Giới thiệu về FileFormat.Cells-API C# Excel nguồn mở cho phép người dùng tạo, xem và chỉnh sửa bảng tính một cách liền mạch & lập trình.

Làm việc với Excel XLSX

Tổng quan

Tạm biệt các tác vụ lặp đi lặp lại và chào mừng bạn đến FileFormat.cells để đạt được tự động hóa bảng tính. Trao quyền cho ứng dụng .NET của bạn với API C# Excel nguồn mở dễ sử dụng và cung cấp các tính năng để tạo, xem và chỉnh sửa các tệp Excel XLSX được lập trình. Trên hết, FileFormat.cells dựa trên OpenXML và được cung cấp bởi Microsoft. Ngoài ra, các tệp XLSX/XLS được sử dụng rộng rãi các định dạng tệp để lưu trữ và biểu diễn dữ liệu. Tuy nhiên, việc cài đặt thư viện .NET nguồn mở****sẽ cung cấp cho ứng dụng kinh doanh của bạn một lợi thế cạnh tranh. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ thông qua FileFormat.cells, xem cách nó có thể giải quyết các kịch bản thực tế của chúng tôi và mở khóa khách hàng tiềm năng mới. Chúng tôi sẽ trình bày các chủ đề sau trong bài đăng trên blog này:

Cài đặt API C# Excel

** Điều kiện tiên quyết**: Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cài đặt .NET Framework trên môi trường của bạn. Đây là điều duy nhất bạn cần cài đặt trước khi cài đặt FileFormat.cells này để tự động hóa bảng tính. Chà, có hai cách để cài đặt API XLSX XLSX**miễn phí này. Đầu tiên, bạn có thể tải xuống Gói Nuget. Thứ hai, bằng cách chạy lệnh sau trong Trình quản lý gói Nuget:

Install-Package FileFormat.Cells
Trình tạo bảng tính nguồn mở

Trình tạo bảng tính nguồn mở-Khám phá tính năng

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể bắt đầu sử dụng các chức năng được cung cấp bởi FileFormat.cells. Vì đây là API C# Excel nguồn mở, bạn có thể mở rộng các tính năng của nó theo yêu cầu kinh doanh của bạn. Vì vậy, phiên bản hiện tại của FileFormat.cells là 23.8.0 và nó cung cấp các không gian tên và tính năng sau:

  • Người dùng có thể tạo một sổ làm việc excel XLSX trống với nhiều bảng tính cần thiết và lưu chúng trên đĩa cứng.
  • FileFormat.Cells cung cấp các phương thức để chèn dữ liệu và tạo dữ liệu vào một tệp excel.
  • FileFormat.cells.image Không gian tên cho phép người dùng chèn hình ảnh vào bảng tính.
  • Người dùng có thể nhận thông tin tệp Excel bằng cách sử dụng FileFormat.cells.properies Không gian tên.
  • API C# Excel này hiển thị các phương thức để tải bảng tính và trả về thông tin về dữ liệu bảng tính như hình ảnh, dữ liệu văn bản, v.v.

Trình xem bảng tính trực tuyến

Bạn có thể sử dụng Trình xem bảng tính trực tuyến ngay lập tức. Nó là miễn phí và không cần phải tạo một tài khoản hoặc bất kỳ đăng ký nào để sử dụng nó.

Trình xem bảng tính trực tuyến

Kết luận

Tóm lại, chúng tôi hy vọng bạn đã thích hướng dẫn giới thiệu này trên FileFormat.cells. Ngoài ra, API C# Excel này đã được ra mắt gần đây và nó sẽ chứa nhiều chức năng khác trong các bản phát hành trong tương lai. Tuy nhiên, đây là thời điểm cao để chọn thư viện .NET nguồn mở này và xây dựng một trình tạo bảng tính****cho ứng dụng của bạn. Cuối cùng, đừng quên truy cập Tài liệu. Cuối cùng, FileFormat.com tiếp tục viết các bài đăng trên blog về các chủ đề khác. Hơn nữa, bạn có thể theo dõi chúng tôi trên các nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi, bao gồm Facebook, LinkedIn, và Twitter.

Đóng góp

FileFormat.cells cho .NET là một dự án nguồn mở và có sẵn trên GitHub. Vì vậy, sự đóng góp từ cộng đồng được đánh giá cao.

Đặt câu hỏi

Bạn có thể cho chúng tôi biết về câu hỏi hoặc truy vấn của bạn trên [Diễn đàn] của chúng tôi 20.

Câu hỏi thường gặp-Câu hỏi thường gặp

** Làm cách nào để mở một tệp excel theo chương trình?** Bạn có thể mở/đọc các tệp Excel XLSX một cách dễ dàng bằng thư viện FileFormat.cells.

Xem thêm