ดำเนินการผสานแนวนอนหรือการผสานแนวตั้งของเซลล์ตารางอย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในไฟล์ DOCS/DOCX FileFormat.words มีวิธีการทำงานกับตารางในไฟล์ Word

วิธีการรวมเซลล์ตารางในเอกสาร Word

ภาพรวม

รุ่นใหม่ของ [fileFormat.words] 2 เสนอวิธีการเพิ่มเติมในการทำงานกับตารางในเอกสาร [Word] 3 [รุ่นก่อนหน้านี้] 4 มีวิธีการสร้างแก้ไขและอ่านคุณสมบัติตารางในขณะที่เวอร์ชันล่าสุดช่วยให้ผู้ใช้รวมเซลล์ตารางในไฟล์ DOCS/DOCX นอกจากนี้คุณสามารถทำ การผสานแนวนอนหรือการผสานแนวตั้ง ของเซลล์ตารางโดยใช้โอเพนซอร์ซ. NET [Library] 5 ยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นห้องสมุดที่ใช้งานง่ายซึ่งวิธีการไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการการพึ่งพาของบุคคลที่สาม ในโพสต์บล็อกนี้เราจะเรียนรู้วิธีการรวมเซลล์ตารางในเอกสาร Word ดังนั้นให้เริ่มกระบวนการติดตั้งและเริ่มเขียนซอร์สโค้ด เราจะครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ในบทความนี้:

 • [การติดตั้ง Table Generator API] 6
 • [วิธีการรวมเซลล์ตารางในเอกสารคำ] 7

การติดตั้ง Table Generator API

กรุณาเยี่ยมชม [ลิงก์] 8 สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง เพียงแค่ CAP อีกครั้งกระบวนการติดตั้งของ. NET API ฟรีนี้ค่อนข้างง่าย คุณสามารถดาวน์โหลด [NuGet Package] 9 หรือเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ใน Nuget Package Manager:

Install-Package FileFormat.Words

วิธีการรวมเซลล์ตารางในเอกสาร Word

เราจะเขียนตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ได้การผสานแนวนอนและการผสานในแนวตั้งของเซลล์ตาราง เพื่อจุดประสงค์นั้นเราจะใช้คลาสและวิธีการที่เปิดเผย กรุณาเยี่ยมชมคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างตารางในเอกสาร Word โดยใช้ fileFormat.words ดังนั้นเราจะใช้คลาสและวิธีการเพิ่มเติมในตัวอย่างรหัสของเรา:

 • สร้างวัตถุของคลาส [VerticalMerge] 10
 • [Mergerestart] 11 คุณสมบัติใช้เพื่อระบุว่าองค์ประกอบจะเริ่มต้นภูมิภาคที่ผสานในแนวตั้งใหม่ในตาราง
 • เรียกใช้ [ผนวก] 12 วิธีการแนบวัตถุแนวตั้งกับวัตถุ TBLCELLPROPS
 • อินสแตนซ์อินสแตนซ์ของ [HorizontalMerge] 13 คลาส
 • [Mergerestart] 14 คุณสมบัติใช้เพื่อระบุว่าองค์ประกอบจะต้องเริ่มต้นภูมิภาคที่ผสานในแนวนอนใหม่ในตาราง
 • เรียกเมธอด [ต่อท้าย] 15 เพื่อแนบวัตถุแนวนอนกับวัตถุ TBLCELLPROPS
 • [Mergecontinue] 16 คุณสมบัติใช้เพื่อระบุว่าองค์ประกอบจะต้องสิ้นสุดภูมิภาคที่ผสานในแนวนอนในตาราง
 • [Mergecontinue] 17 คุณสมบัติใช้เพื่อระบุว่าองค์ประกอบจะสิ้นสุดภูมิภาคที่ผสานในแนวตั้งในตาราง
using FileFormat.Words;
using FileFormat.Words.Table;
namespace Example
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Initialize an instance of the Document class.
      using (Document doc = new Document())
      {
        // Instantiate the constructor of the Body class with the Document class object.
        Body body = new Body(doc);
        // Create an object of the Table class.
        Table table = new Table();
        // Initialize the constructor of the TopBorder class to set the border of the top side of the table.
        TopBorder topBorder = new TopBorder();
        // Invoke the basicBlackSquares_border method to set the border style and border line width.
        topBorder.basicBlackSquares_border(20);
        // To set the border of the bottom side of the table.
        BottomBorder bottomBorder = new BottomBorder();
        bottomBorder.basicBlackSquares_border(20);
        // To set the border of the right side of the table.
        RightBorder rightBorder = new RightBorder();
        rightBorder.basicBlackSquares_border(20);
        // To set the border of the left side of the table.
        LeftBorder leftBorder = new LeftBorder();
        leftBorder.basicBlackSquares_border(20);
        // To set the inside vertical border of the table.
        InsideVerticalBorder insideVerticalBorder = new InsideVerticalBorder();
        insideVerticalBorder.basicBlackSquares_border(20);
        // To set the inside vehorizontalrtical border of the table.
        InsideHorizontalBorder insideHorizontalBorder = new InsideHorizontalBorder();
        insideHorizontalBorder.basicBlackSquares_border(20);
        // Create an instance of the TableBorders class. 
        TableBorders tableBorders = new TableBorders();
        // Append the object of the TopBorder class to the object of the TableBorders class.
        tableBorders.AppendTopBorder(topBorder);
        // Append the object of the BottomBorder class.
        tableBorders.AppendBottomBorder(bottomBorder);
        // Append the object of the RightBorder class.
        tableBorders.AppendRightBorder(rightBorder);
        // Append the object of the LeftBorder class.
        tableBorders.AppendLeftBorder(leftBorder);
        // Append the object of the InsideVerticalBorder class.
        tableBorders.AppendInsideVerticalBorder(insideVerticalBorder);
        // Append the object of the InsideHorizontalBorder class.
        tableBorders.AppendInsideHorizontalBorder(insideHorizontalBorder);

