Tiếng Việt

Phân loại các định dạng tệp phông chữ - Một kiến ​​thức toàn diện

Định dạng tệp phông chữ là điều đầu tiên xuất hiện khi chúng tôi bắt đầu áp dụng các kiểu khác nhau vào văn bản của mình, bất kể chúng tôi đang viết tài liệu kinh doanh (ví dụ: thư, ứng dụng hoặc email) trên máy tính hoặc viết nội dung trên các trang web của chúng tôi trang mạng. Nếu chúng ta muốn tạo kiểu cho nội dung của mình một chút khác biệt so với các phông chữ thường được sử dụng, chúng ta cần chọn các tệp phông chữ tùy chỉnh.
tháng 9 17, 2021 · 4 phút · Muhammad Umar