Türkçe

Java veya PHP: Web geliştirme için hangisi daha iyidir?

Java nedir? {.wp-blok başlığı} James Arthur Gosling tarafından sınıf önyargılı üst düzey, nesne yönelimli bir programlama dili geliştirildi. Bu dilin tasarımı mümkün olduğunca daha az uygulama bağımlı tutulur. Hemen hemen tüm platformlar, yeni başlayanlar ve geliştiriciler için öğrenilmesi daha kolay olan basit ve tanıdık bir sözdizimine sahip Java’yı destekler, sözdiziminin uyum sağlaması daha kolaydır. Java, nesne yönelimli, güvenli, dinamik, sağlam ve taşınabilir genel amaçlı bir dildir. Belirli bir dilin kodunu geliştirmek için belirli IDE ve spesifik işletim sistemlerinin gerekli olduğu önceki yılların aksine, birçok entegre geliştirme ortamı Java ile uyumlu hale getirilir.
Eylül 10, 2021 · 4 dk · Samii Cheema