Excel dosyaları büyük veri kümelerini korumak ve istatistiksel veri analizi için yaygın olarak kullanılır. Java uygulamalarındaki excel dosyalarını okumak, verilere erişmek ve ayrıştırma için yaygın olarak kullanılan bir özelliktir. Java**‘da excel dosyalarını okuma işlevselliğini sağlamak isteyen bir Java Uygulama Geliştiricisi iseniz, Java için Apache Poi bariz seçiminiz olmalıdır. Apache Poi’yi kullanarak Java’da Excel Dosyaları Oluşturma için önceki makalemizde bir Excel çalışma kitabı oluşturmanın temellerini gösterdik. Bu makalede, Apache Poi Kütüphanesini kullanarak Java’da excel dosyaları**nasıl okunacağını araştıracağız. API ile çalışarak başlayalım.

Java’daki Excel dosyaları nasıl okunur? {.wp-blok başlığı}

Apache Poi, Java uygulamalarında Excel XLS/XLSX dosyalarıyla çalışmak için bir Java kütüphanesidir. XSSF bileşeni özellikle POI API’sını kullanarak OOXML dosyalarıyla çalışmak içindir. Java’da bir XLSX dosyası açmanıza, sıralar/sütunları geçmenize, bir hücre seçmenizi ve değerini okumanızı sağlar.

POI APIS Excel dosyalarını okumak için

Apache Poi API, XSSF bileşenini kullanarak Java’daki Excel dosyalarını okumanızı sağlar. Apache Poi’yi kullanarak Java’daki XLSX dosyasını okumada yer alan adımlar aşağıdaki gibidir.

 1. API kullanarak çalışma kitabını açın
 2. İstenen Sayfaya Alın
 3. Artış satır numarası
 4. Arka arkaya tüm hücrelerin üzerinde tekrarlayın
 5. Tüm veriler okunana kadar 3. ve 4. adımları tekrarlayın Bu işlemde kullanılan Apache Poi API çağrıları aşağıdaki gibidir.

Java’daki Excel dosyasını okuyun-Örnek

Aşağıdaki kod örneği, Apache Poi API ile Java’daki XLSX dosyalarını okumak için kullanılır.

try
    {
      FileInputStream file = new FileInputStream("ExcelWorkbook.xlsx");
 
      //Create Workbook instance holding reference to .xlsx file
      XSSFWorkbook wb = new XSSFWorkbook(file);
 
      //Get first/desired sheet from the workbook
      XSSFSheet ws = wb.getSheetAt(0);
 
      //Iterate through each rows one by one
      Iterator<Row> rowIterator = ws.iterator();
      while (rowIterator.hasNext()) 
      {
        Row row = rowIterator.next();
        //For each row, iterate through all the columns
        Iterator<Cell> cellIterator = row.cellIterator();
         
        while (cellIterator.hasNext()) 
        {
          Cell cell = cellIterator.next();
          //Check the cell type and format accordingly
          switch (cell.getCellType()) 
          {
            case Cell.CELL_TYPE_NUMERIC:
              System.out.print(cell.getNumericCellValue());
              break;
            case Cell.CELL_TYPE_STRING:
              System.out.print(cell.getStringCellValue());
              break;
          }
        }
        System.out.println("Reading File Completed.");
      }
      file.close();
    } 
    catch (Exception ex) 
    {
      ex.printStackTrace();
    }

Excel dosyalarını okumak için Java örneğinin açıklaması

Yukarıdaki Java kodu, Excel dosyalarını okumak için Apache Poi kullanır. XSSFWorkbook sınıfı örneğini kullanarak Excel çalışma kitabını okur. Bundan sonra, örneğin getSheetat yöntemi kullanılarak gerekli çalışma sayfasına erişilir. Sayfaya bu şekilde erişildikten sonra, her hücredeki verilere tüm hücreler üzerinde tekrarlanarak erişilir. Her hücre stili farklı olabileceğinden, örn. Tarih, Sayısal, Dize, vb. Hücre türünün içeriğini almadan önce kontrol edilmesi gerekir.

Sonuç

Apache Poi, Java uygulamanızdaki Excel dosyalarıyla çalışmak için güçlü bir Java API’sıdır. Bu makalede gösterildiği gibi, API’yi kullanarak bir Excel çalışma kitabının içeriğini okuyabilir ve erişebilirsiniz. Takip dizimizde, Excel çalışma kitaplarıyla çalışmak için Apache Poi API’sını daha fazla keşfedeceğiz.