Microsoft Word, burada kalmak ve belge oluşturmak için yaygın olarak kullanılan belge editörlerinden biri olarak kalmaktır. Hemen hemen herkes bunu biliyor ve günlük yaşamda şu ya da bu şekilde kullanıyor. Hayatın her yönünden insanlar belge oluşturmak için şu ya da bu şekilde kullanırlar. Word belgelerini kaydetmek için varsayılan dosya biçimi olan .docx dosya biçimine aşina olmalısınız. Bir .NET uygulama geliştiricisi olarak, .NET uygulamanıza belge işleme özelliği sağlamak yaygındır. Bunu bu makalede gösterildiği gibi c# veya vb.net kullanarak uygulamanızda NPOI API kullanarak başarabilirsiniz.

Microsoft Word {.wp-Block-Heading} kullanarak metin biçiminde metin

Bir Word belgesinde metin biçimlendirmek için bir .NET uygulaması yazmaya başlamadan önce, Microsoft Word’i kullanarak aynı şeyi nasıl yapabileceğimize bir göz atalım.

Microsoft Word {.wp-Block-Heading} ile metin biçimlendirme adımları

Microsoft Word’de metinleri çeşitli şekillerde biçimlendirebilirsiniz. Metni cesur hale getirebilir, italik olarak görünmek, altını çizmek, strikethrough yaptırabilir, metne renk uygulayabilir ve diğer birçok biçimlendirme türü olabilir. Metninizin stilini ayarlamak için aşağıdaki adımları kullanabilirsiniz.

  1. Microsoft belgesini açın ve boş belgeyi seçin. Bu, bir şeyler yazmanız için boş bir belge açacaktır.
  2. Şimdi belgeye biraz metin ekleyin
  3. Metni seçin ve cesur hale getirmek için şeritten b****seçeneğinikullanın
  4. İtalik hale getirmek için şeritten _ i _****seçeneğiseçin
  5. Metni alt çizgiyi yapmak için u****seçeneğiseçebilirsiniz.
  6. Ayrıca Metin Renk seçeneğini şeritten kullanarak metnin rengini değiştirebilirsiniz. Bu seçenekler aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

C# {.wp-blok-başlıkta npoi kullanılarak Word belgesinde metin biçimlendirme}

Artık Microsoft Word kullanarak bir belgede metin nasıl biçimlendireceğimizi gördüğümüze göre, aynısını yapmak için .NET uygulamamızı yazmaya hazırız. Aynı şeyi yapmak ve C#‘da konsol tabanlı bir uygulama geliştirmek için NPOI API’sını kullanacağız. .NET projenize NPOI API’sını hala yüklemediyseniz, .NET için NPOI yükleme için bu talimatlar kılavuzuna bir göz atabilirsiniz.

C# {.wp-blok başlıklı docx’ta metin biçimlendirme adımları}

Bu yaşta, geliştirme ortamınızın hazır olduğunu ve uygulamanızın C#kullanarak bir Word belgesinde metin biçimlendirmesi için kodunuzu yazmaya hazır olduğunuzu umuyoruz. Bu amaç için aşağıdaki kaynak kodunu kullanabilirsiniz.

//Create document
XWPFDocument document = new XWPFDocument();

//Create paragraph
XWPFParagraph para1 = document.CreateParagraph();
para1.Alignment = ParagraphAlignment.CENTER;

//Set style of the paragraph text
XWPFRun run1 = para1.CreateRun();
run1.SetColor("Green");
run1.FontSize = 18;
run1.SetText("This is the first paragraph");
run1.IsBold = true;

XWPFParagraph para2 = document.CreateParagraph();
para2.Alignment = ParagraphAlignment.LEFT;
para2.BorderTop = Borders.Gems;

XWPFRun run2 = para2.CreateRun();
run2.Subscript = VerticalAlign.BASELINE;
run2.SetColor("Blue");
run2.IsItalic = true;
run2.Underline = UnderlinePatterns.Dash;
run2.SetText("This is the second paragraph");

//Save the file
using (FileStream file = File.Create("TextStyleFormattingUsingNPOI.docx"))
{
    document.Write(file);
}

Sonuç

NPOI, ofis dosyası formatlarıyla çalışmak için güçlü bir API’dır. Bunu, uygulamanızın içinden kelime belgeleriyle çalışmak için .NET uygulamalarını geliştirmek için kullanabilirsiniz. C#‘da NPOI kullanarak kelime belgeleriyle çalışma örneği için bizi izlemeye devam edin.