Język znaczników to język komputerowy, który oddziela elementy dokumentu według tagów. W przeciwieństwie do języków programowania, jest w formacie czytelnym człowieka i można go otworzyć za pomocą prawie wszystkich redaktorów tekstu. Ze względu na charakter definiowania elementów według tagów taki plik pozwala na definicję szerokiego zakresu elementów. Te tagi nie mają nic wspólnego z graficzną reprezentacją danych, ani nie są używane do określenia ustawień zdefiniowanych przez użytkownika, takich jak czcionki, wymiary itp. W dzisiejszych czasach dostępnych jest wiele języków znaczników. Niektóre z nich są tutaj omawiane dla ogólnej świadomości.

Znaczniki-languages-Fileformats

html-Hypertext Markup Language

[HTML1] (Hyper Text Markup Language) to rozszerzenie stron internetowych utworzonych do wyświetlania w przeglądarkach. Znany jako język sieci, HTML ewoluował z wymaganiami nowych wymagań informacyjnych, które należy wyświetlić jako części stron internetowych. Najnowszy wariant jest znany jako HTML 5, który zapewnia dużą elastyczność w pracy z językiem. Strony HTML są odbierane z serwera, gdzie są one hostowane, albo mogą być również załadowane z systemu lokalnego. Każda strona HTML składa się z elementów HTML, takich jak formularze, tekst, obrazy, animacje, linki itp. Elementy te są reprezentowane przez znaczniki takie jak, i kilka innych, w których każdy znacznik ma się rozpoczyna i koniec. Może również osadzać aplikacje napisane w językach scenariuszy, takich jak JavaScript i Style Arreets (CSS) do ogólnej reprezentacji układu.

xml-rozszerzony język znaczników

Xml oznacza rozszerzalny język znaczników, który jest podobny do html, ale różny w użyciu znaczników do definiowania obiektów. Cały pomysł tworzenia formatu plików XML było przechowywanie i transport danych bez zależności od narzędzi oprogramowania lub sprzętu. Jego popularność wynika z tego, że jest zarówno ludzkim, jak i czytelnym maszynem. Umożliwia to tworzenie wspólnych protokołów danych w postaci obiektów, które mają być przechowywane i udostępniane przez sieć, takie jak World Wide Web (WWW). „X” w XML jest dla rozszerzalny, co oznacza, że ​​język można rozszerzyć na dowolną liczbę symboli zgodnie z wymaganiami użytkownika. W tych funkcjach korzysta z niego wiele standardowych formatów plików, takie jak Microsoft Open XML, LibreOffice Opendocument, xhtml i SVG.

xhtml-rozszerzalny język znacznika hipertext

XHTML to format pliku oparty na tekstach z znacznikiem w XML, przy użyciu przeformułowania HTML 4.0. Pliki te są dobrze przystosowane do otwarcia lub wyświetlania w przeglądarce internetowej. XHTML został zaprojektowany tak, aby był bardziej ustrukturyzowany, mniej scenariuszem, ogólny; Korzystanie z wszystkich istniejących obiektów XML i bardziej niezależnych urządzeń. XHTML zapewnia ogólnie wartościowy zestaw elementów i atrybutów, z opcjami rozszerzenia w połączeniu z arkuszami stylów. Atrybuty są używane z kolekcji atrybutów metadanych. XHTML zapewnia elastyczność i dostępność poprzez podporządkowanie wszystkich HTML elementy prezentacji do arkuszy stylów. Arkusze stylów są bardziej wszechstronne niż te elementy prezentacyjne. Specyfikacje dla HTML 4.01, HTML5 i XHTML są dynamicznie rozwijane przez konsorcjum internetowe na całym świecie (W3C).

Xaml-język znaczników oparty na XML

XAML, Rozszerzalny język znaczników aplikacji, pliki rozszerzeń opisują elementy interfejsu użytkownika dla aplikacji opartych na Windows Presentation Foundation (WPF). Chociaż język nie wymaga programowania, ponieważ jest oparty na standardowym formacie XML, który jest łatwy w użyciu i zrozumienie. XAML (wymawiany jako „Zammel”) został opracowany przez Microsoft w celu tworzenia interfejsów użytkowników. Jego oryginał akronimu wyniósł rozszerzony język znaczników Avalon, w którym Avalon był nazwą kodu dla WPF. Pliki XAML są czasem zapisywane również z rozszerzeniem XOML. Kilka innych języków znaczników obejmuje MHTML, HTM i XOML, które używają podstawowych języków znaczników omówionych powyżej do ich funkcjonalności. Używanie odpowiedniego języka znaczników zależy od celu. Jeśli zawartość ma być używana do celu wyświetlania, używane są HTML, MHTML i HTM. Jeśli jednak opisuje się opis danych, używane są języki znaczników, takie jak XML i te oparte na XML.