Musisz zapoznać się z terminem „zakładka”, który oznacza funkcję, do której można łatwo dostać się w razie potrzeby. Pracując z dużymi dokumentami słownymi, często możesz dodawać zakładki do niektórych tekstów/stron, które chcesz znaleźć na liście miejsc, w których chcesz uzyskać dostęp w razie potrzeby. Microsoft Word pozwala pracować z zakładkami w dokumentach, dodając, aktualizując i usuwając zakładki. Jednak jako programista .NET chciałbyś mieć funkcjonalność pracy z zakładkami z aplikacji C#/vb.net. Na tym blogu pokażemy, jak dodać zakładki do dokumentu Word w C# Korzystanie z bezpłatnego i open source .NET API, npoi .

Jak wstawić zakładkę do dokumentu Word za pomocą Microsoft Word?

Zanim będziemy mogli zbadać opracowanie aplikacji C# do dodania zakładki do słowa DOCX Plik , najpierw sprawdźmy, jak to samo się dzieje za pomocą Microsoft Word. Microsoft Word pozwala tworzyć zakładki wskazujące na określoną lokalizację w dokumencie Word. Możesz zatem przejść do dowolnego z tych zakładek, a także możesz je usunąć, jeśli nie jest to wymagane.

Kroki, aby dodać zakładkę w dokumencie Word za pomocą Microsoft Word

Aby dodać zakładkę w dokumencie Word z wewnątrz Microsoft Word, możesz użyć następujących kroków.

  1. Otwórz Microsoft Word i zacznij od pustego dokumentu.
  2. Wybierz tekst, zdjęcie lub miejsce w dokumencie, w którym chcesz wstawić zakładkę.
  3. W menu Wstaw kliknij Dodaj do zakładek . To otworzy menu zakładki do dodania zakładki.
  4. Pod nazwą zakładki wpisz nazwę i kliknij Dodaj. Możesz powtórzyć powyższe kroki, aby dodać wiele zakładek do różnych lokalizacji w dokumencie.

Jak przejść do zakładki?

Aby przejść do konkretnej zakładki, wpisz Ctrl+G, aby otworzyć kartę do w Znajdź i zamień . Pod Przejdź do tego, co , kliknij zakładkę . Wprowadź lub wybierz nazwę zakładki, a następnie kliknij przejdź do .

Jak wstawić zakładkę do dokumentu Word za pomocą C#?

Teraz, gdy widzieliśmy, jak wstawić zakładkę do dokumentu Word za pomocą Microsoft Word, możemy przejść do robienia tego samego za pomocą interfejsu API NPOI dla .NET w naszej aplikacji C#. Jeśli nie zainstalowałeś jeszcze interfejsu API NPOI, możesz przejść do naszego kompleksowego przewodnika dla instalacji API NPOI w swoim projekcie .NET.

Przewodnik po kroku do dodawania zakładki w dokumencie Word za pomocą C#

W tym momencie Twój projekt .NET powinien być gotowy do napisania kodu w celu wprowadzenia zakładki do dokumentu Word za pomocą API NPOI w C#. W tym celu można użyć następujących kroków.

  1. Utwórz instancję XWPFDocument
  2. Zdefiniuj instancję klasy CT_Bookmark
  3. Dodaj zakładkę do akapitu
  4. Zapisz plik na dysku
//Creat document
XWPFDocument doc = new XWPFDocument();
CT_P para = doc.Document.body.AddNewP();
//Bookmark start
CT_Bookmark bookmark = new CT_Bookmark();
bookmark.name = "P1";
para.Items.Add(bookmark);
int idCount = para.Items.Count;
bookmark.id = idCount.ToString();
para.ItemsElementName.Add(ParagraphItemsChoiceType.bookmarkStart);
para.AddNewR().AddNewT().Value = "FileFormat.com - How to add bookmarks in Word Document.";
//Bookmark end
bookmark = new CT_Bookmark();
bookmark.id = idCount.ToString();
para.Items.Add(bookmark);
para.ItemsElementName.Add(ParagraphItemsChoiceType.bookmarkEnd);
//Save the file
using (FileStream file = File.Create("Bookmark.docx"))
{
    doc.Write(file);
}

Wniosek

W tym artykule pokazaliśmy, jak używać interfejsu API NPOI w języku programowania C#, aby wstawić zakładkę do dokumentu Word. API NPOI to interfejs API open source i bezpłatny do pracy z dokumentami Microsoft Word. Możesz rzucić okiem na inne przykłady NPOI do pracy z plikami dokumentów w C#. Aby uzyskać więcej przykładów pracy z NPOI, bądź na bieżąco.