Polish

Jak dodać hiperłącza w programie Excel za pomocą C#

Excel jest wyjątkowym narzędziem do pracy z dużymi zestawami danych, wizualizacją danych i analizą statystyczną danych. Podczas tworzenia szczegółowego raportu danych w programie Excel, niektóre dane mogą wymagać powiązania z zewnętrznymi źródłami danych, stron internetowych, adresów e -mail i lokalizacji docelowych w innym arkuszu roboczym w tym samym skoroszycie. Microsoft Excel zapewnia wszystkie te opcje hiperlinowania. Jako deweloper aplikacji .NET możesz być zainteresowany zapewnieniem funkcji hiperlinowania w aplikacji C#/vb.net. Możesz to osiągnąć za pomocą interfejsu API NPOI w aplikacji za pomocą c# lub vb.
czerwca 26, 2023 · 5 min · Kashif Iqbal

Dodaj zakładkę w dokumencie Word za pomocą C#/vb.net

Musisz zapoznać się z terminem „zakładka”, który oznacza funkcję, do której można łatwo dostać się w razie potrzeby. Pracując z dużymi dokumentami słownymi, często możesz dodawać zakładki do niektórych tekstów/stron, które chcesz znaleźć na liście miejsc, w których chcesz uzyskać dostęp w razie potrzeby. Microsoft Word pozwala pracować z zakładkami w dokumentach, dodając, aktualizując i usuwając zakładki. Jednak jako programista .NET chciałbyś mieć funkcjonalność pracy z zakładkami z aplikacji C#/vb.net. Na tym blogu pokażemy, jak dodać zakładki do dokumentu Word w C# Korzystanie z bezpłatnego i open source .
czerwca 21, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Wstaw znak wodny w dokumencie Word za pomocą C#

Znaki wodne to tekst, logo lub inny wzór graficzny, który jest wstawiany do dokumentu lub nakładany na inny obraz. Jego celem jest zachowanie tożsamości oryginalnego dokumentu lub obrazu, aby zabraniało jego użycia bez pozwolenia. Jako deweloper aplikacji .NET możesz zapewnić funkcjonalność wstawienia znaku wodnego do dokumentów Word w aplikacji przetwarzania dokumentów C#. Na tym blogu pokażemy, jak włożyć znak wodny do dokumentu Word w C# za pomocą bezpłatnego i open source .
czerwca 13, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Dodaj hiperłącze do dokumentu Word w C#

Hiperłącze to zakotwiczony tekst, który prowadzi do internetowej strony internetowej po kliknięciu. Możesz wykonać dowolny tekst w dokumencie Word Hiperłącze, które po kliknięciu nawigają użytkownikom do połączonej strony. Hiperłącze ułatwiają pisarzom kierowanie czytelnikami dokumentów pod kątem referencji powiązanych z głównym artykułem. Będąc programistą aplikacji .NET, możesz dodać funkcję dodawania hiperłącza do aplikacji do przetwarzania dokumentów w C#. W tym artykule przejdziemy do samouczka krok po kroku, aby dowiedzieć się o wstawieniu hiperłącza za pomocą NPOI dla .
czerwca 6, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Dodaj nagłówek i stopkę do DOCX za pomocą C#

Nagłówki i stopki są powszechnie używane podczas pracy z dokumentami Word. Dają wyraźny widok głównego motywu dokumentu, a także wszelkich dodatkowych informacji, które należy umieścić przed czytelnikami. Microsoft Word pozwala dodawać informacje nagłówka i stopki do dokumentu za pomocą dostosowywania. Jeśli jesteś programistą aplikacji .NET, który jest zainteresowany opracowaniem (lub opracowanym) aplikacją do przetwarzania dokumentów tekstowych, dodanie funkcji wkładania nagłówków i stopek do dokumentów Word z aplikacji może być korzystną cechą.
czerwca 5, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Wstaw obraz w dokumencie Word za pomocą NPOI w C#/vb.net

Używanie obrazów w dokumentach jest rutynową operacją podczas pracy z Microsoft Word. Obrazy dają jasność treści dokumentu, a także odgrywają istotną rolę w przekazywaniu informacji, które trudniej jest wyrazić słowami. Dodanie obrazów ułatwia zrozumienie treści. Jako programista .NET, dodanie funkcji wkładania obrazów do dokumentu Word jest interesującą funkcją, która może zwiększyć wartość Twojej aplikacji. W tym artykule pokażemy, jak dodać obraz do dokumentu Word z aplikacji .NET. W tym celu będziemy używać interfejsu API NPOI dla .
maja 31, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Ustaw styl komórki w programie Excel za pomocą API NPOI w C#

Zastosowanie stylu do komórki lub zestawu komórek jest bardzo powszechną operacją podczas pracy z skoroszytami w programie Excel. Przez styl komórki rozumiemy zastosowanie określonego zestawu formatów, takich jak czcionki, rozmiary czcionek, formaty liczb, granice komórek i cieniowanie komórek. Pomaga to w lepszej i lepszej wizualizacji danych w celu szybkiego odniesienia. Jako deweloper aplikacji .NET możesz być zainteresowany zapewnieniem funkcjonalności ustawiania stylu komórki w skoroszytach Excel z aplikacji .NET. Możesz to osiągnąć za pomocą interfejsu API NPOI w aplikacji za pomocą c# lub vb.
maja 20, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Chroń arkusze Excel za pomocą NPOI w C#

Wyobraź sobie, że ciężko pracowałeś nad skompilowaniem danych w skoroszycie Excel i zapisałeś je na komputerze. Twoje dzieci używają tego samego komputera do celu edukacyjnego. Przypadkowo otwierają plik, który skompilowałeś po tyle ciężkiej pracy i w jakiś sposób wprowadzają zmiany w danych. Cała twoja ciężka praca ma się teraz zmarnować, ponieważ spójność danych mogła powstać z powodu wszystkich tych zmian. Aby chronić swoje dane, Excel pozwala chronić arkusze robocze, chroniąc hasło skoroszytu.
maja 19, 2023 · 2 min · Kashif Iqbal

Scal komórki w programie Excel za pomocą NPOI w C#

Powszechną operacją w Microsoft Excel jest scalanie dwóch lub więcej komórek. Daje to bardziej zorganizowany wygląd i odczuwa Twoje dane z poczuciem grupowania danych i informacji nagłówka. Możesz połączyć tyle komórek, a także wiersze i kolumny za pomocą programu Excel. Jako deweloper aplikacji .NET możesz być zainteresowany zapewnieniem funkcjonalności łączenia komórek w arkuszach kalkulacyjnych Excel z aplikacji. Możesz to osiągnąć za pomocą interfejsu API NPOI w aplikacji, która może połączyć komórki lub zakresy komórek za pomocą c# lub vb.
maja 13, 2023 · 2 min · Kashif Iqbal

Włóż obraz w programie Excel za pomocą NPOI w .NET

Wstawienie obrazów do plików Excel jest bardzo powszechnie używaną funkcją dla użytkowników Microsoft Excel. Dodanie obrazów do skoroszytów Excel pomaga skuteczniej wyjaśnić punkt widzenia i reprezentację danych. Możesz dodać wiele obrazów do każdego arkusza roboczego w swoim skoroszycie. Jako programista aplikacji .NET, możesz programowo dodać funkcję wkładania obrazów do plików programu Excel z aplikacji. Dobrą wiadomością jest to, że można to osiągnąć za pomocą API NPOI w C# i VB.NET, jak wyjaśniono w tym artykule.
maja 11, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal