Bir hücreye veya hücre kümesine stil uygulamak, Excel’deki çalışma kitaplarıyla çalışırken çok yaygın bir işlemdir. Hücre stiliyle, yazı tipleri, yazı tipi boyutları, sayı formatları, hücre sınırları ve hücre gölgeleme gibi tanımlanmış bir formatlama kümesi uygulamak anlamına gelir. Bu, hızlı referans için verilerin geliştirilmiş ve daha iyi görüntülenmesine yardımcı olur. Bir .NET uygulama geliştiricisi olarak, .NET uygulamalarınızdan Excel çalışma kitaplarında hücre stilini ayarlama işlevselliğini sağlamak isteyebilirsiniz. Bunu bu makalede gösterildiği gibi c# veya vb.net kullanarak uygulamanızda NPOI API kullanarak başarabilirsiniz.

Microsoft Excel {.wp-Block-Heading} kullanarak set stili uygulayın

Önce Microsoft Excel kullanılarak stilin bir hücreye nasıl uygulandığına bir göz atmak yararlı olacaktır.

Microsoft Excel kullanarak hücre stilini uygulamak için adımlar {.wp-blok başlık}

Microsoft Excel kullanarak bir hücreye stil uygulamak istiyorsanız, Excel tarafından bu amaçla aşağıda açıklandığı gibi sunulan çeşitli seçenekler vardır.

Varsayılan stil gruplarını kullanma

  1. Biçimlendirmek istediğiniz hücreleri seçin.
  2. Ana Sayfa sekmesinde, Styles grubunda, Stil Galerisi’ndeki daha fazla açılır oku tıklayın ve uygulamak istediğiniz hücre stilini seçin.
Styles Galerisi'nde daha fazla açılır ok

Özel Hücre Stili Oluştur

  1. Ana Sayfa sekmesindeki stil galerisindeki daha fazla açılır okdan yeni hücre stili seçeneğini seçin
  2. Stil Ad kutusuna yeni hücre stili için uygun bir ad girin
  3. Biçim tıklayın
  4. Çeşitli sekmelerdeki Biçim Hücreleri iletişim kutusundan istediğiniz biçimlendirmeyi seçin ve Tamam tıklayın.

NPOI kullanarak hücre stilini uygulayın {.wp-blok başlıklı}

Artık Microsoft Excel kullanarak bir hücre stilinin nasıl uygulanacağını gördüğümüze göre, şimdi .NET uygulamamızda aynı şeyi nasıl yapabileceğimize bir göz atalım. Bu amaç için .net için açık kaynaklı API npoi’yi kullanacağız ve kodu C#‘da yazacağız. Ancak bundan önce, başlamak için .NET projemize NPOI yüklememiz gerekiyor. Bunu .NET için NPOI yükleme için ayrıntılı talimatlar kılavuzumuzda öğrenebilirsiniz.

C# {.wp-block-başlık kullanarak hücre stilini ayarlayın}

Geliştirme ortamınız hazır olduğuna göre, basit bir konsol tabanlı uygulama oluşturabilir ve aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

//Create workbook
IWorkbook wb = new XSSFWorkbook();
ISheet ws = wb.CreateSheet("MySheet");
//Create cell and set its value
ICell cell = ws.CreateRow(1).CreateCell(3);
cell.SetCellValue("FileFormat.com");
//Create style
ICellStyle style = wb.CreateCellStyle();
//Set border style 
style.BorderBottom = BorderStyle.Double;
style.BottomBorderColor = HSSFColor.Yellow.Index;
//Set font style
IFont font = wb.CreateFont();
font.Color = HSSFColor.Blue.Index;
font.FontName = "Arial";
font.FontHeight = 15;
font.IsItalic = true;
style.SetFont(font);
//Set background color
style.FillBackgroundColor = IndexedColors.Black.Index;
style.FillPattern = FillPattern.SolidForeground;
//Apply the style
cell.CellStyle = style;
//Save the file
FileStream file = File.Create("CellStylingFileFormat.xlsx");
wb.Write(file, true);
file.Close();

Sonuç

Bu makalede, C#‘da NPOI API kullanarak bir Excel çalışma sayfasındaki bir hücreye stilin nasıl uygulanacağını gösterdik. API belgelerini inceleyerek API işlevselliğini daha fazla keşfedebilirsiniz. NPOI kullanarak Excel çalışma kitaplarıyla çalışma hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bu bölümde daha fazla örnek için bizi izlemeye devam edin.