        // Initialize an instance of the TableProperties class.
        TableProperties tblProp = new TableProperties();
        // Invoke the Append method to attach the object of the TableBorders class.
        tblProp.Append(tableBorders);
        // Create an instance of the TableJustification class 
        TableJustification tableJustification = new TableJustification();
        // Call the AlignLeft method to position the table on left side of the document.
        tableJustification.AlignLeft();
        // Invoke the Append method to attach the tableJustification object to the tblProp object.
        tblProp.Append(tableJustification);

        // The AppendChild method will attach the table properties to the table.
        table.AppendChild(tblProp);

        // Create an object of the TableRow class to create a table row.
        TableRow tableRow = new TableRow();
        TableRow tableRow2 = new TableRow();

        // Initialize an instance of the TableCell class.
        TableCell tableCell = new TableCell();
        Paragraph para = new Paragraph();
        Run run = new Run();

        // Set the header of the first column by invoking the TableHeaders method.
        table.TableHeaders("Name");
        run.Text = "Mustafa";
        para.AppendChild(run);
        // Call the Append method to add text inside the table cell.
        tableCell.Append(para);

        // Create an object of the TableCellProperties table properties 
        TableCellProperties tblCellProps = new TableCellProperties();

        // Set the width of table cell by initializing the object of the TableCellWidth class and append to tblCellProps object.
        tblCellProps.Append(new TableCellWidth("2400"));
        // Append method will attach the tblCellProps object with the object of the TableCell class.
        tableCell.Append(tblCellProps);

        TableCell tableCell2 = new TableCell();
        Paragraph para2 = new Paragraph();
        Run run2 = new Run();

        // set the header of the second column
        table.TableHeaders("Nationality");
        run2.Text = "Pakistani";
        para2.AppendChild(run2);
        tableCell2.Append(para2);

        TableCellProperties tblCellProps2 = new TableCellProperties();
        // Create an object of the VerticalMerge class. 
        VerticalMerge verticalMerge = new VerticalMerge();
        // MergeRestart property is used to specify that the element shall start a new vertically merged region in the table.
        verticalMerge.MergeRestart = true;
        // Invoke the Append method to attach the verticalMerge object with the tblCellProps object.
        tblCellProps.Append(verticalMerge);

        // Instantiate an instance of the HorizontalMerge class. 
        HorizontalMerge horizontalMerge = new HorizontalMerge();
        // MergeRestart property is used to specify that the element shall start a new horizontally merged region in the table.
        horizontalMerge.MergeRestart = true;
        // Call the Append method to attach the horizontalMerge object with the tblCellProps object.
        tblCellProps2.Append(horizontalMerge);

        tblCellProps2.Append(new TableCellWidth("1400"));
        tableCell2.Append(tblCellProps2);

        TableCell tableCell3 = new TableCell();
        Paragraph para3 = new Paragraph();
        Run run3 = new Run();
        table.TableHeaders("Age");
        run3.Text = "30";
        para3.AppendChild(run3);
        tableCell3.Append(para3);

        HorizontalMerge horizontalMerge1 = new HorizontalMerge();
        // MergeContinue property is used to specify that the element shall end a horizontally merged region in the table.
        horizontalMerge1.MergeContinue = true;
        TableCellProperties tblCellProps3 = new TableCellProperties();
        tblCellProps3.Append(new TableCellWidth("1400"));
        tblCellProps3.Append(horizontalMerge1);

        tableCell3.Append(tblCellProps3);
        // Call the Append method to add cells into table row.
        tableRow.Append(tableCell);
        tableRow.Append(tableCell2);
        tableRow.Append(tableCell3);

