Verilerinizi bir Excel çalışma kitabında derlemek için çalıştığınızı ve bilgisayarınıza kaydettiğinizi düşünün. Çocuklarınız aynı bilgisayarı eğitim amaçları için kullanıyor. Çok fazla çalıştıktan sonra derlediğiniz dosyayı yanlışlıkla açarlar ve bir şekilde verilerinizde değişiklikler yaparlar. Tüm bu değişiklikler nedeniyle veri tutarlılığı ortaya çıkmış olabileceğinden, tüm sıkı çalışmanız artık boşa harcanmak üzere. Verilerinizi korumak için Excel, çalışma kitabınızı şifre koruyarak çalışma sayfalarınızı korumanıza olanak tanır. Bu, belirttiğiniz şifreyi girmeden dosyanızda değişiklik yapılmamasını sağlar. Bir .NET uygulama geliştiricisi olarak, Excel çalışma kitaplarını .NET uygulamalarınızdan koruma işlevselliğini sağlamak isteyebilirsiniz. Bunu bu makalede gösterildiği gibi c# veya vb.net kullanarak uygulamanızda NPOI API kullanarak başarabilirsiniz.

Microsoft Excel kullanarak çalışma sayfasını koruyun

Excel çalışma sayfasını korumak için bir .NET uygulaması yazmaya başlamadan önce, Microsoft Excel kullanılarak aynı şeyin nasıl elde edilebileceğine bir göz atalım.

Excel çalışma sayfalarını Microsoft Excel ile Koruma Adımları

Excel çalışma sayfalarını Microsoft Excel kullanarak korumak istiyorsanız, aşağıdaki adımları kullanabilirsiniz.

  1. Dosya > Bilgi seçin.
  2. Çalışma Kitabını Koru kutusunu seçin ve parola ile şifrelemeyi seçin.**
  3. Parola kutusuna bir şifre girin ve ardından Tamam seçin.
  4. Parolayı Yeniden Girme Parolası kutusundaki onaylayın ve ardından Tamam seçin. ** Dikkat sözleri**
  • Unutulmuş şifreleri alamazsınız, bu nedenle şifrenizin özellikle unutulmaz olduğundan emin olun.
  • Kredi kartı numaraları gibi hassas bilgiler içeren şifre korumalı dosyaları dağıtmak her zaman güvenli değildir.

C# {.wp-block-başlıklı NPOI kullanarak Excel Çalışma Sayfalarını Koru}

Artık bir çalışma sayfasını Microsoft Excel kullanarak nasıl koruyacağımızı gördüğümüze göre, şimdi .NET uygulamamızda aynı şeyi nasıl yapabileceğimize bir göz atalım. Bu amaç için .net için açık kaynaklı API NPOI’yi kullanacağız ve kodu C#‘da yazacağız. Ancak bundan önce, başlamak için .NET projemize NPOI yüklememiz gerekiyor. Bunu .NET için NPOI yükleme için ayrıntılı talimatlar kılavuzumuzda öğrenebilirsiniz.

Excel çalışma sayfalarını korumak için adımlar C# {.wp-blok başlıklı}

Geliştirme ortamımız hazır olduğuna göre, basit bir konsol tabanlı uygulama oluşturabilir ve aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

//Create workbook
IWorkbook wb = new XSSFWorkbook();

//Create a new sheet
ISheet ws = wb.CreateSheet("Sheet 1");

//Protect the sheet
ws.ProtectSheet("fileformat.com");

//Save the file
FileStream file = File.Create("ProtectedExcelWorkbook.xlsx");
wb.Write(file, false);
file.Close();

Sonuç

Bu makalede, C#‘da NPOI API kullanarak Excel çalışma sayfalarının nasıl korunacağını gösterdik. API belgelerini inceleyerek API işlevselliğini daha fazla keşfedebilirsiniz. NPOI kullanarak Excel çalışma kitaplarıyla çalışma hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bu bölümde daha fazla örnek için bizi izlemeye devam edin.