Polish

Jak dodać hiperłącza w programie Excel za pomocą C#

Excel jest wyjątkowym narzędziem do pracy z dużymi zestawami danych, wizualizacją danych i analizą statystyczną danych. Podczas tworzenia szczegółowego raportu danych w programie Excel, niektóre dane mogą wymagać powiązania z zewnętrznymi źródłami danych, stron internetowych, adresów e -mail i lokalizacji docelowych w innym arkuszu roboczym w tym samym skoroszycie. Microsoft Excel zapewnia wszystkie te opcje hiperlinowania. Jako deweloper aplikacji .NET możesz być zainteresowany zapewnieniem funkcji hiperlinowania w aplikacji C#/vb.net. Możesz to osiągnąć za pomocą interfejsu API NPOI w aplikacji za pomocą c# lub vb.
czerwca 26, 2023 · 5 min · Kashif Iqbal

Jak wstawić pociski do dokumentu Word za pomocą C#

Dokumenty Word są ulubionym wyborem, jeśli chodzi o tworzenie raportów i dokumentowanie treści. Korzystanie z pocisków w dokumencie zwiększa czytelność dokumentu i pomaga w organizowaniu informacji. Pomagają one również w porównaniu danych i podkreślają kluczowe informacje. Jako programista .NET możesz zapewnić funkcjonalność pracy z pociskami z aplikacji .NET za pomocą C#/vb.net. Na tym blogu pokażemy, jak pracować z pociskami, tworząc pociski i pod-bulletki w dokumencie Word za pomocą API NPOI w C#.
czerwca 24, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Dodaj zakładkę w dokumencie Word za pomocą C#/vb.net

Musisz zapoznać się z terminem „zakładka”, który oznacza funkcję, do której można łatwo dostać się w razie potrzeby. Pracując z dużymi dokumentami słownymi, często możesz dodawać zakładki do niektórych tekstów/stron, które chcesz znaleźć na liście miejsc, w których chcesz uzyskać dostęp w razie potrzeby. Microsoft Word pozwala pracować z zakładkami w dokumentach, dodając, aktualizując i usuwając zakładki. Jednak jako programista .NET chciałbyś mieć funkcjonalność pracy z zakładkami z aplikacji C#/vb.net. Na tym blogu pokażemy, jak dodać zakładki do dokumentu Word w C# Korzystanie z bezpłatnego i open source .
czerwca 21, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Wstaw znak wodny w dokumencie Word za pomocą C#

Znaki wodne to tekst, logo lub inny wzór graficzny, który jest wstawiany do dokumentu lub nakładany na inny obraz. Jego celem jest zachowanie tożsamości oryginalnego dokumentu lub obrazu, aby zabraniało jego użycia bez pozwolenia. Jako deweloper aplikacji .NET możesz zapewnić funkcjonalność wstawienia znaku wodnego do dokumentów Word w aplikacji przetwarzania dokumentów C#. Na tym blogu pokażemy, jak włożyć znak wodny do dokumentu Word w C# za pomocą bezpłatnego i open source .
czerwca 13, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Utwórz tabelę w dokumencie Word za pomocą C#

Tabele to wspaniały sposób na organizowanie danych w dokumentach słów. Tabela może zawierać wiele wierszy i kolumn, w których każda kombinacja wiersza i kolumny jest znana jako komórka. Każda komórka może mieć swój tekst i różne style formatowania tekstu można zastosować do zawartości komórki. Będąc programistą aplikacji .NET, możesz zapewnić funkcjonalność tworzenia tabeli w dokumencie Word w aplikacji przetwarzania dokumentów C#. Ten blog pokaże, jak utworzyć tabelę w dokumencie Word w C# za pomocą bezpłatnego i otwartego interfejsu API .
czerwca 12, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Dodaj hiperłącze do dokumentu Word w C#

Hiperłącze to zakotwiczony tekst, który prowadzi do internetowej strony internetowej po kliknięciu. Możesz wykonać dowolny tekst w dokumencie Word Hiperłącze, które po kliknięciu nawigają użytkownikom do połączonej strony. Hiperłącze ułatwiają pisarzom kierowanie czytelnikami dokumentów pod kątem referencji powiązanych z głównym artykułem. Będąc programistą aplikacji .NET, możesz dodać funkcję dodawania hiperłącza do aplikacji do przetwarzania dokumentów w C#. W tym artykule przejdziemy do samouczka krok po kroku, aby dowiedzieć się o wstawieniu hiperłącza za pomocą NPOI dla .
czerwca 6, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Dodaj nagłówek i stopkę do DOCX za pomocą C#

Nagłówki i stopki są powszechnie używane podczas pracy z dokumentami Word. Dają wyraźny widok głównego motywu dokumentu, a także wszelkich dodatkowych informacji, które należy umieścić przed czytelnikami. Microsoft Word pozwala dodawać informacje nagłówka i stopki do dokumentu za pomocą dostosowywania. Jeśli jesteś programistą aplikacji .NET, który jest zainteresowany opracowaniem (lub opracowanym) aplikacją do przetwarzania dokumentów tekstowych, dodanie funkcji wkładania nagłówków i stopek do dokumentów Word z aplikacji może być korzystną cechą.
czerwca 5, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Wstaw obraz w dokumencie Word za pomocą NPOI w C#/vb.net

Używanie obrazów w dokumentach jest rutynową operacją podczas pracy z Microsoft Word. Obrazy dają jasność treści dokumentu, a także odgrywają istotną rolę w przekazywaniu informacji, które trudniej jest wyrazić słowami. Dodanie obrazów ułatwia zrozumienie treści. Jako programista .NET, dodanie funkcji wkładania obrazów do dokumentu Word jest interesującą funkcją, która może zwiększyć wartość Twojej aplikacji. W tym artykule pokażemy, jak dodać obraz do dokumentu Word z aplikacji .NET. W tym celu będziemy używać interfejsu API NPOI dla .
maja 31, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Formatowanie tekstu w dokumencie Word za pomocą NPOI w C#/vb.net

Microsoft Word ma zostać tutaj i pozostać jednym z powszechnie używanych redaktorów dokumentów do tworzenia dokumentów. Prawie wszyscy wiedzą o tym i używają go w życiu codziennym w ten czy inny sposób. Ludzie z każdego aspektu życia używają go w taki czy inny sposób do generowania dokumentów. Musisz zapoznać się z formatem pliku .docx, który jest domyślnym formatem pliku do zapisywania dokumentów słów. Będąc programistą aplikacji .NET, powszechne jest dostarczanie możliwości przetwarzania dokumentów do aplikacji .
maja 29, 2023 · 3 min · Kashif Iqbal

Utwórz pusty dokument Word za pomocą API NPOI w C#/vb.net

Prawie wszyscy codziennie używają Microsoft Word, aby tworzyć dokumenty i zapisać je po zakończeniu. Oferuje wiele funkcji tworzenia dokumentów bogatych w tekst, obrazy, opcje multimedialne, klipy artystyczne, tabele i wiele innych rodzajów danych. Dlatego jest to pierwszy wybór użycia, jeśli chodzi o tworzenie dokumentów. Dokumenty słów, stąd utworzone są zapisywane w popularnym formacie dokumentów otwartego biura XML z rozszerzeniem .docx. Jako deweloper aplikacji .NET chcesz dodać funkcjonalność przetwarzania dokumentów do swoich aplikacji.
maja 26, 2023 · 2 min · Kashif Iqbal