DOC ve DOCX uzantıları, uzun süredir Office paketinin bir parçası olan popüler Microsoft Word dosya biçimlerini ifade eder. DOC en eski dosya türüdür ve DOCX dosya biçiminin tanıtılmasından önce yaygın olarak kullanılmaktadır. DOC Dosyaların Word97-2003 dosyaları olduğu bilinmektedir. Docx Dosya formatı Word 2007’nin başlatılmasıyla tanıtıldı ve Word belgelerini kaydetmek için varsayılan dosya biçimidir. Rutin kullanıcılar DOC ve DOCX dosya formatları arasındaki farkı bilemeyebilir, ancak bu ikisi aşağıda ayrıntılı olarak farklı şekillerde farklıdır.

DOC vs docx {.wp-blok başlık}

DOC ve DOCX arasındaki farkın ne olduğunu merak ediyor musunuz? Aşağıda DOC ve DOCX dosya formatları arasındaki farklılıkların bir listesi verilmiştir.

Dosya Biçimi Farkı

DOC ve DOCX dosya türleri arasındaki temel fark, bu belgeleri saklamak için kullanılan temel dosya biçimidir. DOC dosyaları, bilgileri ikili dosyalar olarak depolayan ikili değişim dosya biçimine (BIFF) dayanır. Veriler, bir DOC dosyasında, MS-DOC dosya formatı özelliklerinde açıklandığı gibi ikili akışlarda düzenlenen kayıt ve yapıların bir koleksiyonu olarak düzenlenir. Buna karşılık, bir DOCX dosyası, sıkıştırılmış XML dosyalarında ZIP biçiminde veri kaydeden Office Open XML biçimini kullanır. Bir DOCX dosyasının temel yapısını incelemek istiyorsanız, içeriğini görüntülemek için .docx dosyasını açmanız yeterlidir. Docx dosya uzantısını .zip olarak yeniden adlandırabilir ve içeriğini klasördeki diğer dosyalara benzer bir klasörde görüntülemek için çıkarabilirsiniz.

Dosya Boyut Farkı

Başka bir fark, DOC ve DOCX dosya biçimlerinin dosya boyutlarındaki farktır. DOC dosyaları, ilgili biçimlendirme ve diğer stil bilgilerini de içeren ikili dosyalar olarak saklanır. Buna karşılık DOCX, belgeyi nihayet sıkıştırılmış zip biçimi olarak saklanan açık XML formatında saklar. Bu, aynı içeriğe sahip ilgili DOC dosyasına kıyasla DOCX’in genel dosya boyutunu azaltır. Aşağıda, tam olarak aynı içeriğe sahip DOC ve DOCX dosyalarının dosya boyutlarının karşılaştırılması bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, DOCX dosyasının boyutu eşdeğer DOC dosyasından önemli ölçüde daha küçüktür.

Kelime Desteklenebilirlik

DOC dosyaları, Microsoft Word of Office 2003 sürümüyle açılabilir. Ancak DOCX dosyaları yalnızca Word 2007 ve yanal sürümlerle açılabilir. Hala Microsoft Word’in eski sürümleriyle DOCX dosyalarını açmak istiyorsanız, bu amaç için bir uyumluluk paketi yüklemeniz gerekecektir.

İşlevsellik Farkı

Microsoft Word’ün her yeni sürümünde, Docx dosya biçimi özelliklerde daha zenginleşir. Yeni işlevsellik yalnızca DOCX dosya türleri için uygulanır ve DOC dosya biçimine dahil edilmesi için geriye dönük uyumluluk artık desteklenmez. Bu, Docx dosya biçimini DOC ile karşılaştırıldığında işlevsellik açısından üstün kılar.

Uygulama Standartları

DOC dosyaları, dosya formatı spesifikasyonları hala mevcut olmayan ikili dosyalar olarak saklanır. Microsoft, bazı özellikleri sözüne göre açmış olsa da, yine de diğer kelime işleme uygulamaları DOC dosyalarını okumak ve yazmakta zorluk çekiyor. Buna karşılık, DOCX açık standartlara dayanır ve temel olarak XML dosya biçimini uygular. Bu, XML’nin okunması ve yazılması kolay olduğu için başkalarının aynı standardı benimsemesini kolaylaştırır. Bu nedenle, DOCX dosyalarını işlemek için uygulamalar yazmada hiçbir tahmin yapılmaz.

Sonuç

Peki, hangisi daha iyi seçenek, Doc veya Docx? Docx, kelime belgeleriyle çalışmak için modern dosya biçimidir ve DOC dosya formatına kıyasla daha esnektir. Açık XML uygulaması, uygulama geliştiricilerinin bu dosyaları okumak ve yazmak için kolayca yazılım yazmasını sağlar. DOC’dan DOCX’e kaymak muhtemelen Microsoft’un en iyi kararlarından biridir. Ayrıca, bu XML tabanlı uygulama, 3. taraf yazılım geliştiricilerinin DOCX dosyalarıyla çalışmak için daha dinamik ve uygulaması kolay API’ler sunmasına izin verdi. Bu nedenle, DOCX bu durumda bariz kullanım seçimidir.