Üstbilgiler ve altbilgiler kelime belgeleriyle çalışırken yaygın olarak kullanılır. Belgenin ana temasının yanı sıra okuyucuların önüne konması gereken ek bilgiler hakkında net bir şekilde görüntülenirler. Microsoft Word, özelleştirme ile belgenize başlık ve altbilgi bilgileri eklemenizi sağlar. Kelime belgesi işleme için bir uygulama geliştirmek (veya geliştiren) ile ilgilenen bir .NET uygulama geliştiricisiyseniz, uygulamanızdan kelime belgeleri ekleme özelliğini eklemek faydalı bir özellik olabilir. Bu makalede, bir .NET uygulamasından bir Word belgesine üstbilgi ve altbilgi eklemek için adımları inceleyeceğiz. Bu amaç için C# ‘de .net için NPOI API’ını kullanacağız.

Microsoft Word kullanarak Word belgesine başlık ve altbilgi nasıl eklenir? {.wp-blok başlığı}

Bir .NET uygulamasından bir Word belgesine başlık ve altbilgi bilgilerini nasıl ekleyeceğinizi incelemeden önce, önce Microsoft Word’i kullanarak aynı şeyi nasıl yapabileceğimize bir göz atalım.

Microsoft Word {.wp-Block-Heading} kullanarak belgeye başlığı ve altbilgiyi eklemek için adımlar

Microsoft Word’i kullanarak bir DOCX belgesine başlık ve altbilgi eklemek için aşağıdaki adımları kullanabilirsiniz.

 1. Başlığı veya altbilgi ekleyin.
 2. Yerleşik tasarımlardan birini seçin.
 3. Üstbilgi veya altbilgiye istediğiniz metni yazın.
 4. İşiniz bittiğinde başlığı ve altbilgiyi kapatın.

C# {.wp-blok başlıklı NPOI kullanarak başlık ve altbilgi nasıl eklenir}

Artık Microsoft Word kullanarak bir Word belgesine başlığı ve altbilgiyi nasıl ekleyeceğimizi gördüğümüze göre, C# uygulamamızda .NET için NPOI API’ını kullanarak aynı şeyi nasıl yapacağına bir göz atalım. NPOI hakkında fazla bir fikriniz yoksa, NPOI ve kurulum yönergeleri için kapsamlı kılavuzumuzdan geçebilirsiniz.

C# {.wp-block-başlık kullanan Word belgesine başlığı ve altbilgiyi eklemek için adımlar}

Bu aşamada, basit bir C# konsol uygulaması oluşturmanızı ve NPOI API’sını eklediğinizi bekliyoruz. C#‘da NPOI API kullanarak Word belgesine bir üstbilgi ve altbilgi eklemek için aşağıdaki adımları kullanın.

 1. xwpfdocument sınıfının bir örneği oluşturun
 2. Gerekli metinle bir paragraf oluşturmak için **xwpfaragraf****ve xwpfrun örneklerini ekleyin
 3. ct_hdr kullanarak bir başlık oluşturun ve özelliklerini ve metnini kodda gösterildiği gibi ayarlayın
 4. ct_ftr kullanarak bir altbilgi oluşturun ve özelliklerini ve metnini kodda gösterildiği gibi ayarlayın
 5. xwpfelation kullanarak üstbilgi ve altbilginin benzersiz ilişkilerini oluşturun
 6. xwpfdocument nesnesini kullanarak dosyayı diske kaydedin
//Create document
XWPFDocument doc = new XWPFDocument();
XWPFParagraph para = doc.CreateParagraph();
XWPFRun run = para.CreateRun();
run.SetText("FileFomrat.com");

doc.Document.body.sectPr = new CT_SectPr();
CT_SectPr secPr = doc.Document.body.sectPr;

//Create header and set its text
CT_Hdr header = new CT_Hdr();
//header.AddNewP().AddNewR().AddNewT().Value = "FileFormat.com";
var headerParagraph = header.AddNewP();
var paragraphRun = headerParagraph.AddNewR();
var paragraphText = paragraphRun.AddNewT();
paragraphText.Value = "FileFormat.com - An Open-source File Format API Guide For Developers";
CT_PPr headerPPR = headerParagraph.AddNewPPr();
CT_Jc headerAlign = headerPPR.AddNewJc();
headerAlign.val = ST_Jc.center;

//Create footer and set its text
CT_Ftr footer = new CT_Ftr();
CT_P footerParagraph = footer.AddNewP();
CT_R ctr = footerParagraph.AddNewR();
CT_Text ctt = ctr.AddNewT();
ctt.Value = "CopyRight (C) 2023";
CT_PPr ppr = footerParagraph.AddNewPPr();
CT_Jc align = ppr.AddNewJc();
align.val = ST_Jc.center;
      
//Create the relation of header
XWPFRelation relation1 = XWPFRelation.HEADER;
XWPFHeader myHeader = (XWPFHeader)doc.CreateRelationship(relation1, XWPFFactory.GetInstance(), doc.HeaderList.Count + 1);

//Create the relation of footer
XWPFRelation relation2 = XWPFRelation.FOOTER;
XWPFFooter myFooter = (XWPFFooter)doc.CreateRelationship(relation2, XWPFFactory.GetInstance(), doc.FooterList.Count + 1);

//Set the header
myHeader.SetHeaderFooter(header);
CT_HdrFtrRef myHeaderRef = secPr.AddNewHeaderReference();
myHeaderRef.type = ST_HdrFtr.@default;
myHeaderRef.id = myHeader.GetXWPFDocument().GetRelationId(myHeader); // = myHeader.GetPackageRelationship().Id;

//Set the footer
myFooter.SetHeaderFooter(footer);
CT_HdrFtrRef myFooterRef = secPr.AddNewFooterReference();
myFooterRef.type = ST_HdrFtr.@default;
myFooterRef.id = myFooter.GetXWPFDocument().GetRelationId(myFooter);//myFooter.GetPackageRelationship().Id;

//Save the file
using (FileStream stream = File.Create("HeaderAndFooter.docx"))
{
  doc.Write(stream);
}

Sonuç

Bu makalede, C#‘da NPOI API’sını kullanarak bir Word belgesine bir üstbilgi ve altbilginin nasıl ekleneceğini gördük. Bu gibi daha fazla örnek ekleyeceğiz [belge işleme için C# ‘da NPOI API ile çalışmak 5. Öyleyse bizi izlemeye devam edin.