        // create table cell
        TableCell _tableCell = new TableCell();
        Paragraph _para = new Paragraph();
        Run _run = new Run();

        _run.Text = "sultan";
        _para.AppendChild(_run);
        _tableCell.Append(_para);

        TableCellProperties tblCellProps1_ = new TableCellProperties();
        VerticalMerge verticalMerge2 = new VerticalMerge();
        // MergeContinue property is used to specify that the element shall end a vertically merged region in the table.
        verticalMerge2.MergeContinue = true;
        tblCellProps1_.Append(verticalMerge2);
        tblCellProps1_.Append(new TableCellWidth("2400"));
        _tableCell.Append(tblCellProps1_);


        TableCell _tableCell2 = new TableCell();
        Paragraph _para2 = new Paragraph();
        Run _run2 = new Run();

        _run2.Text = "British";
        _para2.AppendChild(_run2);
        _tableCell2.Append(_para2);

        TableCellProperties tblCellProps2_ = new TableCellProperties();
        tblCellProps2_.Append(new TableCellWidth("1400"));
        _tableCell2.Append(tblCellProps2_);

        TableCell _tableCell3 = new TableCell();
        Paragraph _para3 = new Paragraph();
        Run _run3 = new Run();

        _run3.Text = "2";
        _para3.AppendChild(_run3);
        _tableCell3.Append(_para3);

        TableCellProperties tblCellProps3_ = new TableCellProperties();
        tblCellProps3_.Append(new TableCellWidth("1400"));
        _tableCell3.Append(tblCellProps3_);

        tableRow2.Append(_tableCell);
        tableRow2.Append(_tableCell2);
        tableRow2.Append(_tableCell3);
        // Call the Append method to add the rows into table.
        table.Append(tableRow);
        table.Append(tableRow2);
        // The AppendChild method will add the table to the body of the document.
        body.AppendChild(table);
        // The Save method will save the Word document onto the disk.
        doc.Save("/Users/Mustafa/Desktop/Docs.docx");
      }

    }

  }
}

คัดลอกและวางเซ็กเมนต์รหัสด้านบนลงในไฟล์หลักของคุณและเรียกใช้ คุณจะเห็นไฟล์คำที่สร้างขึ้นด้วยเนื้อหาที่แสดงในภาพด้านล่าง:

รวมเซลล์ตาราง

บทสรุป

เรากำลังสิ้นสุดการโพสต์บล็อกนี้ที่นี่ด้วยความหวังว่าคุณได้เรียนรู้วิธีการรวมเซลล์ตารางในเอกสารคำ โดยทางโปรแกรม นอกจากนี้เรายังได้เขียนซอร์สโค้ดเพื่อใช้การผสานแนวนอนและการผสานแนวตั้งของเซลล์ตาราง ดังนั้นคุณอาจเลือกใช้งาน open-source .net Table Generator API เพื่อทำให้ไฟล์อัตโนมัติเป็นระบบอัตโนมัติ ในท้ายที่สุดอย่าลืมเยี่ยมชม [เอกสาร] 19 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับชั้นเรียนและวิธีการเพิ่มเติม ในที่สุด [fileFormat.com] 20 กำลังเขียนโพสต์บล็อกการสอนในหัวข้อที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโปรดติดต่อกับการอัปเดตปกติ ยิ่งกว่านั้นคุณสามารถติดตามเราบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเรารวมถึง [Facebook] 21, [LinkedIn] 22 และ [Twitter] 23

มีส่วนร่วม

เนื่องจาก [fileFormat.words สำหรับ. NET] 5 เป็นโครงการโอเพ่นซอร์สและมีอยู่ใน [GitHub] 24 ดังนั้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนจึงได้รับการชื่นชมอย่างมาก

ถามคำถาม

คุณสามารถแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับคำถามหรือคำถามของคุณเกี่ยวกับ [ฟอรัม] ของเรา 25

FAQS

ฉันจะรวมเซลล์ในเอกสารคำได้อย่างไร คุณสามารถรวมเซลล์ตารางโดยใช้ [VerticalMerge] 10 และ [HorizontalMerge] 13 คลาส ฉันจะรวมเซลล์ในตารางใน DOC ได้อย่างไร โปรดติดตาม [ลิงก์] 7 เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและตัวอย่างโค้ดเพื่อให้ได้ฟังก์ชั่นนี้

ดูเพิ่มเติม

 • [วิธีสร้างเอกสาร Word ใน C# โดยใช้ fileFormat.words] 8
 • [วิธีแก้ไขเอกสารคำใน C# โดยใช้ fileFormat.words] 26
 • [วิธีสร้างตารางในไฟล์ Word โดยใช้ fileFormat.words] 27