Microsoft Excel, veri yoğun hesaplamalar ve hesaplamalarla çalışmak için mükemmel bir araçtır. İnsanlar rutin çalışmalarında matematiksel formül uygulaması, istatistiksel analiz ve daha fazlası gibi karmaşık hesaplamalar yapmak için kullanırlar. Bir Excel çalışma sayfasındaki verilerin, daha fazla işlem ve değişiklik için aynı çalışma kitabındaki başka bir çalışma sayfasında çoğaltılması gerekebilir. Bu, Excel’de kopya işlemi kullanılarak kolayca elde edilebilir. Bir .NET uygulama geliştiricisi olarak, bu makalede açıklandığı gibi bir Excel çalışma sayfasını c# veya vb.net kullanarak kopyalamak için .NET için NPOI API’sini kullanabilirsiniz. Bu makalede, C#/vb.net kullanarak bir Excel dosyasında bir çalışma sayfasının nasıl kopyalayacağını göstereceğiz. Ancak önce, Microsoft Excel kullanarak bir çalışma sayfasının nasıl kopyalayacağına bir göz atalım.

Microsoft Excel kullanarak çalışma sayfasını kopyala

Excel, verilerini değiştirerek daha fazla çalışabileceğiniz bir çalışma kitabında bir çalışma sayfasının kopyasını oluşturmanızı sağlar. Bunu aşağıdaki adımlarda açıklandığı gibi yapabilirsiniz.

Excel çalışma sayfasını kopyalamak için adımlar

CTRL tuşuna basın ve çalışma sayfası sekmesini istediğiniz sekme konumuna sürükleyin.

  1. Çalışma Sayfası sekmesine sağ tıklayın ve Taşın veya Kopyala’yı seçin.
  2. bir kopya oluştur onay kutusunu seçin.
  3. sayfadan önce altında, kopyayı nereye yerleştirmek istediğiniz seçin.
  4. Seç Tamam.

C# {.wp-block-başlıklı NPOI kullanarak Excel Çalışma Sayfasını Kopyala

Artık bir çalışma sayfasını Microsoft Excel kullanarak nasıl kopyalayacağımızı gördüğümüze göre, C#. Ancak bundan önce, başlamak için .NET projenize NPOI yüklemeniz gerekir. Bunu .NET için NPOI yükleme için ayrıntılı talimatlar kılavuzumuzda öğrenebilirsiniz.

C# {.wp-block-başlık kullanarak Excel Çalışma Sayfasını Kopyala

Geliştirme ortamınız C#‘da NPOI API ile çalışmaya hazır olduğundan, konsol tabanlı bir proje oluşturabilir ve aşağıdaki kod satırlarını ekleyebilirsiniz.

//Load workbook
IWorkbook workbook = new XSSFWorkbook(new FileStream("SampleFile.xlsx", FileMode.Open));

//Get the first worksheet
ISheet sheet = workbook.GetSheetAt(0);

//Copy to a new sheet
sheet.CopySheet("copied sheet", true);

//Save the file
FileStream file = File.Create("CopiedSampleFile.xlsx");
workbook.Write(file, false);
file.Close();

Sonuç

Bu makalede, .NET API için NPOI kullanarak bir Excel çalışma sayfasının nasıl kopyalanacağını araştırdık. Örnek kodu C#ile yazılmıştır, ancak kolayca VB.NET’e dönüştürülebilir. .NET için NPOI API kullanarak Excel elektronik tablolarıyla çalışma konusunda daha fazla kod örneği için blogumuza bağlı kalın.