Excel nedir?

Excel, Microsoft tarafından geliştirilen bir elektronik tablo düzenleme programıdır ve kullanıcıların satır ve sütunlardan oluşan tablo biçimindeki verileri girmesine, düzenlemesine ve değiştirmesine olanak tanır. Kullanıcılar daha sonra hesaplamaları gerçekleştirmek, verileri görselleştirmek için çizelgeler ve grafikler oluşturmak ve verileri özetlemek için pivot tablolar oluşturmak için işlevleri ve formülleri kullanabilir.

Excel, Microsoft Office paketinin önemli bir bileşenidir ve Windows, macOS, Android ve iOS gibi farklı platformlarda kullanılabilir. Grafik araçları, pivot tablolar ve Visual Basic for Applications (VBA) adlı yerleşik bir makro programlama dili içerir.

İşte Microsoft Excel uygulamasının ekran görüntüsü.

Excel ne için kullanılır?

Excel, büyük miktarda veriyi depolamak, analiz etmek ve raporlamak için kullanılır. Excel’in ana kullanım alanları arasında

 • Veri girişi
 • Veri Organizasyonu
 • Veri goruntuleme
 • Muhasebe
 • Finansal Yönetim
 • Grafik ve Grafik
 • Zaman yönetimi
 • Görev yönetimi
 • Programlama
 • Veri Çıkarma

Excel’deki Veri Türleri Nelerdir?

Microsoft Excel’de bulabileceğiniz veri türlerinin listesi aşağıda verilmiştir

 • Number data

  • Examples of Number data include:
   • Whole Numbers
   • Decimals
   • Dates
   • Times
   • Phone Numbers
   • Integers
   • Percentages
 • Text data

 • Logical data

  • Here are the values of Logical Data:
   • True
   • False
  • The above data is manipulated with logical functions that include:
   • IF
   • AND
   • OR
   • NOT

Excel Bileşenleri ve Terminolojileri

Excel çeşitli bileşenlerden ve terminolojilerden oluşur; bunları anlamak Excel kullanımındaki yeterliliğinizi artıracaktır.

 • Çalışma Kitabı: Verilerin depolandığı ve işlendiği bir veya daha fazla çalışma sayfasını içeren dosya.
 • Çalışma Sayfası: Bir çalışma kitabında verilerin satırlar ve sütunlar halinde düzenlendiği tek bir e-tablo.
 • Hücre: Verileri girmek, görüntülemek ve değiştirmek için kullanılan bir satır ve bir sütunun kesişimi.
 • Aktif Hücre: Veri girişinin gerçekleştiği, vurgulanan bir kenarlıkla ayırt edilen ve adres çubuğunda sütun harfi ve satır numarasıyla gösterilen, Excel çalışma sayfasında seçili olan hücre.
 • Aralık: Genellikle formüllerde ve işlevlerde kullanılan, manipülasyon için seçilen bir grup bitişik hücre.
 • Formül Çubuğu: Çalışma sayfası kılavuzunun üzerinde, kullanıcıların formül ve verileri girebileceği veya düzenleyebileceği bir çubuk.
 • Adres Çubuğu: Formül çubuğunun solunda bulunur ve etkin hücrenin hücre referansını görüntüler.
 • Çalışma Sayfası Sekmesi: Excel penceresinin alt kısmında bulunan ve her biri çalışma kitabındaki farklı bir çalışma sayfasını temsil eden sekmeler.
 • Filtre: Kullanıcı tanımlı ölçütlere göre bir çalışma sayfasında yalnızca belirli veri satırlarını görüntülemek için kullanılan bir özellik.
 • Otomatik Doldur: Doldurma tutamacını sürükleyerek veya Doldur komutunu kullanarak verileri veya formülleri otomatik olarak bitişik hücrelere genişleten bir araç.
 • Otomatik Toplam: Bir sütun veya satırdaki bir sayı aralığını hızla toplayan, Otomatik Toplam düğmesiyle veya Alt + = klavye kısayolu kullanılarak erişilebilen bir işlev.
 • Formül: Genellikle eşittir işaretiyle (=) başlayan, hesaplamaları gerçekleştiren veya verileri değiştiren bir ifade.
 • İşlev: TOPLAM, ORTALAMA veya EĞER gibi belirli hesaplamaları veya işlemleri gerçekleştiren önceden tanımlanmış bir formül.
 • Hücre Referansı: Bir hücrenin, genellikle sütun harfi ve satır numarasıyla gösterilen benzersiz tanımlayıcısı (ör. A1, B2).
 • Çalışma Kitabı Görünümleri: Çalışma kitabını görüntülemek ve düzenlemek için Normal, Sayfa Düzeni ve Sayfa Sonu Önizleme dahil olmak üzere farklı görüntüleme seçenekleri.
 • Grafikler ve Grafikler: Veri eğilimlerini analiz etmek ve sunmak için Excel’in grafik araçları kullanılarak oluşturulan verilerin görsel temsilleri.
 • Koşullu Biçimlendirme: Verilerdeki eğilimleri, kalıpları veya aykırı değerleri tanımlamayı kolaylaştıran, belirli koşullara göre hücrelere uygulanan biçimlendirme.
 • Veri Doğrulaması: Girilebilecek veri türünü ve aralığını kontrol etmek için hücrelere uygulanan kurallar, veri doğruluğunu ve tutarlılığını sağlar.
 • PivotTable’lar: Büyük veri kümelerini özetlemek, analiz etmek ve sunmak için kullanılan etkileşimli tablolar, kullanıcıların anlamlı bilgiler elde etmesini sağlar.
 • Kaynak Verileri: Excel’de grafikler, PivotTable’lar veya diğer analiz araçlarını oluşturmak için kullanılan orijinal veriler.
 • Adlandırılmış Aralıklar: Belirli hücre aralıklarına atanan özel adlar, formüllerdeki verilere başvurulmasını ve işlenmesini kolaylaştırır.
 • Makrolar: Tekrarlanan görevleri verimli bir şekilde gerçekleştirmek için Visual Basic for Applications (VBA) kullanılarak programlanan otomatik komut ve eylem dizileri.

