Phpword, DOC, DOCX, ODT,[RTF] gibi dosya formatları oluşturmak ve okumak için PHP’de yazılmış güçlü bir açık kaynak API’sıdır. 5], HTML ve PDF. API’yi kullanarak bir belge oluşturabilir, belge özelliklerini ayarlayabilir, görüntüler ekleyebilir, grafikler ekleyebilir ve daha fazla. Phpword kullanarak basit bir DOCX dosyası oluşturmaya başlayalım.

Önkoşullar

PHPWord’i kullanarak bir Word belgesi oluşturmak için, işletim sisteminize yüklü aşağıdaki kaynaklara ihtiyacınız var:

 • PHP sürüm 5.3.3+

 • Besteci

 • [XML Parser Extension10] ( This extension is enabled by default )

 • Zend Escaper Componen T (aşağıdaki komutu kullanarak yükleyebilirsiniz)

composer require zendframework/zend-escaper
 • [Zend Stdlib Bileşen12] (You can install it using the following command)
composer require zendframework/zend-stdlib

Phpword nasıl yüklenir

Bundan sonra, ön koşullarınızı hazır hale getiriyorsunuz, PHPWord’e basit bir besteci komutu kullanarak yükleyebilirsiniz:

composer require phpoffice/phpword

PHP kullanarak bir kelime belgesi oluşturun

Bir kelime belgesi oluşturmak basittir. phpword () yöntemini kullanarak yeni bir belge oluşturmanız, addSection () yöntemini kullanarak yeni bir bölüm oluşturmanız ve addText () yöntemini kullanarak metin eklemeniz gerekir. Basit bir kelime belgesi oluşturmak için kod snippet’si aşağıdadır.

<?php
require_once 'vendor\phpoffice\phpword\bootstrap.php';

// Create the new document..
$phpWord = new \PhpOffice\PhpWord\PhpWord();

// Add an empty Section to the document
$section = $phpWord->addSection();
// Add Text element to the Section
$section->addText(
  'File Format Developer Guide - '
  . 'Learn about computer files that you come across in '
  . 'your daily work at: www.fileformat.com'
);
// Save document
$objWriter = \PhpOffice\PhpWord\IOFactory::createWriter($phpWord, 'Word2007');
$objWriter->save('D:\HelloWorld.docx');

Çıktı belgesi aşağıdadır: *