Docx dosyalarında programlı olarak zahmetsiz görüntü dönüşü. Görüntü manipülasyonu, bu açık kaynak API ile birkaç satır kaynak kodu meselesidir. {.wp-blok başlığı}

Bir görüntü dosyası nasıl döndürülür ve c# kullanarak docx dosyasına eklenir

Genel Bakış

.NET için FileFormat.words’i keşfetmeye devam ederken başka bir blog yayınına hoş geldiniz. Önceki makalemizde, bir .NET uygulamasında açık kaynaklı FileFormat.Words kütüphanesini kullanarak Word belgelerine resim ekleme sürecini araştırdık. Bu bilgiye dayanarak, bir görüntünün mevcut bir Word belgesinde programlı olarak nasıl döndürüleceğini keşfedeceğiz. .NET uygulama projemize FileFormat.Words yükleyerek, görüntü manipülasyonu için güçlü özelliklerinden yararlanabiliriz. Bu blog yazısında, son derece basit ve takip edilmesi kolay olan tüm süreç boyunca size rehberlik edeceğiz. Öyleyse, bir Word belgesinde bir görüntünün nasıl döndürüleceğini keşfedelim, C# kullanarak Bu makalede aşağıdaki noktaları ele alacağız:

 • [Açık kaynaklı Docx görüntü manipülatörü-API kurulumu][2]
 • [FileFormat.words kullanarak bir Docx dosyasındaki bir görüntü nasıl döndürülür][3]

Açık kaynaklı Docx görüntü manipülatörü-API kurulumu

Bu açık kaynaklı görüntü manipülatörü yüklemek bir esintidir, bu kütüphaneyi uygulama projenize dahil etmek için size iki doğrudan yöntem sunar. [Nuget Paketi][4] ‘i indirebilir veya Nuget Paket Yöneticisi içindeki aşağıdaki komutu hızlı bir şekilde yürütebilirsiniz.

Install-Package FileFormat.Words

FileFormat.words kullanarak bir docx dosyasındaki bir görüntü nasıl döndürülür

Bu bölüm, bu açık kaynaklı .NET kütüphanesini kullanarak C#**‘daki DOCX dosyasına nasıl döndürüleceğini ve görüntülemeyi gösterir. İşlevselliği elde etmek için lütfen aşağıdaki adımları ve kod snippet’ini izleyin:

 • [Belge][5] sınıfının bir örneğini başlatın ve mevcut bir kelime belgesini yükleyin.
 • [Body][6] sınıfının yapıcısını belge sınıfı nesnesiyle başlatın.
 • [Paragraf][7] sınıfının bir nesnesi oluşturun.
 • Bir Word belgesindeki bir karakter çalışmasını temsil eden [Run][8] sınıfının bir örneğini başlatın.
 • [Image][9] sınıf nesnesinin yapıcısını başlatın.
 • Görüntü sınıfının [rotateImage][9] yöntemini çağırın.
 • Belgeye bir paragraf eklemek için Vücut Sınıfının [ApendChild][10] yöntemini çağırın.
 • [Kaydet][11] yöntemi Word belgesini diske kaydeder.
using FileFormat.Words;
namespace Example
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      <br />      string rootDir = "/Users/fahadadeelqazi/Projects/Aspose/FileFormat.Words-for-.NET/TestDocs/";<br />      string imagePath = rootDir + "testimage.jpeg";<br />      // Initialize an instance of the Document class.
      using (Document doc = new Document())
      {
        var image = new FileFormat.Words.Image(doc, imagePath, 100, 100);<br />        var body = new Body(doc);<br />        var para = new Paragraph();<br />        var run = new Run();<br />        run.AppendChild(image);<br />        para.AppendChild(run);<br /><br />        body.AppendChild(para); <br /><br />        image.RotateImage(60);<br /><br />        doc.Save(rootDir + "newFile1.docx");
      }

    }

  }
}

Yukarıdaki kod snippet’inin çıkışı aşağıdaki resimde gösterilmiştir:

Bir görüntü dosyası CSHARP'da Word belgesine nasıl döndürülür

Sonuç

Bu blog yazısında, bir açık kaynaklı görüntü manipülatörü .NET kütüphanesini kullanarak bir Word belgesine**dönme ve görüntü ekleme işlemini araştırdık. Bir işletme düzeyinde API olan [.NET için Kelimeler][13][FileFormat.Words][13] ‘in gücünden yararlanarak, kelime belgeleri içine programlı olarak eklememizi, çıkarmamızı ve döndürmemizi sağlayan zengin özellik dizisini keşfettik. Bu açık kaynaklı görüntü manipülatörünün geliştirilmesi ve kullanımı konusunda size rehberlik etmek için kapsamlı [dokümantasyon][14] mevcuttur. Son olarak, [FileFormat.com][15] diğer konularda blog yayınları yazmaya devam ediyor. Bu nedenle, güncellemeler için lütfen iletişim halinde olun. Dahası, bizi [Facebook][16], [LinkedIn][17] ve [Twitter][18] dahil olmak üzere sosyal medya platformlarımızda takip edebilirsiniz.

katkıda bulun

Çünkü [.NET] için [FileFormat.Words][14] açık kaynaklı bir projedir ve [GitHub][19] ‘da mevcuttur. Dolayısıyla, topluluktan katkı çok takdir ediliyor.

Bir soru sorun

[Forum][20] ‘de sorularınızı veya sorgularınızı bize bildirebilirsiniz.

Ayrıca bkz.