Gelişmiş Excel işlevleri nelerdir?

Gelişmiş işlevler, kullanıcılara Excel’deki verileri analiz etmek, işlemek ve görselleştirmek için gelişmiş yetenekler sağlar. Bunlar aşağıdakileri içerir

 • DÜŞEYARA ve YATAYARA: Bir tabloda bir değer aramak ve belirtilen bir sütun veya satırdan karşılık gelen bir değer döndürmek amacıyla sırasıyla dikey ve yatay arama için kullanılır.
 • DİZİN ve KAÇINCI: DÜŞEYARA ve YATAYARA’dan daha esnek arama yetenekleri sunarak kullanıcıların bir tablo içinde bir değer aramasına ve belirli bir sütun veya satır kesişiminden bir değer döndürmesine olanak tanır.
 • ETOPLA ve ETOPLA: Belirli ölçütleri karşılayan bir aralıktaki değerlerin toplamını hesaplayın (bir ölçüt için ETOPLA, birden çok ölçüt için ETOPLA).
 • EĞERSAY ve EĞERSAY: Bir aralıkta belirli ölçütleri karşılayan hücrelerin sayısını sayın (bir ölçüt için EĞERSAY, birden çok ölçüt için EĞERSAY).
 • EĞERHATA: Formüllerdeki hataları, bunları özel değerler veya ifadelerle değiştirerek işleyin.
 • DİZİ FORMÜLLERİ: Veri dizileri üzerinde hesaplamalar gerçekleştirerek ileri düzey matematiksel işlemlere ve karmaşık veri analizine olanak sağlayın.
 • Özet Tablo: Kullanıcı tanımlı ölçütlere göre verileri dinamik olarak yeniden düzenleyip toplayarak büyük veri kümelerini analiz edin ve özetleyin.
 • PivotChart: Eğilimleri, kalıpları ve ilişkileri görselleştirmek için PivotTable verilerinin grafiksel temsillerini oluşturun.
 • KAYDIRMA: Başlangıç hücresinden belirtilen sayıda satır ve sütuna göre kaydırılan bir aralığa başvuru döndürür.
 • DOLAYLI: Bir metin dizesi tarafından belirtilen bir referansı döndürerek kullanıcıların diğer hücrelere veya aralıklara dinamik referanslar oluşturmasına olanak tanır.
 • TEXTJOIN: Boş hücreleri yok sayarak birden çok metin dizesini belirtilen sınırlayıcıyla birleştirin.
 • BİRLEŞTİR: Ayırıcı belirtme seçeneğiyle birden çok metin dizesini tek bir dizede birleştirin.
 • TRANSPOSE: Bir hücre aralığının yönünü satırlardan sütunlara veya tam tersi şekilde döndürün.
 • SEÇ: Belirtilen dizin numarasına dayalı olarak değerler listesinden bir değer döndürür.
 • TARİH ve SAAT işlevleri: Gün, ay veya yıl ekleme/çıkarma, bileşenleri (örneğin yıl, ay, gün) çıkarma ve iki tarih veya tarih arasındaki farkı hesaplama gibi tarih ve saatlerde çeşitli işlemler gerçekleştirin. zamanlar.
 • METİN işlevleri: SOL, SAĞ, MID, CONCAT, TEXT ve SUBSTITUTE gibi işlevler de dahil olmak üzere metin dizelerini işleyin ve biçimlendirin.

