Tiếng Việt

MP2 vs mp3: Định dạng tệp âm thanh đáng chú ý

Nhiều định dạng tệp chúng tôi sử dụng trong việc sử dụng công nghệ hàng ngày của chúng tôi là nhiều loại. Tệp chúng tôi sử dụng có thể là âm thanh, video, hình ảnh, văn bản hoặc bất kỳ định dạng nào khác. Các định dạng của các loại tệp này không được coi là được chú ý trong quá trình sử dụng chúng thông thường. Các MP2 và MP3 này được sử dụng bởi hầu hết tất cả người dùng của điện thoại thông minh và máy tính.
tháng 8 26, 2021 · 4 phút · Samii Cheema

M4A có tốt hơn mp3 không?

Cả M4A và MP3 là các định dạng tệp chỉ có âm thanh. Mặc dù chúng tôi nghe nhạc, audiobook hoặc podcast, trên các cơ sở hàng ngày nhưng hầu hết chúng ta không quen thuộc với định dạng của các âm thanh này. MP3 và M4A là hai loại định dạng được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thông thường, chúng ta phải chọn một định dạng cho âm nhạc, audiobook hoặc các định dạng khác.
tháng 7 10, 2021 · 3 phút · Muhammad Umar