! ITEXT bilgi tabanı Önceki yazımızda, .NET uygulamalarında C#/VB.NET kullanarak PDF dosyalarıyla çalışmak için ITextPDF API hakkında konuştuk. API, PDF dosya formatının herhangi bir dahili dosya formatı ayrıntısına girmeden PDF belgelerini oluşturmanıza, düzenlemenize ve değiştirmenize olanak tanır. ITextPDF’yi kullanmak kolaydır ve sadece birkaç satır kodla çalışır, PDF dosyaları oluşturmaya, okumaya ve manipüle etmeye başlayabilirsiniz. Bu makalede, PDF dosyalarını C# uygulamamızda programlı olarak oluşturmak, okumak ve kaydetmek için .NET uygulamasında itextpdf kullanma hakkında konuşacağız. Öyleyse, başlayalım ve C#‘da nasıl bir PDF oluşturabileceğimize bir göz atalım.

itextpdf yükleme

ITextPDF API’sını Nuget veya ITEXT Artifactory Server ‘den kurabilirsiniz. ITextPDF API’sını kullanmak için C# uygulamanızı oluşturmadan önce, bu kaynaklardan herhangi birinden yüklemeniz gerekir. Konsol uygulamanızı bu amaçla ayarlamak için ITEXTPDF API yüklemek için [Talimatlar Makalesi’ne başvurabilirsiniz.

Ana ITextPDF API sınıflarına genel bakış

Ana itextpdf sınıflarından bazıları aşağıdaki gibidir.

pdfdocument

ITextPDF ile oluşturulan her PDF belgesi, PDFDocument sınıfının bir nesnesi kullanılarak başlatılır.

pdfwriter {.wp-blok başlık}

PDFWriter Class, PDF içeriğini dosya veya akış gibi bir hedefe yazmaktan sorumludur. Bir PDF belgesi oluşturma ve çıktı hedefini belirleme işlevselliği sağlar. PDFWriter sınıfının bazı temel özellikleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Destination ConfigurationThe PdfWriter constructor allows you to specify the output destination for the PDF content. It can accept parameters like a file path, a Stream object, or an instance of IOutputStreamCounter. This determines where the PDF content will be written.
PDF Document CreationWhen you create a new instance of PdfWriter, it automatically creates a new PdfDocument object associated with it. The PdfDocument represents the logical structure of a PDF file and provides methods to manipulate its content.
PDF Compression and Version ControlThe PdfWriter class allows you to configure various aspects of the PDF file, such as compression settings and PDF version compatibility.
Writing PDF ContentOnce you have a PdfWriter instance, you can use it to write content to the associated PdfDocument. You can add pages, create annotations, add text, images, and other graphical elements to the PDF document using the provided methods.
Closing the WriterAfter you finish writing the PDF content, it’s important to close the PdfWriter to ensure the document is finalized and any necessary resources are released.

paragraf {.wp-blok başlık}

Paragraf sınıfı, bir PDF belgesindeki bir metin paragrafını temsil eder. Bir PDF belgesine metinsel içerik eklemek için kullanılır. İşte paragraf sınıfının bazı temel özellikleri ve sorumlulukları:

Text ContentThe primary purpose of the Paragraph class is to hold and display textual content within a PDF document. You can pass a string or any other text representation to the Paragraph constructor to initialize its content.
Text FormattingThe Paragraph class allows you to apply various formatting options to the text, such as font size, font family, text color, bold, italic, underline, and more. You can use methods like SetFontSize(), SetFont(), SetBold(), SetItalic(), SetUnderline(), etc., to specify the desired formatting.
Alignment and IndentationThe Paragraph class provides methods to set the alignment of the text within the paragraph. You can align the text to the left, right, or center, or justify it. Additionally, you can apply indentation to control the left and right margins of the paragraph.
Inline ElementsApart from plain text, you can also add inline elements within a Paragraph. For example, you can include phrases or words with different formatting styles, add hyperlinks, insert images, or include other elements supported by iText.
NestingYou can nest multiple paragraphs within each other or combine them with other iText elements like tables, lists, or chunks to create complex document structures.
Integration with DocumentThe Paragraph instances can be added to the Document object using the Add() method. This allows you to include paragraphs in your PDF document at the desired location.