Excel Alternatifleri Nelerdir?

İşte Excel rakiplerinin ve alternatiflerinin listesi

 • Google E-Tablolar: Google E-Tablolar, e-tabloları doğrudan web tarayıcınızda oluşturup düzenlemenize ve diğer kişilerle çalışmanıza olanak tanıyan, Microsoft Excel’e benzer, çevrimiçi, bulut tabanlı bir e-tablo uygulamasıdır.

 • Numbers: Numbers, Apple Inc. tarafından geliştirilen bir e-tablo uygulamasıdır. Numbers, düzenli, profesyonel görünümlü e-tablolar oluşturmayı kolaylaştırır. Ancak Windows veya Android’de mevcut değildir.

 • Apache Open Office Calc: Apache OpenOffice Calc, Apache OpenOffice paketinde yer alan bir elektronik tablo uygulamasıdır. Calc, kullanıcılara Microsoft Excel veya Google E-Tablolar’a benzer şekilde e-tablo oluşturma, düzenleme ve analiz etme araçları sağlar.

Excel tarafından desteklenen Dosya Formatları

Excel’de desteklenen dosya biçimleri aşağıdakileri içerir. Liste özel değildir.

FormatExtensionDescription
Excel Workbook.xlsxThe default XML-based file format for Excel 2010 and Excel 2007. Cannot store Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) macro code.
Excel Macro-Enabled Workbook.xlsmThe XML-based and macro-enabled file format for Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, and Excel 2007. Stores VBA macro code.
Excel Binary Workbook.xlsbThe binary file format (BIFF12) for Excel 2010 and Excel 2007.
Excel 97- Excel 2003 Workbook.xlsThe Excel 97 - Excel 2003 Binary file format (BIFF8).
Text (Tab-delimited).txtSaves a workbook as a tab-delimited text file for use on another Microsoft Windows operating system, and ensures that tab characters, line breaks, and other characters are interpreted correctly. Saves only the active sheet.
CSV (comma delimited).csvSaves a workbook as a comma-delimited text file for use on another Windows operating system, and ensures that tab characters, line breaks, and other characters are interpreted correctly. Saves only the active sheet.
OpenDocument Spreadsheet.odsOpenDocument Spreadsheet. You can save Excel 2010 files so they can be opened in spreadsheet applications that use the OpenDocument Spreadsheet format, such as Google Docs and OpenOffice.org Calc.
PDF.pdfPortable Document Format (PDF). This file format preserves document formatting and enables file sharing. When the PDF format file is viewed online or printed, it retains the format that you intended. Data in the file cannot be easily changed.
Web Page.htmlHypertext Markup Language (HTML).

Çözüm

Bu yazımızda Excel ile ilgili geniş ve önemli özellikleri ve konuları ele aldık. Excel’in ne olduğunu, işlevselliğini, bileşenlerini, terminolojilerini, veri türlerini ve farklı alanlardaki kullanımını kısaca anlattık. Bir dizi gelişmiş araç ve işlevi vurguladık. Son olarak Excel’in verilerinizi kaydedebileceği önemli dosya formatları hakkında bilgi verdik. Bu bilgilerin sizin için yararlı olacağını umuyoruz.