Docx4J to bezpłatny interfejs Java API open source do tworzenia i manipulowania formatami plików Microsoft Office. Pozwala tworzyć i aktualizować formaty plików Microsoft OpenXML, tj. Word DOCX, PowerPoint Pptx i Excel XLSX. DOCX4J używa [JAXB1] (Java™ Architecture for XML Binding) do tworzenia reprezentacji w pamięci odpowiednich obiektów.

Kluczowe funkcje API DOCX4J dla Java

DOCX4J obsługuje pracę z DOCX, PPTX i XLSX na wiele sposobów. Poniżej przedstawiono kluczowe cechy API DOCX4J.

 1. Utwórz i zmodyfikuj dokumenty DOCX: DOCX4J pozwala tworzyć nowe dokumenty Word od zera lub modyfikować istniejące dokumenty. Możesz dodać akapity, tabele, obrazy, nagłówki, stopki i wiele innych.
 2. Generowanie dokumentów oparte na szablonach: Można użyć DOCX4J, aby tworzyć szablony dokumentów Word z symbolami zastępczymi, a następnie dynamicznie wypełnić te symbole zastępcze. Jest to przydatne do generowania dokumentów o treści dynamicznej, takich jak faktury, raporty i listy.
 3. Obsługa kontroli treści: DOCX4J zapewnia obsługę sterowania treścią, które są strukturalnymi elementami XML, które można wstawić do dokumentów słów. Kontrola treści może być używana do wiązania danych, montażu dokumentów i manipulacji treścią.
 4. Scal i porównaj dokumenty: Biblioteka umożliwia scalanie wielu dokumentów Word w jednym dokumencie. Ponadto obsługuje porównanie dokumentów, umożliwiając porównanie dwóch dokumentów i zidentyfikowanie różnic.
 5. Konwersja PDF: DOCX4J można użyć do konwersji dokumentów Word na format PDF, umożliwiając generowanie plików PDF z plików DOCX.
 6. Importuj i eksportować funkcje: Można importować i eksportować treści z różnych formatów, w tym HTML, RTF (format Rich Tekst) i XHTML.
 7. Wsparcie Mathml: Docx4J obsługuje Mathml, który jest językiem znaczników reprezentowania notacji matematycznej.
 8. Niestandardowe obsługa części XML: Biblioteka umożliwia dodanie niestandardowych części XML do dokumentów Word, zapewniając sposób rozszerzenia możliwości dokumentu wykraczającego poza standardowe funkcje słowa.
 9. Obsługa rozszerzeń słów: Docx4J obsługuje rozszerzenia słów, które są niestandardowymi funkcjami lub elementami, które mogą być obecne w dokumencie Word. Kompleksowa dokumentacja i aktywna społeczność: Biblioteka jest dobrze udokumentowana, z silną i aktywną społecznością, zapewniającą wsparcie i aktualizacje.
 10. Kompleksowa dokumentacja i aktywna społeczność: Biblioteka jest dobrze udokumentowana, z silną i aktywną społecznością, zapewniając wsparcie i aktualizacje.

Jak zainstalować DOCX4J?

Możesz użyć następującego przewodnika krok po kroku, aby zainstalować API DOCX4J do pracy z formatami plików biurowych z aplikacji Java.

Kroki, aby zainstalować API DOCX4J

Aby zainstalować DOCX4J w projekcie Java, możesz użyć Maven lub Gradle, które są popularnymi narzędziami automatyzacji kompilacji dla projektów Java. Oto przewodnik krok po kroku, jak zainstalować DOCX4J za pomocą Maven: ** Krok 1:**Utwórz nowy projekt Maven (pomiń ten krok, jeśli masz już istniejący projekt Maven). ** Krok 2:**Otwórz swój projekt w preferowanym zintegrowanym środowisku programistycznym (IDE), takim jak Eclipse, IntelliJ lub NetBeans. ** Krok 3:Zlokalizuj plik Pom.xml w swoim projekcie. Ten plik jest miejscem, w którym deklarujesz zależności swojego projektu. ** Krok 4: Dodaj zależność DOCX4J do swojego pliku POM.xml. Otwórz plik i dodaj następującą zależność w sekcji:

<dependencies>
  <!-- Other dependencies... -->
  <dependency>
    <groupId>org.docx4j</groupId>
    <artifactId>docx4j-JAXB-ReferenceImpl</artifactId>
    <version>8.2.11</version>
  </dependency>
</dependencies>

** Krok 5:**Zapisz plik „pom.xml`.

Docx4J Zasoby

nadchodzące przykłady docx4J

 • Praca z plikami DOCX
 • Praca z plikami PPTX
 • Praca z plikami XLSX Bądź na bieżąco z nadchodzącymi artykułami na temat pracy z DOCX4J API w aplikacjach Java.