Türkçe

C# kullanarak Excel'de köprü nasıl eklenir

Excel, büyük veri setleri, veri görselleştirme ve verilerin istatistiksel analizi ile çalışmak için olağanüstü bir araçtır. Excel’de ayrıntılı bir veri raporu oluştururken, belirli verilerin harici veri kaynaklarına, web sayfalarına, e -posta adreslerine ve aynı çalışma kitabındaki başka bir çalışma sayfasındaki hedef konumlara bağlanması gerekebilir. Microsoft Excel tüm bu köprüleme seçeneklerini sunar. Bir .NET Uygulama Geliştiricisi olarak, C#/VB.NET uygulamanızda köprüleme işlevselliği sağlamak isteyebilirsiniz. Bunu bu makalede gösterildiği gibi c# veya vb.net kullanarak uygulamanızda NPOI API kullanarak başarabilirsiniz.
Haziran 26, 2023 · 4 dk · Kashif Iqbal

C# kullanarak kelime belgesine mermi nasıl eklenir

Rapor oluşturma ve içeriği belgeleme söz konusu olduğunda kelime belgeleri favori seçimdir. Bir belgede mermiler kullanmak belgenin okunabilirliğini artırır ve bilgilerin düzenlenmesine yardımcı olur. Bunlar ayrıca verilerin karşılaştırılmasına yardımcı olur ve temel bilgileri vurgular. Bir .NET geliştiricisi olarak, c#/vb.net kullanarak .NET uygulamanızdaki mermilerle çalışma işlevselliğini sağlayabilirsiniz. Bu blogda, C# ‘de NPOI API kullanarak Word belgesinde mermi ve alt notalar oluşturarak mermilerle nasıl çalışacağını göstereceğiz. Microsoft Word kullanarak bir belgeye çok seviyeli mermiler nasıl eklenir?
Haziran 24, 2023 · 3 dk · Kashif Iqbal

C#/vb.net kullanarak Word belgesine yer imi ekleyin

Gerektiğinde kolayca alabileceğiniz bir özelliği işaret eden “yer imi” terimine aşina olmalısınız. Büyük kelime belgeleriyle çalışırken, genellikle gerektiğinde hızlı bir şekilde erişmek istediğiniz yerler listesine dahil edilmek istediğiniz belirli metinlere/sayfalara yer imleri ekleyebilirsiniz. Microsoft Word, yer işaretlerini ekleyerek, güncelleyerek ve silerek belgelerde yer imleri ile çalışmanızı sağlar. Bununla birlikte, bir .NET geliştiricisi olarak, C#/vb.net uygulamanızdan yer imleri ile çalışma işlevselliğine sahip olmak istersiniz. Bu blogda, C# ücretsiz ve açık kaynaklı .
Haziran 21, 2023 · 3 dk · Kashif Iqbal

C# kullanarak Word belgesine filigran ekleyin

Filigranlar metin, logo veya bir belgeye yerleştirilen veya başka bir görüntüye üst üste bindirilen başka bir grafik desendir. Amacı, kullanımını izinsiz olarak yasaklamak için orijinal belgenin veya görüntünün kimliğini korumaktır. Bir .NET Uygulama Geliştiricisi olarak, belge işleme C# uygulamanızdaki Word belgelerine bir filigran ekleme işlevselliğini sağlayabilirsiniz. Bu blogda, ücretsiz ve açık kaynaklı .NET API’sını kullanarak C# ‘a Word belgesine bir filigran nasıl ekleneceğini göstereceğiz. Microsoft Word {.wp-Block-Heading} kullanarak Word belgesine filigran ekleyin Bir filigranın C#kullanılarak bir belgeye nasıl eklenebileceğine bakmadan önce, Microsoft Word kullanılarak aynı şeyin nasıl yapılabileceğine bir göz atalım.
Haziran 13, 2023 · 2 dk · Kashif Iqbal

C# kullanarak kelime belgesinde tablo oluşturun

Tablolar, Word belgelerinizde veri düzenlemenin harika bir yoludur. Bir tablo, her satır ve sütun kombinasyonunun hücre olarak bilindiği birden fazla satır ve sütun içerebilir. Her hücre metnine sahip olabilir ve hücre içeriğine farklı metin biçimlendirme stilleri uygulanabilir. Bir .NET Uygulama Geliştiricisi olarak, belge işleme C# uygulamanızdaki bir Word belgesinde tablo oluşturma işlevselliğini sağlayabilirsiniz. Bu blog, ücretsiz ve açık kaynaklı .NET API’sini kullanarak C# ‘de bir Word belgesinde tablo oluşturulacağını gösterecektir.
Haziran 12, 2023 · 3 dk · Kashif Iqbal

