NPOI, Microsoft® Office dosya biçimlerini okumak/yazmak için kullanılan POI Java projesinin açık kaynaklı bir .NET eşdeğeri API’sıdır. Word belgesi işleme için xwpf ad alanı vardır ve Word .docx dosya biçimi ile çalışmayı destekler. API, C# ve VB.NET kullanılarak hem .NET hem de .NET Core projelerinde kullanılabilir. Bu makalede, DOCX dosya biçimi ile çalışmak için .NET API için NPOI’den geçiyoruz.

npoi xwpf-hızlı bir kılavuz {.wp-blok başlık}

NPOI XWPF, C# kullanarak .NET projelerinizdeki kelime belgeleriyle çalışma işlevselliğini sağlar. Zamanın geçişi ile olgunlaşmıştır ve dünyanın dört bir yanındaki .NET geliştiricileri tarafından uygulamalarında belge işleme işlevselliği sağlamak için kullanılır.

.net için npoi ile ne yapabilirsiniz? {.wp-blok başlığı}

Uygulamalarınızda belge işleme işlevselliği sunmak için .NET/Core için NPOI kullanabilirsiniz. Örneğin, sunduğu Docx manipülasyon özelliklerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

Kullanışlı Referanslar