Polish

Jak dodać hiperłącza w programie Excel za pomocą C#

Excel jest wyjątkowym narzędziem do pracy z dużymi zestawami danych, wizualizacją danych i analizą statystyczną danych. Podczas tworzenia szczegółowego raportu danych w programie Excel, niektóre dane mogą wymagać powiązania z zewnętrznymi źródłami danych, stron internetowych, adresów e -mail i lokalizacji docelowych w innym arkuszu roboczym w tym samym skoroszycie. Microsoft Excel zapewnia wszystkie te opcje hiperlinowania. Jako deweloper aplikacji .NET możesz być zainteresowany zapewnieniem funkcji hiperlinowania w aplikacji C#/vb.net. Możesz to osiągnąć za pomocą interfejsu API NPOI w aplikacji za pomocą c# lub vb.
czerwca 26, 2023 · 5 min · Kashif Iqbal

Ustaw styl komórki w programie Excel za pomocą API NPOI w C#

Zastosowanie stylu do komórki lub zestawu komórek jest bardzo powszechną operacją podczas pracy z skoroszytami w programie Excel. Przez styl komórki rozumiemy zastosowanie określonego zestawu formatów, takich jak czcionki, rozmiary czcionek, formaty liczb, granice komórek i cieniowanie komórek. Pomaga to w lepszej i lepszej wizualizacji danych w celu szybkiego odniesienia. Jako deweloper aplikacji .NET możesz być zainteresowany zapewnieniem funkcjonalności ustawiania stylu komórki w skoroszytach Excel z aplikacji .NET. Możesz to osiągnąć za pomocą interfejsu API NPOI w aplikacji za pomocą c# lub vb.
maja 20, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Chroń arkusze Excel za pomocą NPOI w C#

Wyobraź sobie, że ciężko pracowałeś nad skompilowaniem danych w skoroszycie Excel i zapisałeś je na komputerze. Twoje dzieci używają tego samego komputera do celu edukacyjnego. Przypadkowo otwierają plik, który skompilowałeś po tyle ciężkiej pracy i w jakiś sposób wprowadzają zmiany w danych. Cała twoja ciężka praca ma się teraz zmarnować, ponieważ spójność danych mogła powstać z powodu wszystkich tych zmian. Aby chronić swoje dane, Excel pozwala chronić arkusze robocze, chroniąc hasło skoroszytu.
maja 19, 2023 · 2 min · Kashif Iqbal

Scal komórki w programie Excel za pomocą NPOI w C#

Powszechną operacją w Microsoft Excel jest scalanie dwóch lub więcej komórek. Daje to bardziej zorganizowany wygląd i odczuwa Twoje dane z poczuciem grupowania danych i informacji nagłówka. Możesz połączyć tyle komórek, a także wiersze i kolumny za pomocą programu Excel. Jako deweloper aplikacji .NET możesz być zainteresowany zapewnieniem funkcjonalności łączenia komórek w arkuszach kalkulacyjnych Excel z aplikacji. Możesz to osiągnąć za pomocą interfejsu API NPOI w aplikacji, która może połączyć komórki lub zakresy komórek za pomocą c# lub vb.
maja 13, 2023 · 2 min · Kashif Iqbal

Włóż obraz w programie Excel za pomocą NPOI w .NET

Wstawienie obrazów do plików Excel jest bardzo powszechnie używaną funkcją dla użytkowników Microsoft Excel. Dodanie obrazów do skoroszytów Excel pomaga skuteczniej wyjaśnić punkt widzenia i reprezentację danych. Możesz dodać wiele obrazów do każdego arkusza roboczego w swoim skoroszycie. Jako programista aplikacji .NET, możesz programowo dodać funkcję wkładania obrazów do plików programu Excel z aplikacji. Dobrą wiadomością jest to, że można to osiągnąć za pomocą API NPOI w C# i VB.NET, jak wyjaśniono w tym artykule.
maja 11, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Utwórz rozwijaną listę w programie Excel z NPOI w C#

Listy rozwijane zapewniają lepszy sposób ograniczenia użytkowników do wprowadzania danych z określonej listy opcji. To usuwa szanse na wykonanie niewłaściwych wpisów danych, jeśli użytkownik wprowadza przez użytkownika. Tworzenie rozwijanych list w swoim skoroszycie Excel jest preferowanym sposobem atrakcyjności użytkowników do wyboru dostępnych wpisów rozwijanych. Gdy ktoś wybierze komórkę, opcje rozwijanych list pojawiają się z miejsca, w którym mogą dokonać wyboru. Listy rozwijane sprawiają, że arkusz roboczy jest bardziej wydajny. W tym artykule pokażemy, jak utworzyć rozwijaną listę w arkuszu roboczym w pliku Excel z API NPOI za pomocą C#/vb.
maja 6, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Kopiuj arkusz roboczy w Excel z API NPOI za pomocą C#

Microsoft Excel to idealne narzędzie do pracy z obliczeniami i obliczeniami intensywnie wymagającymi danych. Ludzie używają go w swojej rutynowej pracy do przeprowadzania złożonych obliczeń, takich jak wdrożenie formuły matematycznej, analiza statystyczna i wiele innych. Dane w arkuszu Excel mogą często być replikowane w innym arkuszu roboczym w tym samym skoroszycie w celu uzyskania dalszych operacji i modyfikacji. Można to łatwo osiągnąć za pomocą operacji kopiowania w programie Excel. Jako programista aplikacji .
kwietnia 15, 2023 · 2 min · Kashif Iqbal

Włóż nagłówek i stopkę w programie Excel za pomocą NPOI w .NET

Jeśli często jesteś użytkownikiem pracy z skoroszytami Excel, musisz znać dodawanie nagłówków i stopek do pliku. Jak sama nazwa wskazuje, nagłówek w pliku Excel reprezentuje powtarzające się informacje dodane na górze pliku, podczas gdy stopka służy do dodawania informacji na dole każdej strony w pliku. Informacje nagłówka i stopki są powtarzane na każdej stronie pliku. Jako programista aplikacji .NET możesz dodać informacje nagłówka i stopki do arkusza kalkulacyjnego Excel za pomocą interfejsu API NPOI z C# lub VB.
kwietnia 4, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Dodaj formułę w programie Excel za pomocą NPOI w .NET

Jeśli pracowałeś z formułami w Excel, musisz znać moc używania formuł do wykonywania obliczeń i analizy. Korzystanie z formuł jest niezbędne do tworzenia skutecznych arkuszy kalkulacyjnych i podejmowania świadomych decyzji. Excel ma szeroki zakres formuł, w tym operatorów matematycznych, funkcje i odniesienia komórkowe do pełnego automatyzacji obliczeń i analizy danych. W naszej serii artykułów na temat Współpraca z API NPOI w .NET wyjaśniliśmy, jak zainstalować NPOI w .NET oraz tworzyć i zapisać skoroszyty Excel.
marca 30, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Dodaj komentarz w programie Excel za pomocą NPOI w .NET

W naszym poprzednim artykule Korzystanie z NPOI do arkuszy kalkulacyjnych w .NET przeszliśmy i pokazaliśmy, jak możesz stworzyć skoroszyt z NPOI w C#. Pokazaliśmy również przykłady odczytu danych z arkusza kalkulacyjnego i zapisywania skoroszytu jako XLSX. NPOI to potężny interfejs API open source, który pozwala pracować z arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Office Excel i dokumentami słów. W tym artykule dalej badamy funkcje wstawienia komentarza do arkusza Excel za pomocą NPOI z .
marca 24, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal