Tiếng Việt

Top 5 định dạng tệp GIS cho Google Maps

Google Maps là một trong những hệ thống thông tin địa lý được sử dụng rộng rãi (GIS) trên thế giới để điều hướng xung quanh. Từ máy tính để bàn đến điện thoại di động và máy tính bảng hiện đại của Android và iOS, Google Maps là sự lựa chọn sử dụng để điều hướng xung quanh thị trấn và khám phá các địa điểm trên trái đất.
tháng 9 25, 2021 · 3 phút · Kashif Iqbal

Định dạng tệp GIS tại FileFormat.com

Geographic Information Systems (GIS) find their applications in countless areas relevant to our daily life. These include application areas such as planning, surveying, agriculture, land usage, community development, and countless others. GIS applications save geospatial data in well-defined formats for understanding and usage by other applications. Such a file format is a standard of encoding geographical information into a computer file. Định dạng tệp GIS Danh mục định dạng tệp GIS trên FileFormat.
tháng 1 18, 2019 · 3 phút · Kashif Iqbal