บ่อยครั้งเราจำเป็นต้องทำให้กระบวนการของเราเป็นไปโดยอัตโนมัติและจัดการเอกสารโดยทางโปรแกรม เราจำเป็นต้องสร้างเอกสารเป็นกลุ่มอ่านประมวลผลและบันทึกเอกสารผลลัพธ์ เราจำเป็นต้องทำงานกับรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกันพร้อมกัน โชคดีสำหรับนักพัฒนา Java เรามี API โอเพ่นซอร์สเพื่อทำงานกับ Word, สเปรดชีต, การนำเสนอ, อีเมล และ ไดอะแกรม ] รูปแบบไฟล์-Apache Poi API ข้ามแพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานกับภาษาที่ใช้ Java Virtual Machine (JVM)

วิธีการติดตั้ง

การติดตั้ง Apache Poi นั้นง่ายดาย สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มการพึ่งพาในโครงการ Maven ของคุณ คุณสามารถเพิ่มการพึ่งพาต่อไปนี้ใน pom.xml ของคุณและเริ่มต้นด้วย Apache Poi

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.poi/poi -->
<dependency>   
 <groupId>org.apache.poi</groupId>   
 <artifactId>poi</artifactId>   
 <version>4.1.0</version> 
</dependency>

สร้างเอกสาร Word

การใช้ Apache Poi คุณสามารถสร้างเอกสาร Word โดยใช้ xwpfdocument และแทรกย่อหน้าในนั้นโดยใช้คลาส xwpfParagraph ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างเอกสาร Word โดยใช้ API

// initialize a blank document
XWPFDocument document = new XWPFDocument();
// create a new file
FileOutputStream out = new FileOutputStream(new File("createdocument.docx"));
// create a new paragraph paragraph
XWPFParagraph paragraph = document.createParagraph();
XWPFRun run = paragraph.createRun();
run.setText("File Format Developer Guide - " +
      "Learn about computer files that you come across in " +
      "your daily work at: www.fileformat.com ");
document.write(out);
out.close();
System.out.println("Document created successfully")

ต่อไปนี้เป็นเอกสารผลลัพธ์ผลลัพธ์: *