Tiếng Việt

Trang mô tả các định dạng tệp ngôn ngữ tại fileformat.com

FileFormat.com là một điểm dừng của bạn để hướng dẫn về các định dạng tệp PDL. Sự kết hợp độc đáo của định dạng tệp Wiki, News và Diễn đàn hỗ trợ cho bạn cơ hội để có được kiến ​​thức về các loại tệp và tham gia vào các cuộc thảo luận hiệu quả với cộng đồng định dạng tệp. Trang mô tả các định dạng tệp ngôn ngữ Ngôn ngữ mô tả trang Danh mục định dạng tệp trên FileFormat.
tháng 2 3, 2019 · 4 phút · Kashif Iqbal