierpnia 19, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Pracuj z formułami Excel w aplikacjach Java z biblioteką Apache Poi

Potężne możliwości formuły Microsoft Excel są niezbędne do wykonywania złożonych obliczeń, analizy danych i tworzenia dynamicznych raportów. Ale co, jeśli możesz zautomatyzować te operacje formalne za pomocą biblioteki Java? Właśnie tam wchodzi Apache Poi. W tym poście na blogu pokażemy, jak używać biblioteki Apache Poi do obliczania formuł Excel z aplikacji Java i zapisywania skoroszytu jako plik XLSX. Zrozumienie formuł i obliczeń Formuły leżą u podstaw funkcjonalności Excel. Pozwalają ci wykonywać operacje matematyczne, manipulować danymi i tworzyć relacje między różnymi komórkami.
sierpnia 17, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Dodaj obraz w komórce Excel z Java POI

Obrazy sprawiają, że rozumiesz każdą historię w łatwy sposób. To słynne powiedzenie, że obraz jest wart tysiąca słów. Microsoft Excel pozwala wstawić zdjęcia do arkuszy w komórkach i rejestrować fakty. W tym artykule pokażemy, jak używać API API APACHE POI do wstawienia obrazu do programu Excel plik XLSX za pomocą Java. Apache Poi Apache POI to biblioteka Java do pracy z formatami plików Microsoft Office, takimi jak XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX itp.
sierpnia 11, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Przeczytaj plik Excel w Javie z Apache POI

Pliki Excel są powszechnie używane do utrzymania dużych zestawów danych i do analizy danych statystycznych. Czytanie plików Excel w aplikacjach Java jest powszechnie używaną funkcją do dostępu i analizowania danych. Jeśli jesteś programistą aplikacji Java, który zamierza zapewnić funkcjonalność czytania plików Excel w Java , Apache Poi dla Java powinien być twoim oczywistym wyborem. W naszym poprzednim artykule tworzenie plików Excel w Javie za pomocą Apache Poi pokazaliśmy podstawy tworzenia skoroszytu Excel.
sierpnia 8, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Apache Poi-biblioteka Java open source dla formatów plików Microsoft Office

Apache Poi (biedna implementacja zaciemnienia) to popularna biblioteka Java open source opracowana przez Apache Software Foundation. POI oznacza „słabą implementację zaciemnienia” humorystycznie odwołując się do zastrzeżonych formatów plików binarnych Microsoftu. Głównym celem Apache Poi jest zapewnienie programistom Java zestawu interfejsów API, które pozwala im czytać, pisać i manipulować różnymi formatami plików Microsoft Office, takie jak arkusze kalkulacyjne Excel (.xls i .xlsx), Word dokumenty (.doc i .docx) i prezentacje PowerPoint (.ppt i .
sierpnia 1, 2023 · 4 min · Kashif Iqbal