NPOI, elektronik tablolarla çalışmak için uygulamalar geliştirmek için açık kaynaklı bir .NET API’sıdır. Ücretsiz olarak kullanılabilir ve .NET projelerinizde kullanabilirsiniz. NPOI basittir, kullanımı kolaydır ve Excel elektronik tablolarıyla çalışmaya başlamak için kolayca ayarlanabilir. Bu makalede, Excel XLSX dosyaları oluşturmak, okumak ve kaydetmek için NPOI API ile çalışmayı keşfedeceğiz, ancak XLS dosya formatı ile aynı şekilde çalışabilir. Bu makale, NPOI API’sının kurulumu, geliştirme ortamının kurulması ve NPOI kullanarak elektronik tablolarla çalışma hakkında ayrıntılar içermektedir.

 1. NPOI API için Kurulum Kılavuzu: NPOI API’sını kullanmanın ilk adımı paketi yüklemektir. Paketi resmi web sitesinden indirerek veya Visual Studio’da Nuget Paket Manager’ı kullanarak NPOI’yi yükleyebilirsiniz. Paket yüklendikten sonra, projenizde kullanmaya başlayabilirsiniz. Referans için bu NPOI Kurulum Kılavuzu bkz.
 2. Geliştirme ortamını ayarlama: NPOI API’sini kullanmak için geliştirme ortamını onunla çalışmaya hazır olmalıdır. Visual Studio’yu bu amaçla makinenize yükleyebilirsiniz.
 3. NPOI API kullanarak yeni bir e -tablo oluşturma: Artık ortamınız kurulduğunda, DLL’lerine bir referans ekleyerek projenizdeki API ile çalışmaya başlayabilirsiniz.

E-tablolarla Çalışma

Pekala, şimdi NPOI ayarladığınıza göre, XLSX dosyalarıyla çalışmak için NPOI API’sını kullanmaya başlayalım. Özellikle, şöyle olacağız:

 • C# ‘da NPOI kullanarak yeni bir e -tablo oluşturmak
 • NPOI ile bir XLSX dosyasından veri okuma
 • NPOI kullanarak bir Excel elektronik tablosunu XLSX olarak kaydetme

NPOI kullanarak yeni bir e-tablo oluşturun

Aşağıdaki kod snippet, tek bir çalışma sayfası ile yeni bir elektronik tablonun nasıl oluşturulacağını gösterir:

using NPOI.SS.UserModel;
using NPOI.XSSF.UserModel;

// create a new workbook
IWorkbook wb = new XSSFWorkbook();

// create a new worksheet
ISheet ws = wb.CreateSheet("Sheet1");

// create a new row
IRow row = ws.CreateRow(0);

// create a new cell and set its value
ICell cell = row.CreateCell(0);
cell.SetCellValue("Hello World!");

// save the workbook
using (var fileStream = new FileStream("myWorkbook.xlsx", FileMode.Create, FileAccess.Write))
{
  wb.Write(fileStream);
}

NPOI API {.WP-Block-Başlık kullanılarak elektronik tablolardan veri okumak}

Elektronik tablolarla çalışırken en yaygın görevlerden biri onlardan veri okumaktır. NPOI API, elektronik tablolardan verileri okumak için birkaç yol sağlar. Aşağıdaki kod snippet, bir elektronik tablodaki bir hücreden veri nasıl okunacağını gösterir:

using NPOI.SS.UserModel;
using NPOI.XSSF.UserModel;

// load an existing workbook
IWorkbook wb = new XSSFWorkbook("myWorkbook.xlsx");

// get the first worksheet
ISheet ws = wb.GetSheetAt(0);

// get the first row
IRow row = ws.GetRow(0);

// get the first cell
ICell cell = row.GetCell(0);

// get the cell value
string cellValue = cell.StringCellValue;

NPOI API {.WP-Block-Başlık kullanarak elektronik tablolara veri yazma}

Elektronik tablolarla çalışırken bir başka yaygın görev de onlara veri yazmaktır. NPOI API, elektronik tablolara veri yazmanın birkaç yolunu sağlar. Aşağıdaki kod snippet, bir elektronik tablodaki bir hücreye nasıl veri yazacağını gösterir:

using NPOI.SS.UserModel;
using NPOI.XSSF.UserModel;

// load an existing workbook
IWorkbook wb = new XSSFWorkbook("myWorkbook.xlsx");

// get the first worksheet
ISheet ws = wb.GetSheetAt(0);

// get the first row
IRow row = ws.GetRow(0);

// get the first cell
ICell cell = row.CreateCell(1);

// set the cell value
cell.SetCellValue("World!");

// save the workbook
using (var fileStream = new FileStream("myWorkbook.xlsx", FileMode.Create, FileAccess.Write))
{
  wb.Write(fileStream);
}

Yukarıdaki örnekte, mevcut bir çalışma kitabını yüklüyoruz ve ilk çalışma sayfasını alıyoruz. Daha sonra ilk satırı alırız ve sütun dizini 1’de yeni bir hücre oluştururuz. Daha sonra hücrenin değerini ayarlar ve çalışma kitabını kaydederiz.

NPOI API {.WP-Block-Başlık kullanarak mevcut e-tabloları güncelleme}

NPOI API ayrıca mevcut elektronik tabloları güncellemek için çeşitli yollar sağlar. Aşağıdaki kod snippet, bir elektronik tablodaki bir hücrenin değerinin nasıl güncelleneceğini gösterir.

using NPOI.SS.UserModel;
using NPOI.XSSF.UserModel;

// load an existing workbook
IWorkbook wb = new XSSFWorkbook("myWorkbook.xlsx");

// get the first worksheet
ISheet ws = wb.GetSheetAt(0);

// get the first row
IRow row = ws.GetRow(0);

// get the first cell
ICell cell = row.GetCell(0);

// set the cell value
cell.SetCellValue("Hello NPOI!");

// save the workbook
using (var fileStream = new FileStream("myWorkbook.xlsx", FileMode.Create, FileAccess.Write))
{
  wb.Write(fileStream);
}

Yukarıdaki örnekte, mevcut bir çalışma kitabını yüklüyoruz ve ilk çalışma sayfasını alıyoruz. Daha sonra ilk satırı ve ilk hücreyi alıp hücrenin değerini güncelleriz. Sonunda çalışma kitabını kaydediyoruz.

E-tablolarla çalışmak için daha fazla NPOI Örnek