NPOI to open source .NET Equivent API projektu POI Java, który służy do odczytu/zapisu formatów plików biurowych Microsoft®. Ma xwpf przestrzeń nazw dla przetwarzania dokumentów słów i obsługuje współpracę z formatem plików Word .docx. API jest dostępny do użycia zarówno w projektach .NET i .NET Core przy użyciu C# i VB.NET. W tym artykule przechodzimy NPOI dla .NET API do pracy z formatem pliku DOCX.

npoi xwpf-szybki przewodnik

NPOI XWPF zapewnia funkcjonalność pracy z dokumentami Word w projektach .NET przy użyciu C#. Jest dojrzewa z upływem czasu i jest używany przez programiści .NET na całym świecie do zapewnienia funkcjonalności przetwarzania dokumentów w swoich aplikacjach.

Co możesz zrobić z NPOI dla .NET?

Możesz użyć NPOI dla .NET/Core, aby zaoferować funkcjonalność przetwarzania dokumentów w swoich aplikacjach. Na przykład niektóre funkcje manipulacji DOCX, które oferuje, są następujące:

przydatne odniesienia