C# 'daki Word belgesine köprü ekleyin

Köprü, tıklandığında çevrimiçi bir web sayfasına yol açan bağlantılı bir metindir. Bir Word belgesindeki herhangi bir metni, tıklandığında kullanıcıları bağlantılı sayfaya yönlendirecek bir köprü yapabilirsiniz. Köprüler, yazarların ana makaleye bağlı referanslar için belge okuyucularına rehberlik etmelerini kolaylaştırır. Bir .NET uygulama geliştiricisi olarak, C# ‘deki belge işleme uygulamanıza köprü ekleme özelliğini ekleyebilirsiniz. Bu makalede, C#‘da .NET için NPOI kullanarak bir köprü ekleme hakkında bilgi edinmek için adım adım bir eğitimden geçeceğiz.
Haziran 6, 2023 · 2 dk · Kashif Iqbal

C# kullanarak Docx'a üstbilgi ve altbilgi ekleyin

Üstbilgiler ve altbilgiler kelime belgeleriyle çalışırken yaygın olarak kullanılır. Belgenin ana temasının yanı sıra okuyucuların önüne konması gereken ek bilgiler hakkında net bir şekilde görüntülenirler. Microsoft Word, özelleştirme ile belgenize başlık ve altbilgi bilgileri eklemenizi sağlar. Kelime belgesi işleme için bir uygulama geliştirmek (veya geliştiren) ile ilgilenen bir .NET uygulama geliştiricisiyseniz, uygulamanızdan kelime belgeleri ekleme özelliğini eklemek faydalı bir özellik olabilir. Bu makalede, bir .NET uygulamasından bir Word belgesine üstbilgi ve altbilgi eklemek için adımları inceleyeceğiz.
Haziran 5, 2023 · 3 dk · Kashif Iqbal

C#/vb.net'te npoi kullanarak kelime belgesine görüntü ekleyin

Görüntülerin belgelerde kullanılması, Microsoft Word ile çalışırken rutin bir işlemdir. Görüntüler, belgenin içeriğine netlik kazandırır ve kelimelere dökülmesi daha zor olan bilgilerin aktarılmasında hayati bir rol oynar. Görüntü eklemek, içeriğin anlaşılmasını kolaylaştırır. Bir .NET geliştiricisi olarak, görüntüler ekleme işlevini bir Word belgesine eklemek, uygulamanıza değer katabilecek ilginç bir özelliktir. Bu makalede, .NET uygulamanızdaki Word belgesine nasıl bir görüntü ekleyeceğimizi göstereceğiz. Bu amaç için C# ‘de .net için NPOI API’sini kullanacağız.
Mayıs 31, 2023 · 2 dk · Kashif Iqbal

C#/vb.net'te npoi kullanarak Word belgesinde metin biçimlendirme

Microsoft Word, burada kalmak ve belge oluşturmak için yaygın olarak kullanılan belge editörlerinden biri olarak kalmaktır. Hemen hemen herkes bunu biliyor ve günlük yaşamda şu ya da bu şekilde kullanıyor. Hayatın her yönünden insanlar belge oluşturmak için şu ya da bu şekilde kullanırlar. Word belgelerini kaydetmek için varsayılan dosya biçimi olan .docx dosya biçimine aşina olmalısınız. Bir .NET uygulama geliştiricisi olarak, .NET uygulamanıza belge işleme özelliği sağlamak yaygındır. Bunu bu makalede gösterildiği gibi c# veya vb.
Mayıs 29, 2023 · 2 dk · Kashif Iqbal

C#/vb.net'te NPOI API kullanarak boş kelime belgesi oluşturun

Hemen hemen herkes, belge oluşturmak ve bittikten sonra kurtarmak için günlük olarak Microsoft Word’ü kullanır. Metin, görüntüler, multimedya seçenekleri, sanat klipleri, tablolar ve diğer birçok veri bakımından zengin belgeler oluşturmak için çok fazla işlevsellik sunar. Bu yüzden belge oluşturma konusunda ilk kullanım seçeneğidir. Dolayısıyla, oluşturulan kelime belgeleri, .docx uzantısına sahip popüler açık ofis XML belge biçiminde kaydedilir. Bir .NET uygulama geliştiricisi olarak, uygulamalarınıza belge işleme işlevleri eklemek istersiniz. Bu amaç için birkaç API vardır, ancak açık kaynaklı bir ücretsiz kullanıma API arıyorsanız, bunu C# veya kullanarak uygulamanızda NPOI API kullanarak başarabilirsiniz.
Mayıs 26, 2023 · 2 dk · Kashif Iqbal