C#‘da bir PDF dosyası nasıl oluşturulur? {.wp-blok başlığı}

Artık ITextPDF ve ana sınıfları hakkında iyi bir fikrimiz olduğuna göre, ITextPDF API’sını kullanarak C# ‘da bir PDF belgesi oluşturmaya devam edelim. Bu, aşağıdaki gibi sadece birkaç adımla yapılabilir.

 1. Visual Studio’da yeni bir proje oluşturun.
 2. ITextPDF C# kitaplığını Nuget Paket Yöneticisi’ni kullanarak yükleyin.
 3. PDFDocument ve PDFWriter sınıflarının örneklerini oluşturun
 4. Belge ve paragraf sınıflarının örneklerini oluşturun
 5. Belgeyi belgeyi kullanarak kapatın.close () yöntemini

C# PDF dosyası oluşturmak için kod snippet

Aşağıdaki C# kodu bir PDF dosyası oluşturmak için kullanılabilir.

using iText.Kernel.Pdf;
using iText.Layout;
using iText.Layout.Element;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Specify the output file path
    string outputPath = "example.pdf";
    // Create a new PDF document
    PdfWriter writer = new PdfWriter(outputPath);
    PdfDocument pdf = new PdfDocument(writer);
    // Create a document instance
    Document document = new Document(pdf);
    // Add content to the document
    document.Add(new Paragraph("Hello, World!"));
    // Close the document
    document.Close();
    Console.WriteLine("PDF created successfully.");
  }
}

Bir PDF dosyası C#‘da nasıl güncellenir? {.wp-blok başlığı}

Bir PDF dosyasının C# ‘daki güncellenmesi/düzenlenmesi ITextPDF kullanılarak kolayca yapılabilir.

 1. PDFreader nesnesini kullanarak mevcut PDF belgesini açın.
 2. Yeni veya değiştirilmiş bir çıktı hedefi (dosya veya akış gibi) ile pdfwriter nesnesi oluşturun.
 3. Hem PDFreader hem de PDFWriter nesnelerini kullanarak bir pdfDocument nesne oluşturun.
 4. PDFDocument örneğini kullanarak belgenin mevcut sayfalarına ve içeriğine erişin.
 5. Belgede içerik ekleme veya kaldırma, metni güncelleme, ek açıklamaları değiştirme vb. Gibi gerekli değişiklikleri yapın.
 6. İlişkili PDFreader ve PDFWriter ’nu otomatik olarak kapatan PDFDocument ’ ni kapatın ve değişiklikleri çıktı hedefine kaydeder.

C# PDF dosyasını güncellemek için kod snippet

Bir PDF dosyasını güncellemek için aşağıdaki C# kodu kullanılabilir.

using iText.Kernel.Pdf;
using iText.Layout;
using iText.Layout.Element;

class Program
{
  static void Main()
  {
    string filePath = "existing.pdf";
    string outputPath = "updated.pdf";
    // Open the existing PDF document
    PdfReader reader = new PdfReader(filePath);
    // Create a new PDF document with modified output destination
    PdfWriter writer = new PdfWriter(outputPath);
    // Create a PdfDocument object with both the reader and writer
    PdfDocument pdfDoc = new PdfDocument(reader, writer);
    // Access the first page of the document
    PdfPage firstPage = pdfDoc.GetPage(1);
    // Create a document instance for the page
    Document document = new Document(pdfDoc, firstPage);
    // Add a new paragraph to the document
    document.Add(new Paragraph("This is a new paragraph added to the existing PDF."));
    // Close the document, which saves the changes
    document.Close();
    // Close the reader
    reader.Close();
    Console.WriteLine("PDF updated successfully.");
  }
}

Sonuç

Bu makalede, .NET’in .NET uygulamamızdaki PDF dosyaları oluşturma ve manipüle etmeyi öğrenmesi için ITextPDF API’sini araştırdık. API açık kaynaktır ve GitHub deposunda itext-dotnet olarak barındırılır. Yaklaşan bloglarımızda, tablolar, görüntüler, ek açıklamalar, Redacted PDF ve diğerleri gibi bir PDF belgesinin farklı bileşenleriyle çalışmak için bu API’yi daha fazla keşfedeceğiz. Öyleyse bizi izlemeye devam edin.