! ITEXT bilgi tabanı Görüntüler, verileri görselleştirmenin ve belgelerin daha bilgilendirici görünmesini sağlamanın etkili bir yoludur. PDF dosyaları, bilgi ve içerik paylaşımı için yaygın olarak kullanılan belge dosyası biçimlerinden biridir. Bir .NET uygulama geliştiricisi olarak, PNG, JPG, BMP ve GIF gibi farklı görüntü türlerini dönüştürme işlevselliğini eklemek istersiniz. Uygulamanızda C# kullanarak PDF Dosya Biçimi. Bu makalede, .NET API için ITextPDF kullanarak görüntüleri PDF’ye nasıl dönüştüreceğimizi göstereceğiz. .NET uygulamaları ile çalışma ve NuGet ile çalışma konusunda temel bir bilgiye sahip olduğunuzu varsayar.

.Net {.wp-block-heading} için itextpdf hakkında

.NET için ItextPDF, .NET uygulamalarınızdan PDF dosyalarıyla çalışma özelliğini sağlayan ücretsiz bir açık kaynak API’sıdır. PDF belgelerinden içerik oluşturma, manipüle etme ve çıkarma gibi çok çeşitli özelliklere sahiptir. Geniş özellikleri arasında ITextPDF, bu makalede göstereceğimiz gibi görüntüleri sadece birkaç satırla PDF’ye dönüştürmemizi sağlar.

C#‘da görüntüleri PDF’ye nasıl dönüştürür? {.wp-blok başlığı}

Görüntüleri C# ‘de PDF’ye dönüştürmek için kod yazmaya başlamadan önce, sisteminize itextpdf yüklediğinizden emin olun. Henüz ITextPDF’yi yüklemediyseniz, API’nın onunla çalışmak için nasıl yükleneceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için PDF belgeleri için açık kaynak API kılavuzumuzu kontrol edebilirsiniz.

ImageData imageData = ImageDataFactory.Create(ORIG);
PdfDocument pdfDocument = new PdfDocument(new PdfWriter("ImageToPdf.pdf"));
Document document = new Document(pdfDocument);
Image image = new Image(imageData);
image.SetWidth(pdfDocument.GetDefaultPageSize().GetWidth() - 50);
image.SetAutoScaleHeight(true);
document.Add(image);
pdfDocument.Close();

Görüntüyü PDF’ye C# {.wp-block-başlıklı pdf’ye dönüştürmek için kodun açıklaması}

ITextPDF API’sının C#kullanarak bir görüntüyü PDF’ye nasıl dönüştürdüğüne ayrıntılı bir bakalım.

  1. Imagedata Oluşturma : Imagedata nesnesi, ImagEDAtAfactory sınıfının oluşturma yöntemini çağırarak oluşturulur. Orig değişkeni muhtemelen görüntü dosyasına giden yolu içerir. Bu yöntem, görüntü verilerini okumak ve daha sonra bir görüntü nesnesi oluşturmak için kullanılan bir Imagedata nesnesi oluşturmak için kullanılır.
  2. PDF Belge Oluşturma : Burada, PDFDocument sınıfı yapıcısı kullanılarak yeni bir PDF belgesi oluşturulur. PDF’nin kaydedileceği dosyayı belirten bir pdfwriter nesnesini bir bağımsız değişken olarak alır. Bu durumda, dosyaya “imagetopdf.pdf” olarak adlandırılır.
  3. Belge Oluşturma : PDF belgesinin içeriğini temsil eden bir belge nesnesi oluşturulur. Önceki adımda oluşturulan PDFDocument nesnesi kullanılarak oluşturulur.
  4. Görüntü oluşturma ve yapılandırma : Daha önce oluşturulan ImageData nesnesi kullanılarak bir görüntü nesnesi oluşturulur. Bu görüntü nesnesi, PDF belgesine eklenecek görüntüyü temsil eder. SetWidth yöntemi, görüntünün genişliğini PDF belgesinin varsayılan sayfa boyutunun genişliğine uyacak şekilde ayarlamak için kullanılır ve her iki tarafta 50 noktalı bir marjla kullanılır. Bu, görüntünün en boy oranını korurken sayfanın genişliğine uymasını sağlayacaktır. SetAutoscaleHeight (True) yöntemi, önceki adımda ayarlanan genişliğe göre en boy oranını korumak için görüntünün yüksekliğini otomatik olarak ölçeklendirmek için çağrılır.
  5. Belgeye Görüntü Ekleme : Görüntü nesnesi belgeye eklenir. Bu adım görüntüyü PDF belgesine ekler.
  6. PDF belgesinin kapatılması : PDF belgesine gerekli tüm içeriği ekledikten sonra kapalıdır. Bu, PDF’de yapılan tüm değişikliklerin uygun şekilde kaydedilmesini ve dosyanın kullanıma hazır olmasını sağlar. Özetle, bu kod bir görüntü dosyası okur, bir PDF belgesi oluşturur, görüntüyü belgeye ekler ve sonucu “imagetopdf.pdf” olarak kaydeder. Görüntü, en boy oranını korurken PDF sayfasının genişliğine uyacak şekilde otomatik olarak ölçeklendirilir.

Sonuç

ITextPDF API, BMP, JPEG, PNG, GIF ve daha birçok görüntü dosyası formatını PDF dosya biçimine dönüştürmenizi sağlar. Kullanımı kolaydır, kolayca kurulabilir ve dönüşüm çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. İşte ITextPDF API ile çalışmanın bazı örnekleri.