Tablolar, Word belgelerinizde veri düzenlemenin harika bir yoludur. Bir tablo, her satır ve sütun kombinasyonunun hücre olarak bilindiği birden fazla satır ve sütun içerebilir. Her hücre metnine sahip olabilir ve hücre içeriğine farklı metin biçimlendirme stilleri uygulanabilir. Bir .NET Uygulama Geliştiricisi olarak, belge işleme C# uygulamanızdaki bir Word belgesinde tablo oluşturma işlevselliğini sağlayabilirsiniz. Bu blog, ücretsiz ve açık kaynaklı .NET API’sini kullanarak C# ‘de bir Word belgesinde tablo oluşturulacağını gösterecektir.

Microsoft Word {.wp-Block-Heading} kullanılarak bir Word belgesine tabloyu ekleyin

Docx dosyasında nasıl bir tablo oluşturulacağını görmeden önce, Microsoft Word’i kullanarak aynı şeyi nasıl yapabileceğimize bir göz atalım.

Microsoft Word {.wp-Block-Heading} kullanarak bir Word belgesinde tablo oluşturmak için adımlar

Bir Word belgesinde temel bir tablo oluşturmak için aşağıdaki adımları kullanabilirsiniz.

 1. Microsoft kelimesini açın. Boş bir belge açacak
 2. Ekle-> tablo tıklayın. Bu bir ızgara gösterecektir.
 3. İstediğiniz sütun ve satır sayısını vurgulayana kadar imleci ızgara üzerinde hareket ettirin.
 4. Yapıldığında tıklayın, belgede bir tablo oluşturacaktır ! Hücre sayısını seçmek için sürükleyerek bir tablo ekleyin

C#kullanarak kelime belgesinde bir tablo oluşturulur? {.wp-blok başlığı}

Artık Microsoft Word’i kullanarak bir Word belgesine nasıl bir tablo ekleyeceğimizi/oluşturacağımızı gördüğümüze göre, C# uygulamamızda .NET için NPOI API’ını kullanarak aynı şeyi yapmaya devam edebiliriz. NPOI API’sını daha önce yüklemediyseniz, .NET projenizde NPOI API kurulumu için kapsamlı kılavuzumuzdan geçebilirsiniz.

C# {.wp-block-başlık kullanan kelime belgesinde tablo oluşturmak için adım adım kılavuz}

Bu aşamada, .NET projeniz, C#‘da NPOI API kullanarak bir Word belgesinde basit bir tablo oluşturmak için kod yazmaya hazır olmalıdır. Bu amaç için aşağıdaki adımlar kullanılabilir.

 1. Yeni bir belge için xwpfdocument bir örneği oluşturun
 2. Tabloyu tanımlamak için xwpftable sınıfının bir örneği oluşturun ve bunun için satır ve sütun sayısını belirtin
 3. Tablonun her satırındaki getCell yöntemini kullanarak tablonun her hücresinden geçin ve xwpfrun örneğinin setText yöntemini kullanarak içeriğini ayarlayın.
 4. Yukarıdaki 1. adımda tanımlanan xwpfdocument örneği kullanarak dosyayı diske kaydedin Uygulamanızda aşağıdaki kaynak kodunu denemek için kullanabilirsiniz.
//Create document
XWPFDocument doc = new XWPFDocument();

//Create table
int row = 2;
int col = 3;
XWPFTable table = doc.CreateTable(row, col);
//Set table width
table.Width = 3000;
//Loop through the table
for (int i = 0; i < row; i++)
{
  for (int j = 0; j < col; j++)
  {
    XWPFTableCell cell = table.GetRow(i).GetCell(j);
    //Set style of the table
    XWPFParagraph para = cell.AddParagraph();
    XWPFRun run = para.CreateRun();
    run.IsBold = true;
    run.FontFamily = "NSimSun";
    run.SetText("This is Row" + i + " and " + "Col" + j);
    table.GetRow(i).Height = (900);
    para.Alignment = ParagraphAlignment.LEFT;
    cell.SetVerticalAlignment(XWPFTableCell.XWPFVertAlign.CENTER);
  }
}
//Save the file
FileStream file = new FileStream("SimpleTable.docx", FileMode.Create);
doc.Write(file);
file.Close();

Sonuç

Tablolar, verileri bir Word belgesinde prezentabl bir şekilde düzenlemenin etkili bir yolunu sunar. Bu makale, C#**]5 ‘de NPOI API kullanılarak basit bir tablonun nasıl oluşturulabileceğini gösterdi. Bir tablo ayrıca başka bir blogda yazacağımız görüntüleri ve diğer veri türlerini de içerebilir. Öyleyse bizi izlemeye devam edin.